Denna produkt har avslutats
Dag för ordinarie uppsägning: 31.03.2023
Återbetalningsdag: 14.04.2023
Återbetalningsbelopp: 0,000 SEK
  Bull & Bear certifikat

  Natural Gas (Henry Hub) Future

  10x Long

  Produktöversikt

  Underliggande
  Hävstångsindex
  Referensinstrument
  Nyckeltal
  Kvot0,111

  Livscykel

  FixeringEmissonsdatumMeddelande om uppsägningUppsägningÅterbetalning

  Produktinformation

  Faktablad
  Slutliga villkor
  Grundprospekt

  Om denna produkt

  Factor certificates offer a simple and efficient way to profit from stable price trends, be they rising or falling. They do so by leveraging the daily price performance of a so-called reference instrument, for example a share or an index. This allows investors to participate disproportionately in the performance of this reference instrument. The factor – i. e. the leverage – remains constant, and so the investment is equivalent to reinvestment on a daily basis.

  Lär dig mer om Bull & Bear certifikat