Investeringsidé

Explosiva investeringsidéer

Mikael Syding
19.01.2021 | 3 Minimiera
sweden-II_HEADER1802

I en tidigare podcast pratade jag med min kollega Martin Sandquist om potentialen för uran, och andra sätt att exponera sig mot behovet av energi med minimal miljöpåverkan.

I en tidigare podcast pratade jag med min kollega Martin Sandquist om potentialen för uran, och andra sätt att exponera sig mot behovet av energi med minimal miljöpåverkan. Samtalet kom in på riktigt explosiva investeringsalternativ, som royaltystreamingföretaget URC och det juniora uranletarföretaget GoviEx Uranium. Observera att det här är väldigt spekulativa investeringar i mycket små företag som idag inte har någon vinstdrivande verksamhet. Gör därför din egen analys innan du få för dig att riskera kapital i dessa eller liknande företag. Min egen investeringsportfölj var emellertid redan hårt vinklad mot realtillgångar som guld och Bitcoin, samt miljövänlig energilagring i form av Azelios aluminiumtermosar, så olika former av kärnkraftsexponering, som kunde passa perfekt in.

Vad många för övrigt kanske inte förstår, är att Bitcoin är ett miljövänligt fintechalternativ jämfört med det traditionella globala finanssystemet. Banker, säkerhetsföretag och andra aktörer har miljontals anställda, oräkneliga fotbollsplaner med servrar som bränner el dygnet runt och tusentals, om inte i ända uppe i miljonklassen, med fastigheter som ska hållas uppvärmda och luftkonditionerade. Oavsett om man väljer en banklösning för finanssystemet eller Bitcoin, är det förstås bättre om energin kommer från lokal spillenergi från förnyelsebara källor eller kärnkraftverk än från kol och olja.

Samtalet fick mig framför allt att tänka på spännande, högoktaniga investeringar, snarare än just temat energi och miljö. Jag gick därför in på Vontobels websida för Nyemitterade Hävstångsprodukter. Där hittar man just nu ett antal råvarurelaterade alternativ, t.ex. Brent- och WTI-olja med 12 till 16 gånger hävstång med negativ riktning. Om du tror att oljerallyt har gått för långt sedan Covid-botten i mars 2020 och tror att det kommer en rekyl snart kan de se rätt lockande ut. Jag själv misstänker att förstärkta globala åtgärder mot pandemin kan pressa ekonomin och oljepriset innan vaccindistributionen kommer igång på allvar, så jag tror att oljepriset kan falla på kort sikt, men framför allt att oljebolag kommer göra det. Om du tänker som jag finns det även bearcert med 4-5 gånger hävstång på Lundin Petroleum.

Det finns även ett helt gäng med nya bearprodukter på majs, socker och soja med 3-10 gånger hävstång. Jag kanske skulle vara försiktig med just soja, men socker (5-6x hävstång) och majs (4-8x hävstång) har en tydlig koppling till oljepriset (energi) så de kan faktiskt ses som en variant på att gå kort ekonomin och energisektorn. För den riktigt riskvillige, kanske som ett spel på inflation och fortsatt negativa realräntor, guldpriset som verkar mest tillfälligt nedpressat, eller på ökat behov från tekniksektorn, så finns ett nyutgivet bullcert med 15 gånger hävstång på silver.

Utöver certifikat finns det även knockoutwarranter och minifutures. En av de mest intressanta i mina ögon är t.ex. Bitcoin med negativ riktning och 4-6x hävstång just nu, utifall vi skulle få ett till kortsiktigt försök på nedsidan. Det kan vara ett smidigt sätt att hedga sin långa position i Bitcoin om man vill ta på risken av en hävstångsprodukt i detta aktie klass . Min extremt positiva syn på Bitcoin för 2021 kvarstår, men det vore märkligt om det inte kommer en mer signifikant korrektion än vi hittills sett. Det är önketänkande förstås, för jag vill personligen få en chans till att öka mitt innehav på lägre priser. Utöver det finns minifutures på WTI-olja både på lång-, och kortsidan, samt ett gäng enskilda aktier i högmultipelsektorn -- AirBnB (Long/Short), Netflix, Tesla (Long/Short) och Snowflake.

Helst skulle jag vilja hitta en renodlad uranprodukt, t.ex. för spotpriset, eller för en samling juniorföretag, men det går kanske inte att få exakt allt man önskar. Vad gäller Tesla för övrigt, så blir situationen alltmer absurd med en värdering på 30 gånger omsättningen och en kurs som ständigt sätter nya rekord oavsett vad marknaden gör. Jag börjar tro min egen analys att det finns färre aktier i free float än det finns passiv, tvingande efterfrågan på aktier för att fonderna ska kunna nå regulatorisk vikt i portföljen. Det gör att fonderna varje dag tvingas slåss om för få aktier på marknaden vilket driver kursen utan slut. Det som skulle krävas för en vändning nedåt är att flera passivfonder gemensamt kom överens om att sätta en maxvikt i portföljen för bolag som Tesla, men en sådan förändring gör man inte i en handvändning. Därmed är det nog långprodukter i Tesla man ska satsa på för att hjälpa till att både driva och rida miljövågen uppåt.

@Mikael Syding

This information is in the sole responsibility of the guest author and does not necessarily represent the opinion of Bank Vontobel Europe AG or any other company of the Vontobel Group. The further development of the index or a company as well as its share price depends on a large number of company-, group- and sector-specific as well as economic factors. When forming his investment decision, each investor must take into account the risk of price losses. Please note that investing in these products will not generate ongoing income.

The products are not capital protected, in the worst case a total loss of the invested capital is possible. In the event of insolvency of the issuer and the guarantor, the investor bears the risk of a total loss of his investment. In any case, investors should note that past performance and / or analysts' opinions are no adequate indicator of future performance. The performance of the underlyings depends on a variety of economic, entrepreneurial and political factors that should be taken into account in the formation of a market expectation.

Taggar: