Investeringsidé

Vad är din nästa stora trejd?

mikael bild.jpg
Mikael Syding
03.11.2022 | 4 Minimiera
GettyImages-577158213.jpg

Vad blir ditt nästa riktigt viktiga beslut på börsen? Gäller det hur stor andel av ditt kapital du ska riskera mer eller mindre omgående; med andra ord hur stor andel “torrt krut” du ska redo för bättre lägen? Eller gäller det vad detta torra krut ska bestå i. Är bankkonto ett alternativ? Eller att betala tillbaka lån? Eller köpa någon slags ränteinstrument, kanske en företagsobligation, preferensaktie eller ett bolag med hög utdelning – en bank till exempel. Sen finns förstås alltid guld som ett alternativ…

Guld har dock ett par stora problem. Den fysiska produkten är t.ex. besvärlig att förvara. Det kostar helt enkelt pengar att förvara guldet på ett tillräckligt säkert sätt. Du vill knappast ha det hemma till exempel. Köper du guld har du dessutom en alternativkostnad i form av vad du betalar för ränta på dina dyraste lån som du hade kunnat amortera ned litegrann. Institutionella investerare med fokus på USD jämför typiskt kostnaden för förvaring av guldet med räntan på en 2-månaders statsskuldväxel i USA. Skillnaden är ungefär 4,5% per år. Har man en positiv tro på guldpriset, t.ex. baserat på tidigare pengatryckande och en KPI-inflation på 8%, så kan man tycka att det borde kompensera för räntedifferensen, men det är skillnad på en faktisk kostnad och en teoretisk förtjänst. Investerarna vet att andra tänker likadant; det gör att trenden bort från guld och in i ränteinstrument snarare förstärks.

Tanken med de höga räntorna är ju också att inflationen ska pressas ned, vilket talar för en ännu sämre kalkyl för guldet den närmaste tiden. Det gör investerarna ännu mer benägna att minska guldinnehavet till förmån för ränteplaceringar, helt enkelt pga pristrenden även om själva guldet otvetydigt blir allt billigare, samt ännu snabbare får en lägre portföljvikt.

Tittar man bakåt i tiden så har lite guld i portföljen medfört högre avkastning än för enbart aktier, alternativt mycket lägre svängningar än för börsen trots samma totalavkastning. En årlig rebalansering till 10% guld och 90% S&P 500 har gjort portföljen ungefär 25% bättre, jämfört med enbart aktier – alltså standardavvikelsen, svängningarna, har varit så mycket lägre. Man kan inte lita på att få samma resultat i framtiden; för backtracking har sina begränsningar. Men man kan lita på intuitionen att en kontracyklisk, okorrelerad tillgång med omvänd riskkarakteristik över tid kommer fungera som en motvikt i en portfölj. Det betyder i praktiken att man kan köpa mer guld när aktier gått bättre ett år, och sedan sälja lite guld när börsen står relativt sett lägre.

Med tiden får man fler enheter av både guld och aktier. Det är en slags gratislunch som gömmer sig mellan tillgångsslagens olikheter.

Guldets största problem är att det inte tillverkar något. Det är en sten. Den bara ligger där. Den gör ingenting, medan börsbolagen bygger fabriker med mera och skapar värden som återinvesteras i ännu mer tillväxt i en explosiv ränta-på-ränta-process. Å andra sidan blir börsbolagen ibland alldeles för dyra och ibland för billiga. Man vill kunna sälja när det är för dyrt, parkera pengarna i något motcykliskt och pålitligt för att kunna köpa många fler aktier när bolagen blir för billiga. Det är det en guldinvesterare kan göra nu. Alltså byta lite guld mot fler aktier.

Ett kilo guld (+19% senaste året) köper mycket mer OMX-enheter (-15%) idag än för ett år sedan. Det torra krutet i guld köper därmed 40% mer OMX nu (1,19/0,85 = 1,40). Det betyder att man får en mycket större potential i OMX om uppgång tar vid nu. Och om utvecklingen för båda t.ex. skulle upprepas det kommande året, så kan man öka innehavet i OMX med ytterligare 40% per enhet guld och stå ännu mer redo för framtiden om relativstyrkorna skulle reverseras – vilket de historiskt alltid gjort förr eller senare. Oftast ganska “förr”.

Aktier faller nämligen sällan mer än 2-3 år i rad, och guld går sällan upp mycket mer än börsen flera år i rad. Dessutom tenderar de ofta att röra sig åt olika håll, eftersom investerarna antingen vill ha risk eller säkerhet. Det gör att man i lugn och ro varje år kan ta nya kliv från guld till aktier och tvärtom, förslagsvis rebalanserat varje år till cirka 5%-20% guld (5% om börsen rasat i flera år och det inte finns ett sannolikt starkt inflationstryck uppåt för guld i närtid; och 20% om börsen nått sådana galna värderingsnivåer som för ett år sedan då en försäljningskrona i S&P 500 kostade 4 gånger så mycket som den brukar!)

Så, guld är ett bra komplement till en investeringsportfölj över tid. Men modellen säger egentligen inte så mycket om vad man ska göra just nu – bara att cirka 10% guld har varit bra över tid. Nu står vi inför å ena sidan en billigare börs än på länge, och å andra sidan en mängd kända hot. Tredje världskriget skulle kunna ses rasa för fullt med slaget om Ukraina respektive Taiwan, vapeniserade valutor och råvarupriser, för att inte tala om deglobalisering, inflation, räntehöjningar och annalkande recession på samma gång. Efter stor uppvärdering brukar det komma stor nedvärdering. Efter stora vinstmarginalupprevideringar brukar det komma en återgång till genomsnittet. Det är sannolikt det vi har framför oss nu.

Som väntat började det bra i rapportperioden. Sentimentet var så svagt att t.o.m. en mindre negativ bild i backspegeln för det tredje kvartalet var bättre än väntat och tillräckligt för att skapa ett s.k. “clearing rally” där blankare tillfälligt täcker sina positioner och en del spekulanter köper i hopp om en snabb vinsttrejd. Men nu börjar marknaden istället skönja verkligheten. Först tittade man vänster längs gatan och såg en ok sommar för företagen samt potentiella pivots för både Feds räntepolitik och Kinas Zero Covid Policy. Men när blicken nu vänds åt höger, mycket pga katastrofsiffror från Meta, Adobe, Alphabet, Spotify med flera tecchbolag, så kommer recessionståget obevekligen rusande.

Sänkta vinstprognoser, minskad framtidstro som avspeglas i svag annonsförsäljning, och höjda räntor i svallvågorna av hög inflation rimmar särskilt dåligt med höga vinstmarginalförväntningar och värderingsmultiplar. Givet historiska mönster i tidsåtgång och utseende, för såväl makroekonomiska storheter, vinstprognoser, konjunkturcykler och räntepolitik som det rent grafiska utseende för börsen så kan man förvänta sig ett halvår till då högt värderade tillväxtföretag går mycket sämre än lågt värderade lite tröttare sektorer som utgör ekonomins ryggrad. Ja, det är fortsatt banker, olja och gröna mineraler som ser mest intressanta ut, medan annonssäljare i techsektorn, adminmjukvara, sällanköpskonsumtion, resor och liknande väntas fortsätta kraftigt nedåt. I den här miljön räknar jag med fortsatt kraftig outperformance för guld och silver även om den riktiga uppgången för dessa ligger efter framtida pivots från Xi och Powell.

För mig är det viktigaste beslutet nu att se till att inte vara i ett svagt beslutsläge när den stora panikbotten för aktier infinner sig någon gång efter Q1-rapporterna i april, maj 2023. Då ska kanske nämligen båda händerna fram till köpknappen för börsen. Men på vägen dit finns förstås massor med enskilda specialcase med fantastisk potential redan nu.

This information is in the sole responsibility of the guest author and does not necessarily represent the opinion of Bank Vontobel Europe AG or any other company of the Vontobel Group. The further development of the index or a company as well as its share price depends on a large number of company-, group- and sector-specific as well as economic factors. When forming his investment decision, each investor must take into account the risk of price losses. Please note that investing in these products will not generate ongoing income.

The products are not capital protected, in the worst case a total loss of the invested capital is possible. In the event of insolvency of the issuer and the guarantor, the investor bears the risk of a total loss of his investment. In any case, investors should note that past performance and / or analysts' opinions are no adequate indicator of future performance. The performance of the underlyings depends on a variety of economic, entrepreneurial and political factors that should be taken into account in the formation of a market expectation.

Taggar: