Investeringsidé

Realtillgångar är den perfekta investeringen inför 2021

Mikael Syding
07.01.2021 | 4 Minimiera
sweden-II_HEADER1802

2010-talet blev splittringens decennium. Det var årtiondet då de rika blev rikare snabbare än någonsin förr, och då de segrande plattformsföretagen på börsen köpte upp sina konkurrenter och lämnade gammelekonomin långt bakom sig.

2010-talet blev splittringens decennium. Det var årtiondet då de rika blev rikare snabbare än någonsin förr, och då de segrande plattformsföretagen på börsen köpte upp sina konkurrenter och lämnade gammelekonomin långt bakom sig.

2020 accelererade trenderna med eldunderstöd från pandemibiljonerna som hämningslöst sprutades över de finansiella marknaderna. När pengar är gratis blir kontanter till en oönskad het potatis som måste kastas vidare i allt snabbare takt, alltmedan realtillgångar inte har något egentligt pristak. Pengar kan ju inte användas till något annat än att markera bytesförhållanden mellan verkliga värden (som mat, bostad, kommunikationsverktyg och underhållning).

Covidpandemin medförde bland annat att synen på vad som är en realtillgång förändrades -- från till exempel fysiska kommersiella fastigheter till digitala mötesplatser. Samtidigt höll QE-åtgärderna räntorna runt nollan, vilket genom risk-parity-balansering gör att det totala marknadsvärdet på aktier måste bli högre för att matcha det högre totala värdet på obligationer. Dessutom sänkte många investerare sin diskonteringsränta, vilket gjorde att förlustföretag med förhoppningar om vinster långt in i den ljusa framtiden kunde värderas upp. När diskonteringsräntan närmar sig noll, dvs när pengar är gratis går summan av värdet på framtida potentiella kassaflöden till månen. Slutstationen blir att man slutar mäta reala värden med värdelösa FIAT-pengar och börjar om med något annat finansiellt bokföringssystem. Det är visserligen en bra bit kvar innan fiatvalutor och t.ex. kontanter kan skrotas helt, men stora samhällsförändrande processer är redan satta i rörelse. De påverkar inte det kommande årets investeringsbeslut särskilt mycket, men för varje år som går gäller det att vara mer och mer förberedd på en omvälvande tid. QE-geddon med inflation, högre räntor och snabba priskast kan bli svårnavigerad för många.

FANG-bolagen som numera heter något annat och inkluderar Microsoft, Spotify och flera A:n diskonterade snabbt in våra nya digitala vanor efter den initiala lockdown-chocken. Det gjorde även telekonferenssystem som Zoom och hemmaträningsföretaget Peloton. Datorspel och bettingföretag har också rusat uppåt. Förlorarna fanns ganska logiskt bland oljeföretag, banker och fastigheter. Årets stora vinnare var dock Bitcoin, och ett tag såg även guld och guldgruvor ut att få glänsa i år. Inte för att det totalt sett gick särskilt dåligt för guldet -- både råvaran och gruvorna slog ju börsen, men Bitcoin drog ifrån med omkring tio gånger.

Mönstren från 2020 kan nog i stora drag upprepa sig 2021. Först gör vinterns pandemiåtgärder och vissa logistiska svårigheter med att distribuera de känsliga vaccinen att ekonomin stannar av mer än väntat. Det drar med sig börsen nedåt under våren, om centralbankerna som jag tror reagerar lite för måttligt i starten. Men när enstaka dollarbiljonstimulanser blir till fembiljonsläggor drar börs och Bitcoin uppåt igen, initialt med samma FANGS som tidigare som ledare.

Skillnaden är att nu har staten tröttnat på Facebooks och Alphabets monopolistfasoner, så med regleringens årtionde i vardande tappar annonsplattformarna sin lyster -- det beror inte minst på de höga vinstmultiplarna, särskilt om räntorna skulle stiga. Det finns samtidigt skäl att tro att fysiska realtillgångar som mark, jordbruksråvaror och alla slags metaller blir allt attraktivare när gratispengarna skvalpar omkring. Även fysiska kommunikationsnätverk kan bli bra placeringsalternativ. Ja, kablar, sändare/mottagare och satelliter är ju centrala för att FANGS:en ska kunna ha någonstans att vara överhuvudtaget. Kanske förskjuts makten från social media och annonsföretag till själva kommunikationsnätverken, telekomföretagen?

Om realtillgångar stiger i pris så är inte KPI och PPI-inflationen långt borta. Och när den tar fart så transformeras förr eller senare penningmängdsinflation och tillgångsprisinflation till prisuppgång på varor, tjänster och löner. “Inflation” alltså. Det är fortfarande en bit bort, men i takt med att riktningen blir allt tydligare så får man räkna med stigande räntor. Då blir förlorarna obligationer och högmultipelföretag, och vinnarna de som har reala tillgångar i form av t.ex. informationsnätverk, gruvor och energi. Guld, guldgruvor och i synnerhet Bitcoin får en särställning inför övergången till ett nytt sätt att ordna och mäta bytesrelationerna för världens riktiga tillgångar. Dr koppar signalerar för övrigt ovanligt starkt att 10-årsräntan har stor uppsida (alternativt att kopparpriset ska falla kraftigt, men det är mindre sannolikt om ekonomin snart ska dra igång igen efter sista nedstängningen).

Oljebolagen är knappast den absolut bästa inflationshedgen, men sektorn är nedpressad och impopulär i dessa ESG-tider. I synnerhet relativt tekniksektorn (MFANGS mfl). Det kan bädda för åtminstone en relativ omvärdering i förhållande till högmultipelsektorer som kommer straffas om marknaden bara anar högre räntor i framtiden. Guldgruvor är också väldigt billiga i förhållande till priset på guld, så om det blir som jag tror att guldpriset stiger med 20-25% även 2021 så kan många guldgruvor dubblas i pris under året. Vidare, om elektrifieringen av världen ska följa miljömålen krävs mer batterimetaller och koppar än någon är beredd på, så det finns bra möjligheter inom nästan all gruvnäring. Kanske blir det silver och silvergruvor som blir vinnare 2021, medan guld och koppar tuffar på i mer “måttlig” takt på 25%. Ju mer jag tänker på det desto mer ser råvaror ut som den perfekta tillgången 2021.

Men mot den ultimata pengen, Bitcoin, lär inte ens realtillgångarna ha en chans. För Bitcoin går för närvarande igenom en transiton från nischtillgång på under en biljon dollar till att bli en likvärdig tillgång bredvid aktier och obligationer på 100 biljoner (100 “trillion” på engelska). Då är det inte så konstigt om priset tredubblas eller så ett par år i rad. Se särskilt upp för bankerna i den miljön. Fintech och Bitcoin äter sakta upp bankernas existensberättigande. Det går än så länge långsamt, men om 10 år lär spelplanen se helt annorlunda ut. Ja, högre räntor ger bättre bankmarginaler på sikt, men i gengäld blir kreditförlusterna stora direkt och lånevolymerna krymper.

Bortsett från det så är huvudbudskapet att 2021 kan bli som 2020 med ett trevligt köpläge under våren. Fast den här gången ska man fokusera på realtillgångar som gruvor, fastigheter, mat, billighetsvaror och telekom framför högmultipelföretag med förhoppningsbaserade affärsmodeller, oavsett om det är FANGS, hemmaträning eller så kallade API-företag inom virtuell shopping. På lite längre sikt ska man inte glömma den ultimata realtillgången, militär makt och försvarsföretag i en alltmer splittrad och orolig värld. Det blir kanske temat nästa gång.

@Mikael Syding

This information is in the sole responsibility of the guest author and does not necessarily represent the opinion of Bank Vontobel Europe AG or any other company of the Vontobel Group. The further development of the index or a company as well as its share price depends on a large number of company-, group- and sector-specific as well as economic factors. When forming his investment decision, each investor must take into account the risk of price losses. Please note that investing in these products will not generate ongoing income.

The products are not capital protected, in the worst case a total loss of the invested capital is possible. In the event of insolvency of the issuer and the guarantor, the investor bears the risk of a total loss of his investment. In any case, investors should note that past performance and / or analysts' opinions are no adequate indicator of future performance. The performance of the underlyings depends on a variety of economic, entrepreneurial and political factors that should be taken into account in the formation of a market expectation.

Taggar: