Investeringsidé

3 faktorer som styr börsen – vad händer när dollarn tar fart?

Jacob Henriksson, Gottodix
08.05.2018 | 5 Minimiera
II270318_715x230

Vad styr börsen resten av våren? Det verkar inte vara bolagsvinsterna och inte räntorna. Istället är det valutamarknaden som kopplat greppet. Är det bra eller dåligt? Det beror förstås på men en sak är säker. Det är annorlunda.

Börsen lugnad när bolagsvinsterna höll måttet

Inför det här året var vi många som skrev om att nu var det dags för bolagens resultat att ta rodret på börsen. Så började det också i januari men sedan kom räntor, handelskrig och frågetecken kring högkonjunkturens uthållighet. När årets första kvartal ligger bakom visar det sig dock att bolagen hållit precis den stadiga kurs marknaden hoppades på.

 

Källa: FactSet

Skattereformen men även en stabil konjunktur bidrog till att vinstökningarna i USA det senaste kvartalet var de bästa sedan 2010, rapporterar FactSet. Nu ligger värderingen av nästa års vinst på historiskt rimliga p/e-talet 16,3. En udda känsla av normalitet.

För vi upplever nog börsen genom de stora bolagens rapporter eller de drastiska svängarna i enskilda aktier upp och ned. Inte så konstigt med tanke på megabolagens växande andel av index. I USA står nu FAANG - Facebook, Amazon, Apple, Netflix och Alphabet (Google) – för 27 procent av värdet på Nasdaq. Stockholmsbörsen å sin sida är ju känd för sin övervikt av verkstad och banker. Så det kan bli ganska få nyheter som styr hur vi tolkar en rapportsäsong.

Den som vill fånga känslan på börsen kan vinna mycket på att istället för index titta på hur det går för det allra vanligaste bolaget. Det som är varken bäst eller sämst utan i mitten på listan. Där kan en del andra sanningar om börsklimatet komma i dagen.

Medianbolaget på Stockholmsbörsens storbolagslista gick lite oväntat som precis väntat i de senaste rapporterna. För bolag som tickar på helt enligt analytikernas förväntningar är vi väl inte riktigt vana vid? Data från SME Direkt och Börsdata visar att medianbolaget på Stockholmsbörsens large cap i stort sett levererade det analytikerna tänkt sig. Omsättningen steg drygt 5 procent helt i linje med analytikernas förväntningar och vinsten 7,5 procent aningen bättre än väntat. Det typiska bolaget värderas till ett p/e-tal på 17,6 på de senaste tolv månadernas vinst och till 16,1 gånger den förväntade vinsten ett år framåt. Det är inte nivåer som sticker ut som extrema i den lågräntemiljö vi vant oss vid.


 

Källa: TradingEconomics

Rapporterna verkar alltså ha gett börsen stadga i vår. Marknaden ogillar som bekant osäkerhet och det förvånar därför inte att Stockholmsbörsen inklusive utdelningar är upp över 7 procent den senaste månaden. Det är inte bara en kronförsvagning som ligger bakom det. Tyska DAX är samma period upp 4,5 procent och S&P500 har trots den starkare dollarn också stärkts om än måttligt.

Vad hände med handelskriget som verkade blossa upp för en månad sedan? Det har haft en hel del effekt på enskilda aktier, särskilt i USA, men den riktiga oron för en inbromsning i världsekonomin har ändå så långt kommit på skam. Det visar en snabb titt på vad inköpschefer inom tillverkningsindustrin tror om framtiden. Där har läget varit i stort sett stabilt positivt under 2018.

Med ett noterbart och omdiskuterat undantag. Europa har fått se sin starka medvind blåsa över till den stora grannen på andra sidan Atlanten. Det har varit ett populära teman att USA redan kan vara i en överhettning, bolagsvinsterna där har toppat och att tillväxten i eurozonen bromsar in.


 

 

Källa: TradingEconomics

Det kanske förvånar den som genomlevde räntesnuvan i februari men våren har varit rätt händelselös. En obligationsmarknad som vänder efter flera decennier med fallande räntor har varit på tapeten många gånger efter finanskrisen men nu tror många att det faktiskt väntar nya tider. Stigande räntor och med det fallande pris på obligationer är absolut ett fortsatt tema för investerare att hålla ett öga på.

Just nu har dock den där guldlocken lagt sig till rätta även här. Ränteuppgångarna har bromsats och den nära koppling som fanns i början av året mellan börs och räntor har släppt. Det är varken en tydlig gemensam rörelse, som det är när förändrad riskvilja står i centrum, eller att räntorna trycker på börskurserna, som blir fallet när räntorna överraskar eller rör sig snabbt.


 

Källa: Fed St Louis

Med stigande råvarupriser och en arbetsmarknad i USA som går för högtryck i allt utom löneökningar är det lätt att tillfälliga, så kallade transitoriska effekter, spiller över även på framtida inflationsförväntningar. Startpunkten är dock en bit under historiska nivåer på inflationen och uttalanden från centralbanker verkar bekräfta att det inte är någon större brådska med höjningarna framöver heller.

Det finns varningstecken som en envist fallande yieldkurva, skillnaden mellan räntor med olika löptid. Än mer oroar att du får allt lägre extra realränta, det vill säga när förväntad inflation är borträknad, för att binda pengarna längre. Det där är dock fortfarande bara blippar om problem längre fram. I stort sett har det varit lugnt även på räntemarknaden.

Har varit kanske man ska säga för den tredje punkten kan röra till det både för räntor och aktier i vår.

Dollarn ändrar spelplanen


 

Ämnet på allas läppar för närvarande är dollarns vändning tillbaka uppåt. Temat var länge att resten av världen har överskott i handelsbalansen, en ekonomisk återhämtning som har längre kvar att löpa och en längre väg att dra ned stimulanser och upp räntor. I år har de stora kapitalflödena gått från tryggare men sämre avkastande obligationer till tillväxtmarknadernas möjlighet till bättre ränta.

Frågan många nu ställer sig är om vi nu bevittnar ett av de lappkast som vänder utvecklingen på flera marknader. Ni vet som när oljan vände först ned och sedan upp. När räntorna stuckit iväg vid några tillfällen eller för den delen när börsen och en tro stigande inflation och vinster bidrog till att dra igång förtroendet i världsekonomin häromåret.


 

Källa: TradingEconomics

Mitt i en förändring är det alltid svårt att veta vad den leder till men klart är att dollarn nu rör sig i en takt som får skuldsatta länder som Argentina och Turkiet att svaja betänkligt. I andra fall som för euron och den svenska kronan blir kanske effekten snarare en extra stimulans till ekonomiernas exportbolag. I så fall som på beställning, vilket framgick när inköpscheferna tyckte till senast och i den svaga tillväxten åtminstone eurozonen hade första kvartalet.


 

Källa: TradingEconomics

För det står två valutateman mot varandra på börsen den närmaste tiden. Det ena är att det kommer en injektion till europeiska exportbolag som redan levererade bra tillväxt och vinster men där framtidstron sviktat något. Med fortsatta stimulanser och låga räntor vore det som att avsluta en god middag med en delikat efterrätt för börsen.

I den andra vågskålen finns riskerna för vad en stark dollar kan ställa till med för länderna med höga skulder i den valutan. Det finns gott om dem runt om klotet. Senast den faktorn var i spel var kinasommaren 2015. Inte helt behagligt om ni minns. En del ser bättre ut nu än då, som tilltron till världsekonomin till exempel, å andra sidan är det en hel del kapital som investerats i att trenden med en svagare dollar och en starkare ekonomi utanför USA skulle fortsätta. Om de flödena på allvar vänder kan det leda till en hel del oreda.

En personlig reflektion

Det är alltså som det ofta är runt börsen. Hur det slutar är inte så lätt att avgöra men var den ömma punkten sitter det känner alla med stora eller små pengar i spel. Nu är det i dollarn. Så som alltid beror vad du gör med information vem du är som investerare och vilken slutsats du landar i. Håller uppgången i sig och håller den sig tillräckligt måttlig för att bidra till Europa men inte knäcka tillväxtländerna? I bästa fall är det bara en perfekt kammad guldlock vi ser. Alternativet? Till att börja med mer av den volatilitet vi såg i början av året.

Under alla omständigheter är det en rolig marknad för oss som gillar när det rör sig och på ett sätt för alla andra också, för så länge ekonomin och bolagen ändå i grunden levererar så är det en ganska trevlig tillvaro för oss investerare. Ingen kan klaga på att det saknas positioner att ta eller chansningar att placera i. För den mindre äventyrligt lagde är det alltid ett alternativ att titta på olika alternativ. När valutor är i spel vandrar tankarna alltid till den som det verkar evigt solida schweiziska marknaden, som jag skrev om senast.

Avslutningsvis. För någon månad sedan skrev jag om norsk lax här i bloggen. En bransch som mår alldeles utmärkt för närvarande. Det kan du läsa mer om i den här artikeln från Dagens Industri.

Jacob Henriksson, Gottodix

This information is in the sole responsibility of the guest author and does not necessarily represent the opinion of Bank Vontobel Europe AG or any other company of the Vontobel Group. The further development of the index or a company as well as its share price depends on a large number of company-, group- and sector-specific as well as economic factors. When forming his investment decision, each investor must take into account the risk of price losses. Please note that investing in these products will not generate ongoing income.

The products are not capital protected, in the worst case a total loss of the invested capital is possible. In the event of insolvency of the issuer and the guarantor, the investor bears the risk of a total loss of his investment. In any case, investors should note that past performance and / or analysts' opinions are no adequate indicator of future performance. The performance of the underlyings depends on a variety of economic, entrepreneurial and political factors that should be taken into account in the formation of a market expectation.

Taggar: