Investeringsidé

Kanske kommer en “tapering”-rekyl men fokus bör vara på uppsidan

Mikael Syding
15.09.2021 | 3 Minimiera
Goldbarren_Header_715x230

I tisdags den 14 september presenterades de reviderade amerikanska KPI-inflationssiffrorna för augusti. Det officiella inflationsmåttet enligt US Bureau of Labor Statistics (BLS) sänktes från 5,4% i årstakt till 5,3%. Enligt Shadowstats.com var augustiinflationen hela 13% mätt på samma sätt som BLS självt brukade mäta KPI 1980.

Inflationen är med något litet undantag den högsta sedan centralbankchefen Volckers dagar för 40 år sedan, samtidigt som det breda börsindexet S&P 500 bara ligger 1,5% under sitt all time high från 3 september i år. vidare hopar sig flaskhalsarna för globala containertransporter, och priserna för många basmetaller som aluminium, nickel, bly, koppar och zink har fortsatt kraftigt uppåt i år.

Med rekordpriser för aktier, bostäder, basmetaller och transporter är allt annat än lite mindre extrem penningpolitik fullständigt orimligt. Även om tillväxten och inflationsumpulsen skulle visa sig vara relativt kortlivad (låt oss säga cirka ett år, lagom tills man rundar jämförelsetalen i augusti 2022) är Fed snarast tvunget att strama åt i mellanperioden, så räkna med mycket prat om tapering i höst. Sannolikt följs den verbala åtstramningen även av faktisk minskning av obligationsköpen runt årsskiftet. Åtstramningen kan fortsätta så länge ekonomin håller på att återgå till någon slags normalitet efter pandemin och inflationstalen är höga. Men om börsen skulle falla mer än 15% tror jag man kan räkna med att “taperingen” stoppas. Skulle nedgången närma sig 25% kan både Fed och Bidenadministrationen mycket väl svara med ännu större stimulanser än i Covidpaniken våren 2020.

I det läget är det fortfarande svårt att säga om inflationen kommer falla tillbaka, eller om den då har bitit sig fast. Men med ytterligare utökat penningtryckande kombinerat med en post-pandemisk ekonomisk acceleration samt förnyat statligt finansierat hushållsstöd lägger jag min röst på en repris av utvecklingen 2020-2021 fast med ännu större svängningar. Det är mycket möjligt att finansmarknaderna då tydligare reagerar som om centralbankerna har tappat kontrollen över inflationen. I sådana fall torde jordbruksråvaror, guld, silver och kryptovalutor som Bitcoin prestera mycket bättre igen, medan olönsamma eller högt värderade aktier utvecklas sämre. Det gäller särskilt de bolag som ökade oproportionerligt mycket i värde under “jobba hemma”-pushen under pandemin, såsom Zoom och Peloton.

En av de viktigaste frågorna gäller indexbärarna Amazon, Microsoft, Alphabet, Facebook och Apple (”AFAMA”). De är faktiskt inte särskilt dyra, även om Amazon och Microsoft känns lite ansträngda. Alla fem giganterna har emellertid extremt starka positioner och sannolikt både tillväxtpotential in i nya områden och prismakt. Dessutom gynnas de av passivflöden från indexfonder. Därmed lär de fortsätta att växa som andel av index, dra åt sig ytterligare flöden och stiga ännu mer. Återkopplingsloopen fortsätter så länge det skapas mer pengar och räntorna hålls låga. Ju högre inflationen blir desto viktigare blir det att gömma pengarna i det som “fungerar”. Då är det dels passiva värdebevarare som ädelmetaller, dels jordbruksprodukter som ju har ett tydligt användarvärde, växande population och minskad jordbruksareal, samt produktiva marknadsdominanter som AFAMA-bolagen, och till sist kryptovalutor som gäller.

Var alltså lite redo för ett försök till tapering som kan ge en mer eller mindre allvarlig rekyl nedåt på börserna, men håll ändå blicken främst på att fånga uppsidan. Antingen genom att rida ut svackan utan att stressas till försäljningar, eller genom att hålla lite extra kassa över hösten och våren, bara utifall det blir ett nytt taper tantrum som ger oväntat bra köplägen. Min egen strategi bygger på inflationsskydd i form av guld- och koppargruvor redan nu, miljövänlig framtidssäker kärnenergi i form av exponering mot uranindustrin, samt ett par utvalda små tillväxtbolag som jag tror kommer visa sig extremt billiga i förhållande till redovisade resultat om bara några år. Med lite tur håller sig guld och uran bättre än börsen i stort så kan jag byta till mig lite extra aktieindexexponering om det blir en svacka. Känner jag mig själv rätt kommer jag köpa mer investmentbolag då. Och kanske göra ett nytt inhopp i någon annan favorit om den orättvist åker med nedåt.

b1

SGS Alternate CPI = ShadowStats (1980-Based) Alternate
CPI-U = Official Consumer Price Index

@Mikael Syding

This information is in the sole responsibility of the guest author and does not necessarily represent the opinion of Bank Vontobel Europe AG or any other company of the Vontobel Group. The further development of the index or a company as well as its share price depends on a large number of company-, group- and sector-specific as well as economic factors. When forming his investment decision, each investor must take into account the risk of price losses. Please note that investing in these products will not generate ongoing income.

The products are not capital protected, in the worst case a total loss of the invested capital is possible. In the event of insolvency of the issuer and the guarantor, the investor bears the risk of a total loss of his investment. In any case, investors should note that past performance and / or analysts' opinions are no adequate indicator of future performance. The performance of the underlyings depends on a variety of economic, entrepreneurial and political factors that should be taken into account in the formation of a market expectation.

Taggar: