Investeringsidé

Råvaruåren

Anna Svahn
02.02.2022 | 2 Minimiera
Mine_Header

2021 och 2022 ser ut att bli ett år som i efterhand kommer att kommas ihåg som det år då inflation slog till på riktigt. Aldrig någonsin tidigare har vi skapat så mycket pengar som de senaste åren, allt i ett försök att “rädda” ekonomin efter pandemin, och nu är det dags för Federal Reserve att försöka tackla konsekvenserna. Men 2022 ser också ut att ta med sig något annat till historieböckerna - en boom i råvarupriser.

2021 och 2022 ser ut att bli ett år som i efterhand kommer att kommas ihåg som det år då inflation slog till på riktigt. Aldrig någonsin tidigare har vi skapat så mycket pengar som de senaste åren, allt i ett försök att “rädda” ekonomin efter pandemin, och nu är det dags för Federal Reserve att försöka tackla konsekvenserna. Men 2022 ser också ut att ta med sig något annat till historieböckerna - en boom i råvarupriser.

Medan aktiemarknaden har haft en tung start på året så har råvaror i många fall istället presterat bra. Förutom energipriser, där oljepriset är upp nästan 15 procent samt naturgas nästan 13 procent, så har andra råvaror också presterat betydligt bättre än aktier. Kaffepriset har trots det senaste årets uppgång på nästan 100 procent fortsatt sin positiva trend även i början på det här året.

Januari 2022 börjar mer och mer likna det vi såg i början av 1970-talet, när det energitunga råvaruindexet steg över 260 procent mellan januari 1970 och augusti 1973, medan S&P 500 endast stigit drygt 10 procent. Medan S&P 500 sedan föll till -26 procent i slutet av 1974, hade S&P GSCI stigit 446 procent innan tillgångarna bytte plats och råvarupriser föll fram til år 1977 medan aktier återhämtade sig något.

Mellan 1977 och 1980 hände dock något och S&P 500 fortsatte att handlas sidledes medan råvarupriser fortsatte stiga flera hundra procent tills Paul Volcker till slut höjde räntan till 20 procent.

s1

Obs: Indexen noteras i US-dollar. Tidigare utveckling är ingen tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Inte nödvändigtvis ett hot mot stigande råvarupriser

Motsatt till vad vi ofta hör så har inte stigande räntor direkt lett till fallande råvarupriser. Trots att Federal Reserve höjde räntan från 5 till 15 procent mellan 1972 till 1974, så fortsatte priserna att stiga. När S&P GSCI föll hade det lite att göra med höga räntor och mer med reccessionen som landet befann sig i, och när ekonomin återhämtade sig och räntan följde med i slutet av 1970-talet, så fortsatte även råvarupriserna att stiga.

s2

Obs: Indexen noteras i US-dollar. Tidigare utveckling är ingen tillförlitlig indikator på framtida resultat.

De kommande räntehöjningarna som signalerats av Federal Reserve i år kan såklart kortsiktigt påverka alla marknader, men långsiktigt kan utsikterna för råvaror se ut som tidigt 1970-tal. Trots att flertalet råvaror stigit mer än 100 procent kan det fortfarande finnas utrymme på uppsidan, och jämfört med aktier är råvaror fortfarande verka billiga. Men, vissa osäkerheter kvarstår även, eftersom pandemin inte har kommit till ett slut.

s3

This information is in the sole responsibility of the guest author and does not necessarily represent the opinion of Bank Vontobel Europe AG or any other company of the Vontobel Group. The further development of the index or a company as well as its share price depends on a large number of company-, group- and sector-specific as well as economic factors. When forming his investment decision, each investor must take into account the risk of price losses. Please note that investing in these products will not generate ongoing income.

The products are not capital protected, in the worst case a total loss of the invested capital is possible. In the event of insolvency of the issuer and the guarantor, the investor bears the risk of a total loss of his investment. In any case, investors should note that past performance and / or analysts' opinions are no adequate indicator of future performance. The performance of the underlyings depends on a variety of economic, entrepreneurial and political factors that should be taken into account in the formation of a market expectation.

Taggar: