Investeringsidé

Är det en uthållig V-återhämtning vi ser?

Mikael Syding
19.05.2020 | 4 Minimiera
sweden-II_HEADER1802

Kinas industriproduktion ökade i april, jämfört med april förra året. Betyder det att Covid-19-krisen redan är över? Återgår allt därmed till det normala, med en enda skillnad – att det finns mer pengar i omlopp som måste hitta ett hem i olika finansiella tillgångar? Det är förstås inte omöjligt , med tanke på de enorma stimulanspaket som genomförs. Däremot är det högst osannolikt att hundratals miljoner söndertrasade ekonomiska relationer hittar tillbaka till varandra på exakt samma sätt som tidigare.

Kinas industriproduktion ökade i april, jämfört med april förra året. Betyder det att Covid-19-krisen redan är över? Återgår allt därmed till det normala, med en enda skillnad – att det finns mer pengar i omlopp som måste hitta ett hem i olika finansiella tillgångar?

Det är förstås inte omöjligt , med tanke på de enorma stimulanspaket som genomförs. Däremot är det högst osannolikt att hundratals miljoner söndertrasade ekonomiska relationer hittar tillbaka till varandra på exakt samma sätt som tidigare.

Räkna med permanenta förändringar

När tiotals miljoner personer bara i USA förlorar sin anställning, otaliga småföretag går omkull och miljarder människor världen över tvingas testa nya sätt att umgås och arbeta så blir vissa förändringar oundvikligen permanenta. Många företagare vill eller orkar inte starta om. Många anställda fortsätter att arbeta hemifrån efter krisen, medan många oundvikligen blir bortrationaliserade för alltid när företagen får dels ett alibi att säga upp dem, dels kan se vilka som faktiskt inte behövdes. Alla får utmana sina vanor och preferenser, och precis som bombningarna av Londons tunnelbana medförde enorma permanenta förändringar i dagspendlarnas ruttval, lär övningen i vår sätta eviga spår.

Det fanns redan ett uppdämt behov av en konjunkturavmattning

Förutsättningarna innan pandemin utgjordes bland annat av en redan svag världshandel och långdraget handelskrig i skuggan av Kinas framväxt som ekonomisk stormakt vid sidan av USA. Samtidigt har en sekulär megatrend med digitalisering och automatisering blivit allt mer dominerande sedan slutet av 90-talet. Denna accelereras nu ytterligare som ett direkt svar på försiktighetsåtgärder som social distancing.

China IP

Covid-19 innebar ett hårt slag mot en åldrad högkonjunktur, där historiens högsta skuldberg och börsvärderingar ändå riskerade att starta en cyklisk nedgång inom kort med utrensning av lågavkastande företag och felriktade skulder. Den omedelbara samhällskostnaden för en skulddeflation i dagens läge är otänkbar för en sittande politiker. Redan innan krisen hade 15-20% av USAs noterade företag svårt att serva sina skulder. Konsekvenserna av att inte hålla liv i dessa zombies är oöverblickbara. När 88% av USAs 500 viktigaste börsföretag hade presenterat sina Q1-rapporter var vinsterna 64% lägre än förra året, så nog ger krisen reella effekter. Det är därför knappast förvånande att politikerna beslutar om nollräntor och låter de digitala sedelpressarna trrrrrrrycka biljontals dollar för att hålla de hjul snurrande som öht går att hålla igång.

Nya monopolpengar kan inte bota vare sig virus eller osäkerhet

Pengarna kan emellertid knappast stoppa deglobaliseringsprocessen som redan hade smygstartats av Trump och Xi. Först tvingas företag och länder ändra sina logistikkedjor för att komma runt tillfälliga internationella transporthinder, men även på längre sikt ökar fokus på säkra leveranskedjor, dvs större lokala inslag. Som om inte det vore nog så vet ingen idag när eller ens om ett fungerande vaccin kan tas fram, om viruset kommer mutera, eller ens de totala omfattningarna av vävnadsskador Covid-19 kan orsaka. Osäkerheten gör att många av dagens akuta försiktighetsåtgärder mycket väl kan bli permanenta. Det betyder inte nödvändigtvis att världen blir sämre efter krisen, mänsklighetens uppfinningsrikedom är bättre än så, men världen kommer garanterat bli annorlunda . Under en högkonjunktur anpassas produktion och konsumtion alltmer perfekt till varandra, men en extern chock eller påtvingad anpassning pga för höga skulder i förhållande till inkomsterna, rubbar till slut den sårbara balansen. Den här gången blev chocken ovanligt stor. Innan en ny förhållandevis stabil jämvikt uppnåtts ökar volatiliten samtidigt som trenden blir svagare än tidigare. Situationen kan förvärras av faktorer som höga skulder och inflation, vilka både försvårar informationsflödet i ekonomin och kan tvinga fram oönskade ekonomiska beslut som t.ex. tvångsförsäljningar.

Håll maximal investeringsberedskap i en maximalt osäker miljö

Oaktrees Howard Marks beskrev nyligen situationen för ekonomin och finansmarknaderna som en av de mest osäkra någonsin. Den likaledes legendariska Stan Druckenmiller kallade utsikterna för aktiemarknaden de värsta han har sett. Kan och vill centralbankerna verkligen tvinga upp aktiemarknaden ytterligare med tanke på risken för långsiktigt katastrofala konsekvenser av att manipulera priset på pengar? Räkna inte med det, men räkna inte bort det heller. Räkna däremot med osäkerhet och volatilitet. Och räkna med att intensiva uppgångar och nedgångar kommer avlösa varandra i takt med spektakulära åtgärdspaket, varannanmånadsstatistik på makronivå, och falska starter både i ekonomin och på börsen. Räkna med att bli upplurad på läktaren om du inte har en plan av att vara mer förberedd än du har tvärsäkra prognoser.

Gör gärna upp scenarier för olika tillgångsklasser och branscher, som den här grafen över svenska börsen, coronavirusets utbredning, priset på guld, silver och Bitcoin samt bankernas kreditförluster. Men använd inte ditt scenario som ett slags facit, tro inte på det. Använd det för att utforska och utvärdera gamla trender som bryts och nya som formas, och placera opportunistiskt därefter.

Covid scenario

Gör alltså inga fixa prognoser, utan håll utik efter begynnande nya trender och var beredd på volatilitet. Håll dina möjligheter öppna; ha mer torrt krut än normalt, i form av likvida och okorrelerade tillgångar. Det kan vara guld, kontanter eller kryptovalutor som Bitcoin och Ether. Huvudsaken är att du ser till att du har möjlighet att köpa mer av det som omotiverat blir billigare, eller enkelt kan öka även i det som mer eller mindre förvånande blir vinnare efter krisen.

Kommersiella fastigheter i stadskärnor kan få långsiktiga svårigheter, liksom vissa segment av rese-, underhållnings- och restaurangnäringarna. Även oljerelaterade energiföretag samt olja och andra råvaror kan pressas av en uthålligt lägre ekonomisk aktivitet än idag. Även om tillväxten tar fart är det ju från en mycket lägre nivå än några månader sedan, samt med sämre passform och effektivitet än då.

Å andra sidan kanske oron gör dessa tillgångar så billiga att de blir extra attraktiva. Nu mer än kanske någonsin i modern historia är det viktigt att ha en bred och balanserad portfölj, en portfölj som dessutom till stora delar har hög likviditet och en ägare som är snabbfotad när nya trender manifesteras. Försök ligga ett steg före marknaden och fundera t.ex. på hur den kommer reagera när Q2:orna publiceras i juli. Är “alla” förberedda på dåliga siffror, så förberedda att börsen kommer reagera positivt. Eller har detta redan hänt i april och maj, så reaktionen sannolikt kommer bli negativ istället. Och när? När kommer den reaktionen? När tar börsen hänsyn till hur Q2:orna ser ut att bli? Om bara någon vecka är två tredjedelar av kvartalet redan över. Det kanske räcker för att ha hygglig koll på Q2. Har du läst av branschtrenderna i förväg och gjort dig redo? Det har alla andra.

@Mikael Syding

This information is in the sole responsibility of the guest author and does not necessarily represent the opinion of Bank Vontobel Europe AG or any other company of the Vontobel Group. The further development of the index or a company as well as its share price depends on a large number of company-, group- and sector-specific as well as economic factors. When forming his investment decision, each investor must take into account the risk of price losses. Please note that investing in these products will not generate ongoing income.

The products are not capital protected, in the worst case a total loss of the invested capital is possible. In the event of insolvency of the issuer and the guarantor, the investor bears the risk of a total loss of his investment. In any case, investors should note that past performance and / or analysts' opinions are no adequate indicator of future performance. The performance of the underlyings depends on a variety of economic, entrepreneurial and political factors that should be taken into account in the formation of a market expectation.

Taggar: