Investeringsidé
Annons

Guld eller Bitcoin – vad är pengar?

Anna Svahn.jpg
Anna Svahn
30 okt 2019 | 3 Minimiera
Bitcoin-Aug18_Header

Pengar har under historien tagit olika form. Vi har använt salt, boskap och snäckor. Idag är det kanske ädelmetaller som vi främst kopplar samman historia och pengar med, och anledningen till det är att framförallt guld besitter vissa egenskaper som är krävs för att fungera som pengar.

Pengar har under historien tagit olika form. Vi har använt salt, boskap och snäckor. Idag är det kanske ädelmetaller som vi främst kopplar samman historia och pengar med, och anledningen till det är att framförallt guld besitter vissa egenskaper som är krävs för att fungera som pengar.

Hur kommer det sig då att vi slutade använda just guld som pengar och hur kommer det att se ut i framtiden? Om vi börjar med att backa bandet till hur utvecklingen för hur centralbanker arbetat historiskt och vilken roll de haft samt vad det utvecklats till så måste vi gå tillbaka till 1700-talet.

Från början, runt 1700-talet, skapades centralbanker för att göra en del av regeringens jobb. Det handlade alltså inte då om att hålla värderingen på aktier uppe, eller att jämna ut fluktuationer i ekonomiska cykler (ett koncept som vid den tiden inte existerade ännu). Centralbanker skulle helt enkelt se till att det fanns finansiella medel för att utföra det arbete som regeringen gjorde, och kanske ännu mer centralt, skapa en möjlighet att bära de kostnader som medföljer vid krig.

Om vi vrider fram klockan 200 år, till när Fed startades år 1913, var idén att släta ut så kallade räntespikar, alltså att stabilisera priset på pengar och göra den amerikanska dollarn mer elastisk genom att tillföra likviditet när det behövdes. 

Idag ser det annorlunda ut. Från att ha haft en neutral funktion har Fed blivit en myndighet med två huvudfokusområden; att maximera sysselsättningen och prisstabilitet. Det här ska vi nå, menar man, genom ett inflationsmål om 2 procent, problemet som uppkommer direkt är ju dock då att inflation i sig är själva motsatsen till prisstabilitet.

Historiskt har guld varit den tillgång som investerare flyr till när förtroendet för centralbankerna minskar. Men nu finns en utmanare, Bitcoin. Debatten om huruvida man ska välja Bitcoin eller guld som trygg hamn är allt mer utbredd idag. Om man bara tittar på attributen för vilka egenskaper som är önskvärda för att anses vara så kallade ”sound money” så uppfyller båda alternativen kraven.

Med ”sound”, eller ”hard” pengar menar vi att värdet på grund av det är en begränsad, så kallad ”scarce”, tillgång är och kommer att vara relativt stabilt. Det är också begränsningen som gör tillgången i sig hållbar över tid. Utöver att det inte ska vara möjligt att tillverka hur mycket pengar som helst (hint fiat) så bör pengar också vara delbara, flyttbara, igenkänningsbara och hållbara. 

OGuld och Bitcoin uppfyller båda kraven för att fungera som ”sound money”, och om vi går tillbaka till prisstabilitet vilket kan påverkas av hur ”scarce” tillgången i sig kan vi återigen jämföra guld och bitcoin med fiatvalutor.

Ett sätt att mäta hur begränsad en tillgång är, är att titta på vad som kallas för stock to flow. Med ”stock” menar vi alltså den nuvarande tillgången och ”flow” avser den mängd som skapas över en tidsperiod. Vi estimerar att det finns 190 040 ton guld uppgrävt idag (2017-12). Varje år grävs ytterligare mellan 2500 – 3000 ton guld upp vilket innebär att inflationstakten för guld hamnar någonstans mellan 1,3 – 1,5 procent eller att stock to flow är 69:1. Förespråkare för Bitcoin använder sig ofta av argumentet att Bitcoin om fem år kommer att ha högre stock to flow än guld. Men att en tillgång är scarce betyder inte per automatik att den kommer att ta över guldets plats som ”riktiga” pengar. 

Det finns finns för- och nackdelar med både det ”digitala guldet” och det fysiska och idag vet ingen om det är guld som gäller även i framtiden. Istället bör man som investerare komplettera sin portfölj med olika tillgångar vilka alla kan fungera som hedge då fiatvalutor sviker.

@Anna Svahn

This information is in the sole responsibility of the guest author and does not necessarily represent the opinion of Bank Vontobel Europe AG or any other company of the Vontobel Group. The further development of the index or a company as well as its share price depends on a large number of company-, group- and sector-specific as well as economic factors. When forming his investment decision, each investor must take into account the risk of price losses. Please note that investing in these products will not generate ongoing income.

The products are not capital protected, in the worst case a total loss of the invested capital is possible. In the event of insolvency of the issuer and the guarantor, the investor bears the risk of a total loss of his investment. In any case, investors should note that past performance and / or analysts' opinions are no adequate indicator of future performance. The performance of the underlyings depends on a variety of economic, entrepreneurial and political factors that should be taken into account in the formation of a market expectation.

Taggar:

Håll dig uppdaterad

Prenumerera för att få information om börshandlade produkter

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att tillhandahålla information i enlighet med Vontobels integritetspolicy.

newletter overlay image

Håll dig uppdaterad

Prenumerera för att få information om börshandlade produkter

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att tillhandahålla information i enlighet med Vontobels integritetspolicy.

Vontobel Markets - Bank Vontobel Europe AG och/eller dotterbolag. Alla rättigheter förbehållna.

Läs igenom denna information innan du fortsätter, eftersom produkter och tjänster på denna webbplats inte är tillgängliga för vissa personer. Av betydelse är respektive prospekt som kan erhållas från emittenten: Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, DE-60323 Frankfurt am Main, Tyskland, samt från denna webbplats.