Investeringsidé

Guld som glimmar

Anna Svahn
19.12.2022 | 2 Minimiera
GettyImages-80567531_super (3).jpg

För den som förväntade sig samma utveckling av guldpriset som vi såg under 1970-talet när inflationen senast var så hög som idag, så har det senaste årets utveckling för guld varit en besvikelse. Men trots att det finns ett flertal likheter mellan perioden under 1970-talet, så finns det också ett flertal viktiga skillnader.

Precis som då är inflationen nu högre än på länge. Från att centralbankerna i över ett decennium talat om att det största hotet mot ekonomin är deflation har historien nu vänt och samma centralbankschef som för bara ett par år sedan expanderade USAs monetära bas med mer än 25 procent får nu dra i bromsen för att kontrollera den inflation som är efterfrågansdriven.

2022-12-14_AS1
Not: Förändringar från år till år (YoY).

Under samma år som Powell expanderade penningmängden med över 25 procent så steg guldpriset ungefär lika mycket, men sedan dess har vi sett priset falla från toppen om över 2000 USD till att som lägst under 2022 handlas strax över 1600 USD. Sedan botten i början av november har dock priset rört sig på uppsidan simultant med bland annat aktier, och handlas nu nära 1800 USD-gränsen.

2022-12-14_AS2
Not: Historisk utveckling är ingen tillförlitlig indikator på framtida utveckling

Skillnaden mot 1970-talet och nu är dock att då gick USA och världen in i en period där USA precis helt lämnat guldmyntfoten vilket innebar att 1 oz guld inte längre var peggat till priset 35 USD vilket ledde till att priset på bara några år steg till 200 USD innan det föll tillbaka 50 procemt under mitten av 1970-talet igen för att sen fortsätta stiga till över 800 USD per oz innan Volcker till sist höjde räntan till 20 procent.

Det finns dock flera förklaringar till guldprisets tröga utveckling under det senaste året. I takt med att Federal Reserve pumpat finansiella marknader fulla med överflödig likviditet har det lett till att tillgångar som historiskt sett haft låg korrelation till varandra istället rört sig simultant. Förklaringen ligger i att med överflöd av kapital på finansiella marknader så har det mesta rört sig in i risktillgångar, vilket fått dem att stiga tillsammans. När Fed sedan höjt räntan och försiktigt stramat åt penningpolitiken flödar samma kapital ut ur tiidgare nämnda risktillgångar och dessa rör sig alltså simultant nedåt.

Med mindre likviditet i marknaden förväntas korrelationsegenskaperna att återgå till tidigare mönster, vilket innebär att att investerare framöver kan vänta sig lägre korrelation mellan aktier, guld och andra råvaror framgent - om Fed håller kvar vid sin plan att strama åt ekonomin.

De senaste årens rörelse i guldpriset säger med andra ord ingenting om huruvida guld är en bra eller dålig inflationshedge eller inte. Det vi vet är dock att guldet har över långa perioder - decennier - behållit sin köpkraft när fiatvalutor fallit i jämförelse, och med hög inflation globalt kan risken att inte äga hårda tillgångar vara större än att faktiskt inkludera dem som en liten del i sin portfölj.

This information is in the sole responsibility of the guest author and does not necessarily represent the opinion of Bank Vontobel Europe AG or any other company of the Vontobel Group. The further development of the index or a company as well as its share price depends on a large number of company-, group- and sector-specific as well as economic factors. When forming his investment decision, each investor must take into account the risk of price losses. Please note that investing in these products will not generate ongoing income.

The products are not capital protected, in the worst case a total loss of the invested capital is possible. In the event of insolvency of the issuer and the guarantor, the investor bears the risk of a total loss of his investment. In any case, investors should note that past performance and / or analysts' opinions are no adequate indicator of future performance. The performance of the underlyings depends on a variety of economic, entrepreneurial and political factors that should be taken into account in the formation of a market expectation.

Taggar: