Investeringsidé

Säkrare mark?

02.08.2022 | 3 Minimiera
eu-banken-header

Under juli månad har börsen stabiliserat sig och vi har sätt stora uppgångar på enskilda aktier som tidigare fallit kraftigt. Nu närmar vi oss snabbt hösten och kylan är allt närmare. Det är också låga nivåer i förråden för naturgas i Europa och med nuvarande flöde från Ryssland ser det inte ljusare ut framåt vintern. Estimat från analytiker tyder på att tillväxten inom Europa kommer landa runt 0% framåt nästa år och EU:s egna estimat tyder på en kraftig nedgång i tillväxten inom stora delar av Europa.

Under juli månad har börsen stabiliserat sig och vi har sätt stora uppgångar på enskilda aktier som tidigare fallit kraftigt. Nu närmar vi oss snabbt hösten och kylan är allt närmare. Det är låga nivåer i förråden för naturgas i Europa och med nuvarande flöde från Ryssland ser det inte ljusare ut framåt vintern. Estimat från analytiker tyder på att tillväxten inom Europa kommer landa runt 0% framåt nästa år och EU:s egna estimat tyder på en kraftig nedgång i tillväxten inom stora delar av Europa.

Den ökade inflationen leder till högre räntor både för privatpersoner och företag. Många Tech bolag som genomgått en mer expansiv fas med förvärv och utvidgningar till nya marknader har tagit på sig allt större lån och till följd ökad exponering till räntehöjningar. Därtill har flertal bolag som nyligen startats gått till börsen relativt snabbt, dessa bolag har också aldrig upplevt höga räntor och hur det påverkar verksamheten. Vissa av dessa bolag har byggt en del av sin verksamhet på att aggressivt expandera och ta marknadsandelar och därför aldrig ha vägts in potentiella räntehöjningar och ekonomisk nedgång i ekvationen när besluts har tagits. Vi har befunnit oss i ett klimat där nya startup som drivs av unga entreprenörer med en kraftfull vilja att lyckas fått stora investeringar från institutionella investerare oavsett om resultatet varit negativt. Detta har vi bland annat sett på den svenska marknaden där bolag såsom Klarna nyligen tog in ännu mer kapital samtidigt som man gjort massiva nedskärningar på personalstyrkan. Dessa ökade poster av lån och krav på förbättrade resultat från investerare kommer kanske synas i bolagen kommande rapporter samt utveckling under hösten och vintern. Privata investera har också tjänat på bolag som expanderat kraftigt såsom SBB då dessa haft störst uppgång efter pandemin men också samtidigt fallit mest under den pågående inflationskrisen.

Många investerare har länge ratat bolag som har en lång tradition av att leverera resultat och en stabil utveckling. Dessa bolag har generellt haft stabila kassaflöden genom åren men med en desto tråkigare utveckling för investerare. Affärsmodellerna är beprövade och inom bolaget finns det expertis hur man klarar finansiella motgångar och kriser såsom finanskrisen 2008. Därtill är situationen för många bolag väldigt bra finansiellt och det råder inte en större brist på kapital för många bolag som är med på S&P500 indexet. Dock är frågan hur detta kapital kan komma att användas i en tid där den ekonomiska tillväxten går ner och det är svårare att rättfärdiga vissa investeringar.  

De nordiska börserna gick bra 2021 men under detta år har de gått desto trögare med större osäkerhet i närområdet och svagare ekonomier. De amerikanska marknaderna har alltid setts som en säkrare investering under mer tumulta tider och det gör det även nu. Med den kraftiga nedgången under den senaste tiden finns det fler aktier med mer rimliga Price/Earnings (P/E) tal och mer uppsida utifrån modeller som kan användas för att värdera ett bolag. Osäkerheten om framtiden består och det är inte säkert att vi nått botten än men för en investerare som inte vill sitta med alla pengar på ett bankkonto är det kanske rätt väg att gå.

Bolag som idag kan vara intressanta att ta positioner i är till exempel, Caterpillar som har ett P/E på 16 och gjorde en rapport som var i linje med förväntningarna, Exxon Mobil som slog rekord för Q2 och har ett P/E på 10, Texas instrument som också rapporterade ett bättre resultat än förväntat men med något högre P/E på 20. Andra amerikanska bolag som kan vara intressanta: Microsoft, Mastercard och Regeneron Pharmaceuticals.

This information is neither an investment advice nor an investment or investment strategy recommendation, but advertisement. The complete information on the trading products (securities) mentioned herein, in particular the structure and risks associated with an investment, are described in the base prospectus, together with any supplements, as well as the final terms. The base prospectus and final terms constitute the solely binding sales documents for the securities and are available under the product links. It is recommended that potential investors read these documents before making any investment decision. The documents and the key information document are published on the website of the issuer, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Germany, on prospectus.vontobel.com and are available from the issuer free of charge. The approval of the prospectus should not be understood as an endorsement of the securities. The securities are products that are not simple and may be difficult to understand. This information includes or relates to figures of past performance. Past performance is not a reliable indicator of future performance.

Taggar: