Investeringsidé

Vad du bör veta om nya DAX

09.09.2021 | 2 Minimiera
Brandenburger-Tor_Header

Tysklands och Europas främsta aktieindex kommer den 20e september 2021 att genomgå sin största revidering sedan starten 1987. Oavsett om du är ägare till en passiv indexfond eller är en aktiv trader, kommer konsekvenserna troligtvis vara märkbara.

Tysklands och Europas främsta aktieindex kommer den 20e september 2021 att genomgå sin största revidering sedan starten 1987. Oavsett om du är ägare till en passiv indexfond eller är en aktiv trader, kommer konsekvenserna troligtvis vara märkbara. Sedan starten 1987 har indexet viktats tungt mot banker, kemi- och läkemedelsbolag. Undantaget har hittills varit SAP, det enda rena mjukvaruföretaget. Med tillägget av ytterligare tio företag till indexet, har nya DAX 40 potential att bli en bättre proxy för den tyska ekonomin som helhet.

Varför revideras DAX?

Det nya indexet träder i kraft den 20e september 2021. Med adderandet av ytterligare 10 bolag till den nya DAX kommer MDAX att krympa från 60 till 50 bolag. Det nya indexet kommer att införa strängare regler för de nya bolagen, med betoning på corporate governance och lönsamhet. De nya bolagen kommer inte bara att behöva leva upp till de vanliga kraven på börsvärde utan måste även kunna bevisa ekonomisk lönsamhet under de senaste två åren, samt publicera regelmässiga kvartalsrapporter. Om bolag inte lever upp till kraven, utesluts de från indexet.

En annan motivation bakom initiativet är att skapa ett nytt index som mer korrekt speglar den nuvarande tyska marknaden. Med undantag för SAP har indexet hittills endast bestått av banker, kemi- och läkemedelsbolag, biltillverkare och industrikoncerner. I det nya indexet kommer bland annat Zalando, den Berlinbaserade online retailern, samt Hello Fresh, att inkluderas. 

dax se

Effekter för traders 

DAX är den mest handlade underliggande tillgången i Norden. Med en ny indexsammansättning bör traders bekanta sig med de förändringar som eventuellt kommer att påverka deras research och handel. När fler företag och branscher inkluderas i indexet kan SAP potentiellt få mindre påverkan på indexets utveckling. Genom inkluderingen av fler företag och branscher har det nya indexet även potential att bli en bättre proxy för den tyska ekonomin i stort. Det skulle emellertid också kunna resultera i att traders behöver uppdatera sin analys samt att bekanta sig med branscher och företag de tidigare inte varit pålästa på.

Källa:

Germany’s Dax undergoes makeover as it expands from 30 to 40
www.ft.com/content/297a35a8-df37-4091-a283-1914cdbd3e8a (02.09.2021) 

länk till alla dax produkter

This information is neither an investment advice nor an investment or investment strategy recommendation, but advertisement. The complete information on the trading products (securities) mentioned herein, in particular the structure and risks associated with an investment, are described in the base prospectus, together with any supplements, as well as the final terms. The base prospectus and final terms constitute the solely binding sales documents for the securities and are available under the product links. It is recommended that potential investors read these documents before making any investment decision. The documents and the key information document are published on the website of the issuer, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Germany, on prospectus.vontobel.com and are available from the issuer free of charge. The approval of the prospectus should not be understood as an endorsement of the securities. The securities are products that are not simple and may be difficult to understand. This information includes or relates to figures of past performance. Past performance is not a reliable indicator of future performance.

Taggar: