Denna produkt har avslutats
Dag för ordinarie uppsägning: 30.06.2023
Återbetalningsdag: 14.07.2023
Återbetalningsbelopp: 0,000 SEK

Produktöversikt

Underliggande
Hävstångsindex
Referensinstrument
Nyckeltal
Kvot
0,005

Livscykel

FixeringEmissonsdatumMeddelande om uppsägningUppsägningÅterbetalning

Produktinformation

Faktablad
Slutliga villkor
Grundprospekt

Om denna produkt

Factor certificates offer a simple and efficient way to profit from stable price trends, be they rising or falling. They do so by leveraging the daily price performance of a so-called reference instrument, for example a share or an index. This allows investors to participate disproportionately in the performance of this reference instrument. The factor – i. e. the leverage – remains constant, and so the investment is equivalent to reinvestment on a daily basis.

Lär dig mer om Bull & Bear certifikat

Håll dig uppdaterad

Prenumerera för att få information om börshandlade produkter

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att tillhandahålla information i enlighet med Vontobels integritetspolicy.

newletter overlay image

Håll dig uppdaterad

Prenumerera för att få information om börshandlade produkter

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att tillhandahålla information i enlighet med Vontobels integritetspolicy.

Vontobel Markets - Bank Vontobel Europe AG och/eller dotterbolag. Alla rättigheter förbehållna.

Läs igenom denna information innan du fortsätter, eftersom produkter och tjänster på denna webbplats inte är tillgängliga för vissa personer. Av betydelse är respektive prospekt som kan erhållas från emittenten: Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, DE-60323 Frankfurt am Main, Tyskland, samt från denna webbplats.