Investeringsidé

Vart tog inflationen väg?

Anna Svahn.jpg
Anna Svahn
09.02.2021 | 2 Minimiera
Header_Tiefer_Bezugspreis

Centralbankscheferna lovar att vi inte behöver oroa oss över inflationen och håller därför räntorna låga och fortsätter med stimulanspaket efter stimulanspaket. Federal Reserve har till och med gått så långt som att säga att OM inflationen stiger något så skulle det vara bra, eftersom den varit låg så länge.

Centralbankscheferna lovar att vi inte behöver oroa oss över inflationen och håller därför räntorna låga och fortsätter med stimulanspaket efter stimulanspaket. Federal Reserve har till och med gått så långt som att säga att OM inflationen stiger något så skulle det vara bra, eftersom den varit låg så länge.

Men med biljoner färsta dollar i systemet så kvarstår frågan, var tog inflationen vägen? Är den verkligen så låg som CPI visar?

I december 2020 steg CPI med 0,4%. Samtidigt steg FAO Food Price Index (FFPI), ett index som mäter globala matpriser, med strax över 3%. CPI för januari har vi inte hunnit få se ännu, men FFPI steg under första månaden med 4,3%. Det är dock siffror som vi kan förvänta oss se stiga de kommande månaderna, eftersom priset på jordbruksråvaror sedan september och oktober förra året har börjat dra iväg på riktigt.

Det som framförallt driver priset på råvaror är som bekant inflation. Och just exakt det händer just nu. De senaste månaderna har fokus legat på hur stark aktiemarknaden har gått trots hög arbetslöshet och fortsatt oro för pandemin, men ett tillgångsslag som hamnat i glömska är jordbruksråvaror.

På sex månader har priset på US Soybeans stigit med 59%. Det kan vid första anblick låta som mycket, men flera faktorer talar för att resan endast är påbörjad. För det första lämnar råvaror en lång bear market bakom sig samtidigt som andra tillgångar och priser har stigit. Det har lett till att det så sent som i höstas var dyrare för amerikanska bönder att odla sojabönor än vad de fick betalt per bushel. Mellan 2011-2018 steg produktionskostnaden för både sojabönor och majs med över 80%, samtidigt som priserna föll, och det är först nu som priserna för råvarorna justeras på uppsidan.

b1

Även priset på majs har stigit ordentligt de senaste månaderna, närmare bestämt kring 70% de senaste 6 månaderna. Likt sojabönor används majs framförallt för att utfodra djur men ett annat stort användningsområde är ethanol dit nästan 30% av majsproduktionen går. Det innebär alltså att om priset på olja stiger så ökar efterfrågan på alternativ energi, vilket pressar upp priset på till exempel majs - men även socker, som också används i produktionen.

Att högre oljepris leder till högre priser på majs och socker betyder dock också att fallande priser på olja leder till fallande priser på socker och majs. Det kunde vi se när sockerpriset under mars och april föll med över 40% innan det bottnade som följd av fallande oljepris. Efter det har dock priset på socker återhämtat sig och handlas nu 78% över lägsta priset i april förra året.

Svaret på frågan om var inflationen tagit vägen är alltså att det nu syns i råvarupriser, vilket också har börjat synas i matprisindex. Det börjar bli tydligt, till och med för dem som tidigare förnekat att vi står inför ett inflatoriskt problem, att stigande priser står för dörren, samtidigt som arbetslösheten fortfarande ökar efter pandemin. Det vi kan förvänta oss nu är alltså snäppet värre än hög inflation, och kallas stagflation.

This information is in the sole responsibility of the guest author and does not necessarily represent the opinion of Bank Vontobel Europe AG or any other company of the Vontobel Group. The further development of the index or a company as well as its share price depends on a large number of company-, group- and sector-specific as well as economic factors. When forming his investment decision, each investor must take into account the risk of price losses. Please note that investing in these products will not generate ongoing income.

The products are not capital protected, in the worst case a total loss of the invested capital is possible. In the event of insolvency of the issuer and the guarantor, the investor bears the risk of a total loss of his investment. In any case, investors should note that past performance and / or analysts' opinions are no adequate indicator of future performance. The performance of the underlyings depends on a variety of economic, entrepreneurial and political factors that should be taken into account in the formation of a market expectation.

Taggar: