Investeringsidé

Banker och olja utgör fortsatt de två mest intressanta sektorerna

Mikael Syding
19.10.2022 | 4 Minimiera
World_Sustainability_Header

Banker och olja utgör fortsatt de två mest intressanta sektorerna på börsen, både i en tillfällig studs och i det lite längre perspektivet. Men framåt april, maj ska man nog börja titta på att rotera över till lite mer framåtlutade sektorer.

Rapportperioden har precis inletts. Min huvudgissning är att börsen studsar upp åtminstone under de första två veckorna. Anledningen är att åtstramingsåtgärderna med högre räntor och Quantitative Tightening ännu inte har hunnit ge några negativa effekter på ekonomin Det gör att Q3-rapporterna kan se lite bättre ut än befarat och marknaden har tagit höjd för genom de senaste 8 veckornas börsras. Rallyt den torsdag 13 oktober som får sägas utlösas av inflationssiffrorna i USA är ett tecken på att aktiemarknaden är som en spänd fjäder där fyndköparna är mer ivriga och orädda än säljarna är villiga att ge upp och boka in sina förluster.

Om man backar ut lite från dagsaktiviteten på börsen och ekonomin så har ingenting blivit bättre. Inflationen är så hög att centralbankerna kommer fortsätta att höja räntorna. Under 2023 lär det medföra en recession, kanske t.o.m. en relativt djup sådan, pga de obalanser som byggts upp under åren med hejdlösa stimulanser. Min övergripande strategi är därför precis i linje med vad den varit hela 2022, dvs att sälja dyra bolag och branscher på uppställ. Det betyder i praktiken aktier inom diskretionär konsumtion och teknik, särskilt om bolagen inte har positiva kassaflöden. Ju högre Price/Sales-värde och ju sämre kassaflödessituation och beroende av aktiva köpbeslut från konsumenter och företag, desto hårdare ställer jag mig på säljspaken. Företag vars aktiekurs bygger på hopp om mycket hög tillväxt i flera år tror jag är särskilt utsatta när recessionen medför krossade förhoppningar. Det gäller i första hand bolag som Tesla, Cloudflare, Service Now, Shopify, Lululemon, Robinhood och Snowflake. Men även förmodat stabila och pålitliga jättar som Microsoft, Apple och Amazon kommer få se prognoserna sänkas, samtidigt som minskad optimism hos investerarna och utflöden eller omviktningar till räntor gör att värderingsmultiplarna faller även för dem.

Men om vi istället fokuserar på oktober så tror jag alltså på en reflexmässig uppgång pga en relativ lättnad över att resultatrapporterna inte blev så svaga som befarat. Det finns dessutom en hel del aktier som redan är billiga idag. Visst, även dessa kan också dras med ned mer eller mindre tillfälligt i en allmän börsnedgång, men med potentialen till både en kortsiktig uppgång nu, och vetskapen om att ha köpt företagens framtida kassaflöden med rabatt, blir totalkalkylen ganska aptitlig.

Jag tycker särskilt att de stora oljeföretagen och deras underleverantörer ser extremt attraktiva ut. Jag har flera gånger tidigare lyft fram ConocoPhillipsoch Occidental, och även om COPs aktiekurs just nu slår nya rekord på över 122 USD så kan bolaget ses som fortfarande märkligt billigt. Genomsnittsprognosen för 2022 är en vinst per aktie på nästan 15 dollar. P/E-talet är därmed fortfarande bara 8. I vanliga fall skulle ett företag vars produkter både är en bristvara och en nödvändighet för att hålla ekonomin igång värderas minst i linje med genomsnittet på börsen över tid, dvs runt P/E 16. I Conoco skulle det motsvara en aktiekurs på 240 dollar. Men när det gäller just oljeföretagen verkar det som om den oförtjänt negativa stämpel de fått av ESG-rörelsen gör att trots oljebrist, trots utsikter för mycket högre oljepriser och därmed kraftigt växande vinster, trots att oljan är en förutsättning för att kunna bygga sol- och vindparker så har vinstmultiplarna parkerat på halva börsens. Men i takt med att dyra tech- och verkstadsaktier värderas ned finns goda möjligheter att det sker en rotation in i oljeaktier och därmed en omvärdering av hela sektorn.

Jag vågar inte riktigt hoppas på att man når välförtjänta multiplar på dubbla dagens, men det räcker med att vinsten bibehålls på 15 dollar och multipel stiger till 10 eller 12 om sektorn får ett bredare förtroende från marknaden för att kursen ska stiga 25-50 procent. Genomsnittsprognoserna i marknaden ligger dock för ett år med stillastående vinst och därefter en kollaps ned till 10,50 USD per aktie 2024, antagligen pga en förväntan om svagare oljepris eller minskad produktion, när det mycket väl kan bli tvärtom på båda punkter. Det finns en inte trivial sannolikhet att oljepriset någon gång de kommande två åren rusar till rekordnivåer på 150 dollar under vissa geopolitiska förhållanden och väderläge. Det skulle mer än dubbla vinsterna för COP och Occidental. Det är inte base case, men base case får man för 8 gånger vinsten. Supercaset på 3-4 gånger vinstenär bara som extra krydda och plåster på såren om världen skulle få det jobbigt på allvar.

Det är sällan bra att kasta sig efter rusande aktiekurser, särskilt inte inför en annalkande recession i bolag vars efterfrågan beror på hur mycket ekonomisk aktivitet det är i världen, men att man bör ha med oljesektorn i bakhuvudet och köpa på svaga dagar har varit en vinnande strategi i år. Jag har med hjärtat i halsgropen lyckats kliva in och ur COP några gånger utan att trejda bort mig. Jag har även lyckats komma in relativt billigt (34-35 USD) i oljeserviceföretaget Schlumberger (44 USD nu).

En liknande sektor, som liksom oljeföretagen också utgör ekonomins ramverk, är nordiska retailbanker. De handlas också på multiplar under 10, trots hög direktavkastning och numera mycket goda förutsättningar till vinsttillväxt när räntorna stiger och hela ekonomin blir nominellt större tack vare hög inflation.Visst kommer reserveringarna för kreditförluster öka en del, men bankerna är extremt välkapitaliserade och hushållen har inga problem att serva sina lån och betala sina elräkningar. Däremot blir det inte så mycket pengar över till ny sportutrustning eller ständigt modeuppdaterad garderob, för att inte tala om möbler och lägenhetsrenovering.

Swedbank, Handelsbanken och Danske Bank känns som väldigt trygga grundstenar i portföljen vid sidan av oljeföretagen. Jag räknar med mycket starka bankrapporter de kommande fyra kvartalen. Samma sak för oljeföretagen. Det gör att man kan köpa in sig redan idag, särskilt i bankerna, men spara de stora volymerna för oljebolagen till svaga dagar. Tyvärr måste man nog då stå vid sidan av och se kurserna rusa vidare några veckor till innan tomtebaissen tar vid efter rapportperioden.

2022-10-19_r
Källa: Keyfin. Not: Historisk utveckling är ingen tillförlitlig indikator på framtida utveckling

This information is in the sole responsibility of the guest author and does not necessarily represent the opinion of Bank Vontobel Europe AG or any other company of the Vontobel Group. The further development of the index or a company as well as its share price depends on a large number of company-, group- and sector-specific as well as economic factors. When forming his investment decision, each investor must take into account the risk of price losses. Please note that investing in these products will not generate ongoing income.

The products are not capital protected, in the worst case a total loss of the invested capital is possible. In the event of insolvency of the issuer and the guarantor, the investor bears the risk of a total loss of his investment. In any case, investors should note that past performance and / or analysts' opinions are no adequate indicator of future performance. The performance of the underlyings depends on a variety of economic, entrepreneurial and political factors that should be taken into account in the formation of a market expectation.

Taggar: