Investeringsidé

Sommarens uppgången är knappast starten på en långvarig bull market

Mikael Syding
14.09.2022 | 4 Minimiera
World_Sustainability_Header

Slåss inte mot väderkvarnar. De bryr sig inte och du kommer förlora hur du än gör. Så “Don’t fight the Fed”. Centralbankerna har nämligen bestämt sig; inflationen måste tas ned snabbt och resolut, så inte uppfattningen att Fed och ECB har tappat kontrollen biter sig fast. Det viktigaste nu är således att mota inflationsförväntningarna redan i grinden, för har de väl släppts ut är det mycket svårare att få in dem i hagen igen..

Slåss inte mot väderkvarnar. De bryr sig inte och du kommer förlora hur du än gör. Så “Don’t fight the Fed”. Centralbankerna har nämligen bestämt sig; inflationen måste tas ned snabbt och resolut, så inte uppfattningen att Fed och ECB har tappat kontrollen biter sig fast. Det viktigaste nu är således att mota inflationsförväntningarna redan i grinden, för har de väl släppts ut är det mycket svårare att få in dem i hagen igen.

Det är lätt att tappa perspektivet när man följer med i de dagliga marknadsrörelserna. Inte minst när ett reflexmässigt sommarrally lyfter Nasdaq med 25%, vilket motsvarar två till tre hela årsavkastningar. Då kan det kännas som om uppgångstiderna är tillbaka. Men om man zoomar ut lite för att få en bättre överblick så ser man att den negativa börstrenden inte har brutits. Inte ens efter det pågående sekundära björnrallyt som påbörjades för drygt en vecka sedan. Tvärtom ser det bara ut som en klassisk kroppsfint av marknaden, men utan att bryta upp genom några viktiga nivåer.

2022-09-14_MS1
Index i USD. Tidigare utveckling är inte en tillförlitlig indikator på framtida utveckling.

Men framför allt så är det Fed som håller i börsens taktpinne nu, och där ser man snabbt dels att KPI-inflationen är kvar på 8% i USA och 9% i Europa, vilket gör att Feds räntehöjningsplaner ligger kvar. Fed har aldrig avslutat en räntehöjningscykel förrän räntan är högre än KPI-inflationen. Kanske möts de runt 4-5% om något år. Fed funds-räntan ska därmed upp 1,5-2 procentenheter till, till slutstationen på cirka  4-4,5% om ett halvår.

Konsumentprisindex för USA (CPI) i %

2022-09-14_ms2

Under tiden börjar dessutom Quantitative Tightening att bita på allvar i finansmarknaderna. Än så länge har faktiskt inte ekonomin påverkats av de högre räntorna. Det har gått för kort tid. Höjda räntor har sin största effekt på 12-18 månaders sikt. Det är snarare tvärtom så att det tredje kvartalet lär se relativt positivt ut, särskilt i USA där kursuppgångar (som ger en positiv förmögenhetseffekt) och avskrivna studielån samt höga nominella löner alla samverkar för ett bra kvartal. Det medför emellertid bara att Fed håller åtstramningslinjen desto mer bestämt.

Björnrallyt som inleddes i mitten av juni byggde snarast på att nedgången första halvåret var historiskt extrem, samt på att tredje kvartalet skulle kunna uppvisa en något bättre ekonomi. Men när Q3-rapporterna presenteras så är förutsättningarna istället de motsatta. Då blickar man framåt mot mycket svagare Q4 och 2023 pga att de höjda räntorna under 2022 till slut ger effekt på både redovisade resultat och inte minst förväntningarna för det kommande året. Detta sker samtidigt som man ser tillbaka på en mycket stark börsuppgång juni-september och därför har ganska mycket fallhöjd bara för att komma ned till läget som gällde i början av sommaren.

För att sammanfatta situationen så är inflationen extremt hög ur ett historiskt perspektiv. Det medför att centralbankerna tar till historiskt extrema åtgärder genom att Fed på kort tid höjer räntan med 400-450 punkter och samtidigt har både slutat med QE och inlett QT (kvatitativa åtstramningar). Det finns ingen anledning för Fed att avbryta detta så länge det finns gott om jobbannonser ute och låg arbetslöshet.

2022-09-14_ms3

Tvärtom så vill Fed orsaka en mild recession för att det är enda pålitliga sättet att snabbt få bukt med inflationstrycket. Börsvärderingarna är fortfarande långt högre än de historiska normalnivåerna, om man mäter med cykliskt pålitliga nyckeltal som t.ex. Price/Sales (P/S) och Market Cap/BNP eller Shiller Price/Earnings (P/E) eller Hussman MAPE ratio. Vi har alltså fortfarande en dyr börs, som nyss gått upp 25%, som möter extrem monetär åtstraming och en sannolik recession. Detta sker samtidigt som vi har tilltagande geopolitiska spänningar i form av Ryssland-Ukraina och Kina-Taiwan-USA, för att inte tala om en potentiell energikris i vinter på grund av detta. Det är förutsättningar som designade för att den påbörjade björnmarknaden ska få ta sitt helt normala andra stora steg nedåt.

2022-09-14_MS4

Allt behöver förstås inte falla handlöst i ett sådant scenario. Lågmultipelföretag inom energisektorn och mineralutvinning, samt kanske även retailbanker kan faktiskt gynnas absolut sett av inflation, stigande räntor och energikris, men det betyder samtidigt desto värre tider för de som ska betala för energin och de höjda räntorna. Dessutom lär överflödet av molnbaserad adminmjukvara som drivs med negativt cashflow och värderas till extremt höga sales-multiplar fortsätta att decimeras på börsen.

2022-09-14_MS5
Aktie i USD. Tidigare utveckling är inte en tillförlitlig indikator på framtida utveckling.

Några gånger sales är helt ok för de bästa företagen som sannolikt kommer gå stärkta ur utrensningen, men 10 gånger sales för alla möjliga SaaS-företag och andra pandemihajpföretag är fortfarande minst dubbelt så mycket som motiverat. Ju högre räntan går och lågkonjunkturen visar sig på allvar desto mer kan dessa drabbas av både minskade prognoser och höjda avkastningskrav. Då är ytterligare kurshalveringar för bolag som Snowflake, Cloudflare, Bill.com, Lululemon, Shopify och Netflix mer än väl kanske motiverades.

2022-09-14_MS6
Aktie i USD. Tidigare utveckling är inte en tillförlitlig indikator på framtida utveckling

På köpsidan måste man dock nog vara lite mer försiktig med vad man väljer, för det är få aktier som brukar besparas när paniken drar korrelationerna till ett. Men de stora oljeföretagen COP, CVX, OXY, och de nordiska storbankerna Danske, Swedbank och SHB,  ligger bra till. Kanske törs man faktiskt krydda med lite klassiska producenter av billiga småbilar också, som Renault, Stellantis och Honda, då de redan har pressats av Ukrainakriget och högre bränslepriser. Det gäller i synnerhet relativt hajpföretagens moder: Tesla.

2022-09-14_MS7
Aktie i USD. Tidigare utveckling är inte en tillförlitlig indikator på framtida utveckling.

Guldgruvor som NEM och AEM borde kanske också kunna få en ny skjuts uppåt, men det kan också dröja tills man faktiskt tror att Fed ska göra en pivot till sänkta räntor. Guld har överlag varit en besvikelse senaste året då varken krig eller inflation har lyckats lyfta priset.

Halvledarföretag som jag länge trott på, t.ex. Intel, Applied Materials och Micron, ser tyvärr fortsatt väldigt tröga ut – och i en lågkonjunktur kan fortsatt överutbud tyvärr pressa kurserna ännu mer, trots redan mycket låga multiplar. Å andra sidan är det i vilket fall ett bättre bett att satsa på dessa ‘riktiga’ produkter till ensiffriga P/E-tal än SaaS-företag (Software as a Service) med oklart existensberättigande på P/S-tal>10.

2022-09-14_MS8
Aktie i USD. Tidigare utveckling är inte en tillförlitlig indikator på framtida utveckling.

Utsikterna för hösten och vintern är mycket negativa i min bok, men det finns alltså goda möjligheter att gömma sig eller tom rida gott på investeringar i utvalda sektorer och företag, så står man redo med fräscha likvider när börsen förhoppningsvis vänder upp igen någon gång under 2023 när man vågar hoppas på ett Fed-inducerat presidentvalsrally för 2024.

This information is in the sole responsibility of the guest author and does not necessarily represent the opinion of Bank Vontobel Europe AG or any other company of the Vontobel Group. The further development of the index or a company as well as its share price depends on a large number of company-, group- and sector-specific as well as economic factors. When forming his investment decision, each investor must take into account the risk of price losses. Please note that investing in these products will not generate ongoing income.

The products are not capital protected, in the worst case a total loss of the invested capital is possible. In the event of insolvency of the issuer and the guarantor, the investor bears the risk of a total loss of his investment. In any case, investors should note that past performance and / or analysts' opinions are no adequate indicator of future performance. The performance of the underlyings depends on a variety of economic, entrepreneurial and political factors that should be taken into account in the formation of a market expectation.

Taggar: