Investeringsidé

Proteinvikande, skräddarsydda läkemedel och virtuella agenter skapar stora värden långt innan autopiloter släpps ut på vägarna

mikael bild.jpg
Mikael Syding
03.02.2021 | 4 Minimiera
Header-Artificial-Intelligence2

För precis ett år sedan berättade programledaren för MacroVoices att smittan som spred sig i Kina sannolikt skulle utvecklas till en allvarlig pandemi. Han sa att pandemin var den minst insprisade och värsta kända risken i finansmarknadens historia.

För precis ett år sedan berättade programledaren för MacroVoices att smittan som spred sig i Kina sannolikt skulle utvecklas till en allvarlig pandemi. Han sa att pandemin var den minst insprisade och värsta kända risken i finansmarknadens historia. Från hans perspektiv var det uppenbart att de åtgärder som Kina vidtog, och som läckte ut från landet betydde att smittan var mycket värre än den officiella bilden. Det fanns gott som stödjande data, data som när den i efterhand har analyserats var fullt tillräckliga för att identifiera och gradera pandemin samt beordra rimliga steg för att lindra pandemins effekter. Erik Townsend var inte ensam. Det fanns en hel del investerare och politiker som tidigt positionerade sig för finansmarknadens kommande panikreaktion. Till och med en vaken och nyfiken människa kunde alltså analysera läget med gott resultat. För en artificiell intelligens, ett AI-system med uppgift att bevaka pandemier hade det varit ännu enklare och säkrare. Tyvärr är inte systemen demokratiskt fördelade riktigt ännu, men under 2020-talet kommer den exponentiella utvecklingen inom AI ha enorma effekter på våra liv.

AI graf_SE

Människohjärnan har en fantastisk förmåga att känna igen till exempel kategorin katter utifrån en enda bild eller ett möte med ett enstaka exemplar. Det är först de senaste fem åren som neurala nät (en särskild slags dynamisk maskininlärning där AI-systemet tränar och anpassar sig självt) i kombination med extremt stora datamängder har gjort att maskinerna har kommit ifatt oss inom några avgörande områden. Det gäller bland annat att förmågan att känna igen så kallade “kategorier” som katter på foton, men också att spela komplicerade actionstrategispel online, brädspelet Go, eller poker. Andra områden som är på gång är röntgenbildsanalys, cancerdiagnos och investeringsbeslut. Nyligen lyckades företaget Deep Mind lösa det annars omöjliga problemet med hur proteinkedjor viker ihop sig till sin slutgiltiga struktur baserat enbart på proteinets molekylsekvens. Det bådar gott för utvecklingen av skräddarsydda läkemedel med perfekt skräddarsydda funktioner.

Idag är det lika enkelt som billigt att ta fram en tjänst som kan ge alla med en smartphone tillgång till en pandemiapp som räknar ut smittorisken i ett område, globalt eller lokalt. Man har tyvärr bara prioriterat att ge tips om böcker, filmer, nyheter, trender och aktiefonder framför faran för pandemier. I annat fall hade Covid-19 kunnat göras till en liten fotnot i historien istället för lika tragiska som långa hyllmeter. Finansföretag som Blackrock och T Rowe har haft större incitament att använda möjligheterna för att betjäna sina kunder bättre än offentliga myndigheter. Ingen är väl förvånad över det? Med tiden kommer AI-systemen som växer fram på affärsplattformar hos t.ex. Amazon, Facebook, Alibaba, Weibo, NetEase och JOYY att utvecklas till fullfjädrade virtuella agenter som har koll på allt viktigt som händer både i världen och i ditt eget huvud.

I praktiken kommer agenten vara en simulerad kopia av dig och ofta veta bättre än du själv vad du vill köpa, äta, uppleva i form av t.ex. resor och konserter, eller vad du nog vill investera i. I många fall kommer du gradvis låta den boka och betala för det mesta i din vardag - restaurangbesök, bio, flyg, rörmokare, hotell osv. Den kan både snabbare och lättare än du ta reda på den bästa kombinationen för just dig av tid, kvalitet, pris, lämplig variation eller upprepning från senast -- inklusive med hänsyn tagen till ditt sällskap och en massa andra faktorer.

AI_infografik_SE
skeenden

Och innan vi är där måste halvledarföretag som Nvidia, ASML, Qualcom och Intel, samt teknikkonglomerat som Microsoft och IBM lyfta den underliggande hårdvaran några nivåer -- minst en eller ett par generationer till. Det är nämligen inte helt enkelt att få i grunden seriella processorer och programspråk att fullt ut härma människohjärnans utpräglat parallella informationsbehandling. Nya 3D-chip och memristorer från t.ex. IBM bådar visserligen gott. Och framsteg inom kvantdatorkonstruktion hos till exempel Alphabet kan plötsligt medföra ännu större kvantsprång för strävan efter riktigt kompetenta och mänskligt anpassade artificiella intelligenssystem.

På den professionella B2B-planhalvan där företag gör affärer med varandra konkurrerar framgångsrika affärssystemföretag som SAP och Salesforce med uppstickare som Workday och ServiceNow med att bäst analysera kundernas affärsdata för att kunna optimera deras värdeskapande processer. Rätt hanterat finns inget försvar mot ett bra AI-system. Det kan enkelt förvandla biljoner döda datapunkter till strategiskt avgörande affärsbeslut. Ju större datamängder, avseende input och slutresultat, som de neurala näten övar sig på, desto bättre blir åtgärdsförslagen till kunderna: “Genomför en sådan här kampanj till dessa. Följ upp så här”, “Det här affärsområdet måste förändras, t.ex. så här eller så här”, “Emittera ett sådant här instrument. Återkalla dessa” osv.

AI-systemen skapar även liv. Det israeliska företaget Embryonics har lärt sitt AI-system att på ett tidigt stadium, innan implantation i livmodern, känna igen om ett IVF-embryos utveckling signalerar överlevnadsstyrka eller inte. De inledande studierna har gett klart bättre resultat än för de mänskliga expertpanelerna. Det gäller särskilt förmågan att känna igen svaga embryon, men även förmågan att hitta starka embryon där panelmedlemmarna ville kassera embryona och hellre ta fram nya.

2020-talets AI-utveckling lovar mer automatiserad, effektivare och samtidigt mer individualiserad och lyckligare värld. Avancerad hårdvara, mjukvara och intelligent användning av dessa på stora sociala och professionella spelplaner driver på utvecklingen av bättre AI. Och de resulterande AI-systemen kan i sin tur användas för att utveckla bättre hårdvara, mjukvara och användarplattformar i en ständigt accelererande AI-spiral.

Det är här Vontobels AI-tracker som följer Solactive Artificial Intelligence index kommer in. Det sätts samman av de 14-20 företag inom AI-relevanta branscher som rankas bäst på fem års tillväxt, årets fria kassaflöde och har minst 750m USD i marknadsvärde. Indexet rebalanseras var sjätte månad så innehaven blir likaviktade inför varje nytt halvår. Det här halvåret startade med 20 innehav med 5% vikt vardera, men har nu spreadat isär till som lägst 3,4% vikt för SAP och som högst nästan precis dubbla vikten, 6,8%, för ASML (de utvecklar litografiska verktyg för att ta fram nästa generations halvledarprodukter).

Solactive Artificial Intelligence Index

ai  index

@Mikael Syding

This information is in the sole responsibility of the guest author and does not necessarily represent the opinion of Bank Vontobel Europe AG or any other company of the Vontobel Group. The further development of the index or a company as well as its share price depends on a large number of company-, group- and sector-specific as well as economic factors. When forming his investment decision, each investor must take into account the risk of price losses. Please note that investing in these products will not generate ongoing income.

The products are not capital protected, in the worst case a total loss of the invested capital is possible. In the event of insolvency of the issuer and the guarantor, the investor bears the risk of a total loss of his investment. In any case, investors should note that past performance and / or analysts' opinions are no adequate indicator of future performance. The performance of the underlyings depends on a variety of economic, entrepreneurial and political factors that should be taken into account in the formation of a market expectation.

Taggar:

Håll dig uppdaterad

Prenumerera för att få information om börshandlade produkter

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att tillhandahålla information i enlighet med Vontobels integritetspolicy.

newletter overlay image

Håll dig uppdaterad

Prenumerera för att få information om börshandlade produkter

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att tillhandahålla information i enlighet med Vontobels integritetspolicy.

Vontobel Markets - Bank Vontobel Europe AG och/eller dotterbolag. Alla rättigheter förbehållna.

Läs igenom denna information innan du fortsätter, eftersom produkter och tjänster på denna webbplats inte är tillgängliga för vissa personer. Av betydelse är respektive prospekt som kan erhållas från emittenten: Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, DE-60323 Frankfurt am Main, Tyskland, samt från denna webbplats.