Column
Annonse

Trading oppsett 1-2-3

2022-09-20_KOS.png
Karl O.Strøm
8. des. 2023 | 4 minutters lesetid
GettyImages-563523037_super.jpg

Trading handler om å profitere på forholdsvis korte prisbevegelser, i kontrast til å være en langsiktig eier. Enkelte tradere fokuserer på å fange små klipp i løpet av sekunder eller minutter (scalping), andre sikter mot bevegelser som varer fra minutter til timer, mens noen har en tidshorisont som strekker seg over flere dager til ukers i det som kalles swing-trading.

Uansett har de det fellestrekk at de leter etter spesifikke situasjoner der man antas ha en «edge». Dette er kombinasjoner av omstendigheter eller «oppsett» der man med en større sannsynlighet enn ellers kan anta i hvilken retning og tidvis hvilken størrelse neste prisbevegelse kan ha.

Noen av disse er bygget rundt situasjoner der et rykk eller fall i prisene kan antas å ha gått for langt, og at traderen posisjonerer seg for en vending eller korreksjon av denne. I trader sjargongen kalles dette ofte å «fade» en bevegelse, eller å jobbe med «mean reversion» (korreksjon tilbake til gjennomsnittet). Dette var temaet i artikkelen «Gjør det motsatte».

Betingelser for 1-2-3

Som navnet tilsier er 1-2-3 en prisbevegelse i tre deler, og det er nettopp dette som gjør den interessant. La oss se på hvorfor.

Skritt 1: En kraftig prisbevegelse

Når en trader overvåker et marked med kanskje flere hundre handlbare verdipapirer er det ikke mulig å ha en intelligent mening om hvor alle disse skal antas å bevege seg hver enkelt dag. Jobben med å lete etter konkrete «oppsett» er nettopp å se etter avvik, og å finne situasjoner det er interessant å engasjere seg i. En slik metode er å screene markedet for uvanlige pris- og volumbevegelser. Dette er relativt enkelt. Hvilke aksjer er mest opp eller ned? Er bevegelsene større enn vanlig? Er omsetningen i verdipapiret større enn vanlig?

Man kan gjøre dette gjennom å se på vinnere og tapere blant aksjer som er omsatt over en viss terskel, f.eks. 10 millioner. Dette for å luke ut illikvide aksjer som tar store sprang uten at det er noe særlig handel i dem. Man kan også screene for bevegelser større enn +/- 1 ATR (Average True Range – dvs. normal dagsbevegelse). Til sist kan man ha et filter på hvilke aksjer som har uvanlig stort omsetningsvolum, f.eks. minst 2 ganger hva som vanligvis er omsatt i aksjen på denne tid av dagen.

Målet med slike søk er ganske enkelt å finne hvor i markedet der det er «action». Ofte er det ikke lett å vite hvor dette er på forhånd. Noe kan fanges opp gjennom nyhetsstrøm. Er man heldig kan en trader gjøre dette, og kanskje få med seg del 1 av en 1-2-3. Om ikke kan man i det minste benytte overnevnte metoder for å finne ut følgende: Her har vi bevegelse 1 av en mulig 1-2-3.

05122023Picture1.jpg
Over er et kursdiagram som viser et eksempel på en variant av hvordan en slik prisbevegelse kan se ut. Instrument og tidsperiode er ikke viktig i denne sammenheng, kun mønsteret. Markert med 1 ser vi en brå bevegelse opp fra en bunn satt på stort volum. Denne fortsetter i en trang sidelengs bevegelse markert med 2. Deretter brytes den på oppsiden og fortsetter i et nytt rykk markert med 3. Historisk prisoppførsel er ingen pålitelig indikator for fremtidig utvikling

Skritt 2 - Konsolidering.

Som nevnt over vil man ofte ikke kunne identifisere bevegelse 1 før mye eller alt av den allerede har skjedd. Men når man ser de kan man ta en kikk for å se om det har kommet nyheter som kan forklare den uvanlige kursreaksjonen. Tidvis vil man finne dette, men like ofte ikke. Uansett kan man observere at noe er på gang. Dette kan som nevnt over gi grunnlag for en «gjør det motsatte» trade, dersom betingelsene ligger til rette for det. Men også om man tar posisjoner på dette er det smart å ha oppmerksomhet om at bevegelsen kan utvikle seg til å bli en 1-2-3.

Del 2 er rett og slett en konsolidering. Har en kurs tatt et kraftig rykk vil dette ofte bety at mange av salgsordrene som lå i markedet har blitt tatt ut. Kurshoppet kan gjøre at nye aktører får lyst til å selge, men kan like gjerne medføre at flere har lyst til å henge seg på. Resulterer kursrykket i en rask, V-formet bevegelse ned igjen så har man et «mean reversion»/  «gjør det motsatte» oppsett. Men om kursrykket blir fulgt av en forholdsvis trang konsolidering er det snarere stor sjans for at aksjen ikke har gått fra seg. Generelt kan man si at jo mindre av bevegelse 1 som korrigeres gjennom konsolideringen i bevegelse 2, jo større latent styrke ser man. Det betyr at man må være forberedt på bevegelse 3.

Skritt 3 – Nytt drag i samme retning som bevegelse 1.

En kort eller forholdsvis grunn konsolidering vil altså være et tegn på styrke. Om bevegelsen har vært oppover vil det gjerne lokke frem en del shortere. Mange av disse har kanskje stop-loss rett over dagens topp. Samtidig vil rykket også ofte fange inn en del sene kjøpere. Disse har kanskje stop-loss rett under det laveste punktet på konsolideringen. I chartet kan man også observere diverse glidende gjennomsnitt, eller VWAP (snittpris for dagen) som sakte kryper opp mot handelskursen etter hvert som den konsoliderer.

Ofte får man en test av et av disse, eller et kort brudd som rister ut de mest skvetne nye kjøperne før rykk 3 kommer. Når toppene i konsolideringen brytes vil de overnevnte stoppene til kortsiktige shortere også gå, og gi ytterligere styrke til oppgangen. Skritt 3 kan derfor starte med en relativt rask bevegelse når dagens toppnivå tas ut.

Oppsummering

Dette oppsettet består altså først av en oppsiktsvekkende prisbevegelse, deretter at denne konsoliderer en stund uten å gi tilbake mye i pris. Deretter kommer et nytt rykk i samme retning som den første.

De fleste tradere har opplevd å gå imot på slike prisbevegelsers fase 1, og enten fått en liten gevinst eller en liten stopp i fase 2. Ved å være oppmerksom på 1-2-3 oppsettet kan kanskje flere av disse situasjonene snus til en betydelig pluss.

Risiko

Denne informasjonen er verken et investeringsråd eller en investerings- eller investeringsstrategianbefaling, men en annonse. Den fullstendige informasjonen om handelsproduktene (verdipapirene) nevnt her, spesielt strukturen og risikoene knyttet til en investering, er beskrevet i basisprospektet, sammen med eventuelle tillegg, samt de endelige vilkårene. Grunnprospektet og de endelige vilkårene utgjør de eneste bindende salgsdokumentene for verdipapirene og er tilgjengelige under produktlenkene. Det anbefales at potensielle investorer leser disse dokumentene før de tar noen investeringsbeslutning. Dokumentene og nøkkelinformasjonsdokumentet er publisert på nettsiden til utstederen, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Tyskland, på prospectus.vontobel.com og er gratis tilgjengelig fra utstederen. Godkjenningen av prospektet skal ikke forstås som en godkjenning av verdipapirene. Verdipapirene er produkter som ikke er enkle og kan være vanskelige å forstå. Denne informasjonen inkluderer eller er relatert til tall for tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse.


Denne informasjonen er utelukkende på gjesteforfatterens ansvar og representerer ikke nødvendigvis oppfatningen til Bank Vontobel Europe AG eller noe annet selskap i Vontobel Group. Den videre utviklingen av indeksen eller et selskap samt aksjekursen avhenger av en lang rekke selskaps-, gruppe- og sektorspesifikke samt økonomiske faktorer. Hver investor må ta hensyn til risikoen for kurstap i investeringsbeslutningen. Vær oppmerksom på at investering i disse produktene ikke vil generere løpende inntekter.

Produktene er ikke kapitalbeskyttet, i verste fall er et totalt tap av investert kapital mulig. Ved insolvens av utstederen og garantisten, bærer investoren risikoen for totaltap av sin investering. I alle fall bør investorer merke seg at tidligere resultater og/eller analytikeres meninger ikke er en tilstrekkelig indikator på fremtidig ytelse. Ytelsen til de underliggende elementene avhenger av en rekke økonomiske, entreprenørielle og politiske faktorer som bør tas i betraktning i dannelsen av en markedsforventning.


Investorer i produktene er utsatt for risikoen for at utstederen eller garantisten ikke kan oppfylle sine forpliktelser i henhold til produktene. Et totalt tap av den investerte kapitalen er mulig. Produktene er ikke underlagt noen depositumsbeskyttelse.


Verdien av produktene kan falle betydelig under kjøpesummen på grunn av endringer i markedsfaktorer, spesielt dersom verdien av den underliggende eiendelen faller. Produktene er ikke kapitalbeskyttet.


Hvis produktvalutaen er forskjellig fra valutaen til den underliggende eiendelen, vil verdien av et produkt også avhenge av valutakursen mellom de respektive valutaene. Som et resultat kan verdien av et produkt svinge betydelig.


På grunn av gearingseffekten er det økt risiko for tap (risiko for totaltap) med gearingprodukter, f.eks. Bull & Bear-sertifikater, Warrants og Mini Futures.


Hold deg oppdatert

Abonner for å motta informasjon om børshandlede produkter.

Personopplysningene dine vil bli behandlet for å gi informasjon i henhold til Vontobels personvernerklæring.

newletter overlay image

Hold deg oppdatert

Abonner for å motta informasjon om børshandlede produkter.

Personopplysningene dine vil bli behandlet for å gi informasjon i henhold til Vontobels personvernerklæring.

Vontobel Markets – Bank Vontobel Europe AG og/eller tilknyttede selskaper. Alle rettigheter forbeholdt.

Les dette før du fortsetter, for det er ikke alle som har tilgang til de produktene og tjenestene som omtales på dette nettstedet. Prospekter om de respektive produktene anses som viktige, de kan kan man motta fra utsteder: Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, DE-60323 Frankfurt am Main, Tyskland, eller på denne hjemmesiden.