Alla sökresultat för valutor (214)

3 FAQs

För Börshandlande produkter (ETP:er) där råvaror är en underliggande referensen är detta egenskaper som du som investerare måste vara medveten om.

Till skillnad från aktier, som är "eviga" fysiska ägarintressen i ett företag, handlas råvaror som tidsbegränsade kontrakt.

Forwards och Futures
De kontrakt som används för att handla med råvaror kallas forward- eller futureskontrakt (Terminskontrakt). Råvaror på marknaden handlas med ett avtal om antingen fysisk leverans (forward) eller kontant avveckling (future) vid ett bestämt datum i framtiden. Detta är det överlägset vanligaste sättet att handla med de flesta råvaror på marknaden.

Rullande
Detta innebär att en börshandlande produkt (ETP) som härleder sin exponering från råvaror regelbundet måste ändra det underliggande terminskontrakten, eftersom dessa så småningom kommer att löpa ut. En sådan förändring, där det gamla kontraktet säljs och det nya köps, kallas "roll". En rullning av terminskontraktet kan innebära att det nya kontraktet kostar mer per enhet än det gamla (contango i terminskurvan). En rullning kan också innebära att det nya kontraktet kostar mindre per enhet än det gamla (backwardation i terminskurvan).

Kontrakt förnyas
I diskussionen om "oljepriset" utgår man ofta från spotpriset eller det råvarukontrakt som vid varje tidpunkt har den kortaste löptiden, och när det vidare skrivs att "priset" (över en längre tidsperiod) har förändrats med x procent, är detta en avkastning som inte är möjlig att uppnå som investerare, eftersom kontrakten kommer att löpa ut med tiden och måste kontraktet ersättas av nya kontrakt med längre löptid och med ett pris per enhet som inte nödvändigtvis är detsamma. Detta påverkar dock inte produktens värde i sig.

Ombalanseras varje dag för att behålla hävstången.
På samma sätt som börhandlande produkter (ETP:er) baserade på aktier eller aktieindex måste råvarubaserade produkter också ombalanseras varje dag för att bibehålla hävstångsfaktorn. Dessutom har börshandlande produkter (ETP:er) med råvaror som underliggande referensofta en valutarisk, eftersom underliggande råvarukontrakt ofta handlas i andra valutor än SEK.

Börshandlande produkter förkortat ETP står för "Exchange Traded Products".
En ETP är ett så kallat finansiellt instrument som är utformat så att de ger dig en avkastning som är relaterad till utvecklingen på en underliggande marknad, till exempel oljemarknaden. På så sätt kan du investera i värdeutvecklingen av oljepriset utan att köpa fysisk olja.

En ETP kan vara hävstångsfinansierad

En ETP kan utformas så att den ger en hävstångsexponering mot marknaden. Hävstångseffekten innebär att man lånar. Om du investerar i en hävstångsprodukt lånar du samtidigt pengar, så du får en större exponering än vad du själv har pengar till här och nu.

Kan påverkas av växelkurser

Vissa ETP:er innebär också exponering för utländsk valuta utöver den underliggande marknaden. En ETP betalar ingen löpande kupong och är inte kapitalskyddad.

OBS! Risken är mycket hög, du får inte investera mer än du har råd att förlora.

OBS! Avkastningen kommer att avvika något från den underliggande marknaden eftersom den dras av från en administrationsavgift.

 

Börshandlade produkter eller ETP:er är värdepapper där värdet och priset är kopplat till utvecklingen av en underliggande aktie, ett index, en råvara eller en valutakurs.

En börshandlad produkt (ETP) handlas lika enkelt som en aktie. De ger en möjlighet att dra nytta av prisökningar eller prissänkningar på en marknad. Den ger dig exponering med inbyggd hävstång till en måttlig lånekostnad. Till skillnad från börshandlade fonder (ETF) emitteras börshandlade produkter med säkerhet i emittentens balansräkning. Detta innebär att investeraren utöver marknadsrisken även bär en motpartsrisk gentemot emittenten.

Risken i en ETP är i allmänhet hög. Du bör bekanta dig väl med vad det är innan du investerar.

Håll dig uppdaterad

Prenumerera för att få information om börshandlade produkter

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att tillhandahålla information i enlighet med Vontobels integritetspolicy.

newletter overlay image

Håll dig uppdaterad

Prenumerera för att få information om börshandlade produkter

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att tillhandahålla information i enlighet med Vontobels integritetspolicy.

Vontobel Markets - Bank Vontobel Europe AG och/eller dotterbolag. Alla rättigheter förbehållna.

Läs igenom denna information innan du fortsätter, eftersom produkter och tjänster på denna webbplats inte är tillgängliga för vissa personer. Av betydelse är respektive prospekt som kan erhållas från emittenten: Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, DE-60323 Frankfurt am Main, Tyskland, samt från denna webbplats.