9 549 Produkter
Bull & Bear certifikat
4 977 Produkter
Factor certificates offer a simple and efficient way to profit from stable price trends, be they rising or falling. They do so by leveraging the daily price performance of a so-called reference instrument, for example a share or an index. This allows investors to participate disproportionately in the performance of this reference instrument. The factor – i. e. the leverage – remains constant, and so the investment is equivalent to reinvestment on a daily basis.
Produkter med hävstång
Mini Futures
2 834 Produkter
Mini Futures ger investerare möjlighet att delta oproportionerligt - med en hävstångseffekt - i utvecklingen av ett underliggande instrument med en liten kapitalinvestering. Långa Mini Futures kan användas för att spekulera på stigande priser, medan korta Mini Futures kan användas för att spekulera på fallande priser. Produkterna har en obegränsad löptid, förutsatt att denna inte avslutas genom att stop-loss-barriär (eller stop-loss-nivå) nås. Dessutom finns det ett brett urval av underliggande instrument, t.ex. aktier, index, råvaror, ädelmetaller, ränteinstrument, valutapar och kryptovalutor.
Produkter med hävstång
Unlimited Turbos
923 Produkter
Unlimited Turbos eller så kallade Open-End Knock-out Warranter gör det möjligt för investerare att delta oproportionerligt i utvecklingen av det underliggande värdepappet. Hävstångseffekten beror på att mindre kapital måste investeras jämfört med en investering i respektive underliggande. Investerare kan spekulera i en stigande eller fallande kursutveckling i den underliggande med en liten kapitalinvestering. Dessa produkter kan användas för att spekulera på olika tillgångsklasser såsom aktier, index, råvaror, ädelmetaller, ränteinstrument eller valutapar.
Produkter med hävstång
Warranter
782 Produkter
types.producttype.shortdescription.warrant
Produkter med hävstång
Trackercertifikat
15 Produkter
Tracker Certifikat gör det möjligt för investerare att investera i teman, strategier, regioner eller länder, vilket gör det lättare att diversifiera även med små belopp. Tracker Certifikat replikerar den underliggande tillgångens utveckling utan hävstång, tak eller kapitalskydd. Investerare deltar nästan 1:1 i stigande och fallande priser på den underliggande tillgången. De underliggande tillgångarna kan särskilt vara index eller aktiekorgar. På så sätt kan du investera i en hel aktiemarknad eller korg i endast en transaktion utan att behöva köpa alla enskilda aktier. Därför är Tracker Certifikat en utmärkt produkt för riktade investeringar i specifika teman.
Tematiska investeringsprodukter
Strategisk Certifikat
10 Produkter
Strategiska Certifikat gör det möjligt för investerare att investera i teman, strategier, regioner eller länder, vilket gör det lättare att diversifiera även med små belopp. Strategiska Certifikat replikerar den underliggande tillgångens utveckling utan hävstång, tak eller kapitalskydd. Investerare deltar nästan 1:1 i stigande och fallande priser på den underliggande tillgången. De underliggande tillgångarna kan särskilt vara index eller aktiekorgar. På så sätt kan du investera i en hel aktiemarknad eller korg i endast en transaktion utan att behöva köpa alla enskilda aktier. Därför är Strategiska Certifikat en utmärkt produkt för riktade investeringar i specifika teman.
Tematiska investeringsprodukter
Knock-Out Warranter
8 Produkter
types.producttype.shortdescription.kowarrant
Produkter med hävstång
189 FAQs

Börshandlade produkter eller ETP:er är värdepapper där värdet och priset är kopplat till utvecklingen av en underliggande aktie, ett index, en råvara eller en valutakurs.

En börshandlad produkt (ETP) handlas lika enkelt som en aktie. De ger en möjlighet att dra nytta av prisökningar eller prissänkningar på en marknad. Den ger dig exponering med inbyggd hävstång till en måttlig lånekostnad. Till skillnad från börshandlade fonder (ETF) emitteras börshandlade produkter med säkerhet i emittentens balansräkning. Detta innebär att investeraren utöver marknadsrisken även bär en motpartsrisk gentemot emittenten.

Risken i en ETP är i allmänhet hög. Du bör bekanta dig väl med vad det är innan du investerar.

I hävstångsprodukter måste antalet aktier som ska blankas lånas. Ett aktielån kommer normalt att vara föremål för en lånekostnad som mäts i % p.a. av aktiernas värde. Denna kostnad återspeglas därför också i produkter som ger en kort exponering mot aktier eller aktieindex.

Observera att lånekostnaden kommer att bero på hur många gånger aktierna i fråga har blankats. För en x2-produkt beräknas t.ex. lånekostnaderna två gånger (eftersom aktierna blankas för dubbelt så mycket som själva produkten), för en x3-produkt beräknas lånekostnaderna tre gånger osv.

Håll dig uppdaterad

Prenumerera för att få information om börshandlade produkter

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att tillhandahålla information i enlighet med Vontobels integritetspolicy.

newletter overlay image

Håll dig uppdaterad

Prenumerera för att få information om börshandlade produkter

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att tillhandahålla information i enlighet med Vontobels integritetspolicy.

Vontobel Markets - Bank Vontobel Europe AG och/eller dotterbolag. Alla rättigheter förbehållna.

Läs igenom denna information innan du fortsätter, eftersom produkter och tjänster på denna webbplats inte är tillgängliga för vissa personer. Av betydelse är respektive prospekt som kan erhållas från emittenten: Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, DE-60323 Frankfurt am Main, Tyskland, samt från denna webbplats.