Investeringsidé

Telekommunikation och 5G

Mikael Syding
02.09.2019 | 3 Minimiera
5G_Funkmast_Header

I slutet av mars skrev vi om Industri 4.0, och internet of things. Vi konstaterade samtidigt att dessa företeelser förutsätter de höga hastigheter och låga latenstider som 5:te generationen trådlös telekommunikation möjliggör och att det därför var hög tid att följa med i utvecklingen för de senare.

I slutet av mars skrev vi om Industri 4.0, och internet of things. Vi konstaterade samtidigt att
dessa företeelser förutsätter de höga hastigheter och låga latenstider som 5:te generationen
trådlös telekommunikation möjliggör och att det därför var hög tid att följa med i utvecklingen för de senare.

Under de senaste fem månaderna mellan den 29 mars och 29 augusti har Vontobels 5G-tracker stigit med 3,8% från 97,8 till 101,5, medan till exempel OMX-index gått precis +/- 0
procent. Under samma period har den svenska 5G-giganten Ericsson fallit med 10%, vilket understryker vikten av att ha en diversifierad ansats vid exponeringen mot 5G, så man fångar
den generella utvecklingen men minimerar den specifika bolagsrisken.

Nu när handelskrigets vindar blåser allt hårdare, även om vi fått se vissa tecken på en mjukare
hållning från Kina förra veckan, samtidigt som signalerna på recession tilltar i styrka, gäller det att välja exponering med fingertoppskänsla. Det är emellertid inte lätt att navigera
aktiemarknaderna när vi alltid bara är en Trump-tweet från vilken utveckling man än kan tänka sig.

När bakgrundstillväxten för den globala ekonomin försvagas och alternativintäkterna på räntesidan faller under nollan, blir det allt viktigare att hitta öar av sekulär tillväxt, områden som
har eget momentum och prioriteras framför andra områden. Alla professionella placerare jagar “yield”, en minsta acceptabel årsavkastning för att täcka förvaltningskostnader, eller garantiavkastning till kunder, inte minst pensionskunder. Då är tillväxtområden extra attraktiva,
nästan oavsett värdering. Tänk nämligen på att alla pengar som finns alltid finns och därmed står i beslutsläget att att köpa nya finansiella instrument som aktier och obligationer, eller ligga
kvar i kontanter. På samma sätt måste alla aktier alltid ägas av någon. Det är alltså bara frågan om vilka aktier som är mer attraktiva än andra som betyder något, snarare än vilka multiplar
som gäller för tillfället.

I det perspektivet är femte generationens trådlösa kommunikation ett av få områden som måste byggas ut för att infria löftena om en uppkopplad värld med självkörande bilar, ursprungsmärkta detaljhandelsprodukter, autonoma gruvmaskiner och big data från i stort sett varenda produkt
du kommer i kontakt med i vardagen. Det är 5G som utgör infrastrukturen, de virtuella motorvägarna och bensinstationerna, som får allting annat att snurra snabbare och addera det
värde företag och konsumenter förväntar sig. Visst, inga företag kommer gå opåverkade genom den lågkonjunktur som räntekurvorna nu varslar om. Men om det ska grävas upp mindre malm,
uppföras färre byggnader och utföras färre tjänster, under en period av minskad optimism och skuldsättning, så vill du hellre vara exponerad mot de företag (5G) som kan effektivisera all
nämnda områden. Hellre det i alla fall, än mot själva de krympande ekonomisektorerna.

Vi har ett mycket starkt börsår bakom oss, även om en del kan uppfatta det som ganska volatilt.
Efter tio år av hausse och extrem penningpolitik, och i ljuset av ett eskalerande handels- och valutakrig är det extra viktigt att välja sin positionering nu. Om du har en lång
investeringshorisont, kanske är du max 50 år gammal och har långt kvar till pensionen, och vill ha full aktieexponering så länge som möjligt även om dina drawdowns ibland blir ganska stora,
så är det just oberoende tillväxtsektorer du ska försöka hitta. Ta inspelet om 5G som ett av flera alternativ att undersöka närmare för att se om det uppfyller dina kriterier på tillväxt, risk och
värdering. Ställ det mot till exempel en bred och ofokuserad indexviktning, eller historiskt cykliskt känsliga sektorer som bank, bygg och verkstad, och långsiktigt tematiskt intressanta
läkemedels-, vård- och biotechbolag.

Det är alltid svårt att bedöma var på hajpkurvan ett teknikområde befinner sig, men efter en period i rampljuset verkar handelskriget ha dämpat entusiasmen för just 5G, samtidigt om det det är lätt att se hur ekonomin blir alltmer uppkopplad och kraven på snabbare och bättre nät växer exponentiellt. Om Amazon, Netflix, Uber, We Work, Facebook, Bitcoin med mera ska kunna infria förhoppningarna krävs ett kommunikationsnätverk av aldrig tidigare skådat slag. Det är där 5G kommer in. Kanske är tajmingen inte perfekt om man är orolig för ekonomin, men ärligt talat, var vill du hellre ha pengarna?

Risker

This information is in the sole responsibility of the guest author and does not necessarily represent the opinion of Bank Vontobel Europe AG or any other company of the Vontobel Group. The further development of the index or a company as well as its share price depends on a large number of company-, group- and sector-specific as well as economic factors. When forming his investment decision, each investor must take into account the risk of price losses. Please note that investing in these products will not generate ongoing income.

The products are not capital protected, in the worst case a total loss of the invested capital is possible. In the event of insolvency of the issuer and the guarantor, the investor bears the risk of a total loss of his investment. In any case, investors should note that past performance and / or analysts' opinions are no adequate indicator of future performance. The performance of the underlyings depends on a variety of economic, entrepreneurial and political factors that should be taken into account in the formation of a market expectation.

Taggar: