Investeringsidé

Coinbase notering och Vontobels nya ethertracker

Mikael Syding
04.05.2021 | 3 Minimiera
Krypto_Header

Ännu en gång har investerarna fått lära sig att en månad i kryptovärlden är som ett år på aktiemarknaden. På bara en månad hinner amerikanska bilföretag bli både bitcoinmaximalister och Doge-coin-förespråkare, samtidigt som kryptopriserna generellt går till månen för att sedan krascha igen. Under tiden har även kryptobörsen Coinbase börsnoterats.

Ännu en gång har investerarna fått lära sig att en månad i kryptovärlden är som ett år på aktiemarknaden. På bara en månad hinner amerikanska bilföretag bli både bitcoinmaximalister och Doge-coin-förespråkare, samtidigt som kryptopriserna generellt går till månen för att sedan krascha igen. Under tiden har även kryptobörsen Coinbase noterats och värderas idag (29 april 2021) till 60 miljarder dollar. Med tanke på kvartalsvinsten på en miljard dollar, dvs 4 miljarder i årstakt, verkar det faktiskt ganska billigt (15x vinsten) förutsatt att det håller i sig. Vidare har Ether gjort ännu ett av sina uppvärderingsryck relativt Bitcoin, och på bara någon månad lyft kvoten från 0,03 till 0,05, dvs +67% relativt Btc. Vissa i branschen pratar till och med om en flippening, dvs att Ether skulle kunna ta över Bitcoins roll som den största kryptovalutan. Med ett marknadsvärde på 320 miljarder dollar ställt bredvid Bitcoins 1000 miljarder är det fortfarande långt borta, men inte omöjligt. En sådan händelse skulle innebära en av de största finansskrällarna någonsin. Som vi har tidigare sett för både Ether och Bitcoin kan det också vara längre perioder med starka nedgånger.

btc_se

I ljuset av detta är det värt att lägga på minnet att Vontobels nuvarande Ether-tracker avlistas sista maj 2021 och utbetalas. De som inte sålt sina certifikat innan dess får sitt slutvärde utbetalat den 11 juni, så det ordnar sig förstås även om man missar avlistningsdeadlinen.

Det nya certifikatet som redan handlas innehåller en del nya avtalsvillkor och avgifter. För dig som investerare innebär det bland annat att avgiften nu är 3,75% per år och variabel (vilket betyder att Vontobel kan höja avgiften enligt produktens villkor). Detta är bättre än tidigare och speglar de faktiska kapitalkrav (reglerande) av Vontobel gruppen har på sig angående Ether. Du som köpare av certifikatet fortsätter också att slippa risken för t.ex. felhantering, problem hos förvaringsinstitutet, tekniska problem eller hackerattacker. Som alltid bär du som investerare i certifikatet Vontobels kreditrisk (risken att emittenten av certifikatet inte kan uppfylla sina skyldigheter enligt certifikatet). 

xet_se

Temperaturen i kryptosektorn har ökat väsentligt på sistone, delvis tack vare att bilföretaget Tesla lyckades redovisa en vinst för första kvartalet 2021 enbart tack vare en vinst på kortsiktig handel i Bitcoin, samtidigt som VDn Elon Musk pratade sig varm för skämtkryptovalutan Dogecoin. I Sverige har både Safello och Goobit/BT.CX förberett börsnoteringar i vår, och kan sannolikt i maj göra Qickbit och Arcane sällskap på börsistorna. Så medvetenheten om kryptovärldens olika investeringsmöjligheter sprider sig. Det blir snabbt allt lättare att handla med eller investera i olika kryptovalutor, och även alltmer rumsrent. Både privatpersoner och företag letar efter sätt att skydda sig mot centralbankernas extrema penningpolitik och resulterande inflationshot. Ju mer de vänjer sig vid kryptovalutorna desto mer benägna blir de också att allokera mer och mer av sitt kapital dit på olika sätt. De flesta börjar resan med Bitcoin, men öppnar därefter snart ögonen för alternativ, oftast först just Ethereum. Vad båda kryptovalutorna har gemensamt är deras extrema volatilitet.

Så om du fortfarande vill vara exponerad mot ether kan det vara ett bra läge att rulla dina ethercertifikat nu när aktiviteten i sektorn är hög. Om du är beredd att ta risken av kryptorelaterade aktier släng även ett öga på Coinbase som noterades 14 april i år. Den handlar nu ($295)  lägre än sitt öppningspris, vilket innebär en värdering på cirka 1000 USD per verifierad användare av deras handelsplattform, eller 0,25x totala mängden tillgångar på plattformen.


@Mikael Syding

This information is in the sole responsibility of the guest author and does not necessarily represent the opinion of Bank Vontobel Europe AG or any other company of the Vontobel Group. The further development of the index or a company as well as its share price depends on a large number of company-, group- and sector-specific as well as economic factors. When forming his investment decision, each investor must take into account the risk of price losses. Please note that investing in these products will not generate ongoing income.

The products are not capital protected, in the worst case a total loss of the invested capital is possible. In the event of insolvency of the issuer and the guarantor, the investor bears the risk of a total loss of his investment. In any case, investors should note that past performance and / or analysts' opinions are no adequate indicator of future performance. The performance of the underlyings depends on a variety of economic, entrepreneurial and political factors that should be taken into account in the formation of a market expectation.

Taggar: