Viktigt information

Denna information är inte en ekonomisk analys, utan en produktreklam. Därmed uppfyller den inte de rättsliga kraven för att säkerställa den finansiella analysens opartiskhet och omfattas inte av handelsförbud före offentliggörandet av en finansiell analys.
För detaljerad information, särskilt om strukturen och de risker som är förknippade med en investering i de finansiella derivatinstrumenten, bör potentiella investerare läsa grundprospektet, som finns tillgängligt tillsammans med de slutliga villkoren och eventuella tillägg till grundprospektet i elektronisk form på emittentens webbplats: https://markets.vontobel.com/en-no/legal-information. Dessutom finns grundprospektet, eventuella tillägg till grundprospektet och de slutliga villkoren tillgängliga i tryckt form, utan kostnad, på emittentens säte: Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Tyskland.

Investerare bör beakta de tillämpliga försäljningsrestriktionerna.

Företag i Vontobel-koncernen kan direkt eller indirekt betala provisioner i varierande belopp till tredje part (t.ex. mäklare) i samband med det offentliga erbjudandet och distributionen av de finansiella derivatinstrumenten. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran från din distributionspartner.

Utan tillstånd får denna produktannons inte reproduceras eller distribueras vidare.