Investeringsidé

Att råvaror inte ökar i värde är till din fördel

Anna Svahn
23.05.2018 | 3 Minimiera
010518_715x230

När jag pratar om vikten av att komplettera en portfölj med råvaror så bemöts jag ofta av orden ”råvaror ökar inte i värde, det kan däremot bolag göra och därmed också dela ut vinst till sina aktieägare. Vete, kakao eller guld går inte med vinst och därför går det inte att tjäna pengar på.”. Det här är sant, vi är överens.

En råvara är inte ett vinstdrivande företag och du kan därför inte förvänta dig att få en årlig utdelning eller följa råvarans tillväxt, för den existerar inte. MEN, det här betyder också en annan sak. En råvara borde i så fall ha ett konstant värde, något vi kan utgå ifrån. Sätt detta konstanta värde i relation till dagens pris och ta reda på om råvaran är dyr eller billig.

Om vi känner till det underliggande värdet så vet vi alltid vad vi kan jämföra med. Annat kan vi säga om aktier där vi måste sätta prognoser på framtida vinster för att kunna estimera ett framtida värde. För ett bolag är alltså varken värdet eller priset konstant, och inte heller relationen mellan dessa två variabler. Detta leder till att det blir extremt svårt att uppskatta vad en aktie kommer att vara värd i framtiden.

När jag börjar titta på en ny råvara så börjar jag med att ta fram en graf med historik så långt tillbaka jag kan hitta. Kaffe är världens näst mest handlade råvara, och eftersom jag är en investerare som ofta tittar på mjuka råvaror (softs) så känns det som ett bra exempel att ta upp här.


 

Ovan kan vi se hur priset på kaffe har rört sig ända sedan 1973. Här vill nog många återigen tala om för mig att jag bara visar ett bra exempel på varför aktiemarknaden är bättre än råvarumarknaden eftersom värdet på aktiemarknaden tveklöst är högre i jämförelse med kaffe sedan 1973. Detta stämmer, men precis som jag skrev i början är inte syftet att ta del av framtida värdeökningar utan att dra fördel av det faktum att värdet är konstant men att priset går upp och ned. Lär du dig att analysera prisrörelser för råvaror så är det ett mycket bra komplement till dina aktieinvesteringar.

I nästa steg ska vi ta reda på vad som ligger bakom några av de större rörelserna. Vi kan till exempel se hur priset rörde sig flera hundra procent mellan 1975-1977. Tidigt 70-tal kallas ibland för ”The commodity boom” eftersom priset på råvaror steg kraftigt för att i slutet av 1970-talet sjunka igen. Den första piken på vår graf skulle alltså kunna härledas dit. Även om den här typen av historia är intressant är det dock viktigt att bli mer detaljerad ju närmre idag vi kommer för att kunna dra slutsatser för framtiden.

Om vi väljer att titta på hur priset på kaffe har utvecklats de senaste tio åren så kan vi mer detaljerat kartlägga vad som hänt och hur det har påverkat priset på kaffe.2010

: I slutet av maj 2010 steg priset på kaffe med över 20 procent på bara en vecka för att fortsätta upp för att nå toppen i april 2011. Det kraftigt stigande priset berodde på missväxt i Vietnam som ledde till brist på kaffe.

2014

: Efter att priserna normaliserats efter kaffebristen 2010 så såg vi ytterligare en rekordvecka för kaffepriset i början på 2014 när priset steg med 20 procent. Torka i Brasilien ledde till att det som skulle ha blivit en rekordskörd och därmed pressat ned priset på kaffe eftersom man räknat med mycket stor tillgång till råvaran istället tryckte upp priserna när kaffebristen var ett faktum.

Idag är priset på kaffe mer normaliserat vilket gör att det blir desto mer spännande att spekulera kring framtiden. Det första vi måste lära oss när det kommer till att handla med råvaror är att värdet är konstant men priset fluktuerar. Om vi känner till råvarans värde kan vi alltså sätta priset i relation till värdet för att avgöra om det är dyrt eller billigt.

Frågan du måste ställa dig nu är vad du tror om kommande månader. Hur kan vädret påverka skördarna och hur ser förväntningarna ut idag och hur kan det påverka priset på upp eller nedsida? Och är du inte intresserad av att äga råvaror i din portfölj så är det fortfarande något som du bör ha koll på, eftersom det är något som också påverkar marginalerna för många av de bolag som du äger aktier i.

This information is in the sole responsibility of the guest author and does not necessarily represent the opinion of Bank Vontobel Europe AG or any other company of the Vontobel Group. The further development of the index or a company as well as its share price depends on a large number of company-, group- and sector-specific as well as economic factors. When forming his investment decision, each investor must take into account the risk of price losses. Please note that investing in these products will not generate ongoing income.

The products are not capital protected, in the worst case a total loss of the invested capital is possible. In the event of insolvency of the issuer and the guarantor, the investor bears the risk of a total loss of his investment. In any case, investors should note that past performance and / or analysts' opinions are no adequate indicator of future performance. The performance of the underlyings depends on a variety of economic, entrepreneurial and political factors that should be taken into account in the formation of a market expectation.

Taggar: