Column

Nesten som å handle indeksfutures

2022-09-20_KOS.png
Karl O.Strøm
29.06.2023 | 4 minutters lesetid
GettyImages-912015536 (2).jpg

Trading i US indekser og aksjer har blitt lettere.

I midten av juni holdt jeg et innlegg om trading på et arrangement i Oslo i regi av Vontobel og den svenske børsen Nordic Growth Market (NGM). NGM er en børs kjent for notering av vekstselskaper, men også den markedsplassen der tradingprodukter fra Vontobel og andre utstedere kan handles. Disse opplever økende popularitet blant nordiske trader i takt med at de blir mere kjent, men det er fortsatt flere meglere som ennå ikke har klargjort sine systemer for elektronisk handel på NGM. Det er synd, og vil trolig endres etter hvert som konkurranse og kunder krever det. Produktene er populære blant et økende antall tradere, rett og slett fordi de har en del fordeler.

Enorm likviditet lett tilgjengelig

I et tidligere innlegg beskrev jeg hvor konsentrert verdens markedsverdier nå er i et fåtall amerikanske selskaper. Det fins mange måter å trade og investere på, men i kortsiktig trading er utvilsomt parametere som likviditet og volatilitet helt sentralt. Man ønsker å handle noe som svinger en del, og der man kan komme seg ut og inn med relevante beløp uten at det koster for mye i handelskostnader som spread, kurtasje og valutaveksling.

Størst likviditet er det i US-indeksene S&P 500 og NASDAQ 100, og det handles en rekke derivater (futures, opsjoner og tradingprodukter) på disse. Dernest kommer de største amerikanske enkeltaksjene, og deres tilknyttede derivater/tradingprodukter. Daglige svingninger i indeksene ligger typisk i området 1,4-2,4% for NASDAQ og 1,1-1,8% for S&P 500. Enkeltaksjene svinger mer, ofte 2-5%. Dette gjør de attraktive for tradere.

Et eksempel jeg liker å bruke er følgende: La oss si du en dag tror på et kortsiktig løft i tech, og ønsker å ta en posisjon på dette. På Oslo Børs er Nordic Semiconductor (NOD) den største og mest likvide av teknologiaksjene, så den kan gi en relevant eksponering. I skrivende stund handles NOD med 0,11% spread i markedet mellom beste kjøper på 131,45 og selger 131,60. Det ligger imidlertid bare noen få ti- og hundretalls aksjer i ordreboka ved disse nivåene. Om du skulle hatt 5000 aksjer for en trade måtte du akkurat nå vært forberedt på å dra markedsprisen til 131,80 for å få fylt opp ordren. Basert på ordrebildet ville man likeledes risikert å dytte den til 131,25 for å komme ut igjen. Dette innebærer en reell spreadkostnad (såkalt «slippage» på 0,35% for å raskt ta på og av en trading-post på ca. NOK 660.000, -. I praksis ofte mer, fordi aksjen kan starte å bevege seg når man forsøker å komme inn eller ut av en slik post, selv om den er relativt liten.

Kan man ta tech-veddemålet på en annen måte? Ja, men du må ut av landet.

Nordic Semiconductor er som navnet tilsier et halvleder- (semiconductor) selskap, og vil ofte ha daglige svingninger i takt med den internasjonale sektoren den er en del av. Europas største tech-selskap heter ASML, og er verdens ledende innen utstyr for å lage halvledere. Aksjen handles rundt 660 EUR og er børsnotert i Amsterdam. I stedet for å 5000 NOD kunne man således i stedet kjøpt 100 ASML. Dette ville du lett kunne gjort innenfor de 10 eurocent normal avstand mellom kjøps- og salgskurs, tilsvarende 0,02%. Som vi ser er spread-kostnaden ved denne traden i området en tiendedel til en femtendedel i forhold til å handle NOD. Men man må ha tilgang til handel i det nederlandske markedet, og i tillegg veksle EUR mot NOK for å gjøre handelen.

Fins det enda et godt alternativ for en liknende trade? Ja.

EU’s største teknologiselskap er også børsnotert på NASDAQ i USA, og er blant de største aksjene i NASDAQ 100 indeksen. På intradag-basis svinger ASML ofte i samme rytme som NASDAQ 100. Et alternativ for en slik intradag trade er dermed å handle direkte i indeksen i stedet for ASML. Den reneste måten å ta posisjoner i NASDAQ 100 er gjennom indeksfutures. Som nevnt over er disse blant verdens mest handlede verdipapirer, og likviditeten er enorm. Spread-kostnaden for å ta på en trade i disse er i praksis nærmest neglisjerbar. Men handel i futures er i hovedsak et marked for profesjonelle. Minimumsposisjonene er store, da 1 futureskontrakt for øyeblikket tilsvarer ca. 2,6 millioner NOK. Det er få eller ingen nordiske meglere som tilbyr direkte elektronisk handel i disse. Man må ha US derivatkonto for å kunne handle slike kontrakter, og i tillegg forholde seg til veksling USD mot NOK.

Fins det et godt alternativ som passer for private aktører for en liknende trade? Ja, det gjør faktisk det.

Den underliggende likviditeten i både indeksfuturene og i valutamarkedet er stabilt god. Flere banker og meglerhus bruker derfor dette til å lage børshandlede produkter (ETP’er) og et stort antall av disse er tilgjengelig for handel på NGM-børsen i Stockholm. ETP’er tilbys ofte i serier med ulik gearing og som varianter der man kan gå enten long eller short. BULL NQ100 X3 VN1 angir eksempelvis at produktet har NASDAQ 100 (NQ100) som underliggende, er 3X intradag gearet (3X) og at utstederen er Vontobel (VN1). Produktene tilbys som oftest i lokal valuta, så investorene slipper å gjøre vekslingen.

God likviditet i underliggende future og valutamarked gjør at utsteder kan tilby lav spread på slike produkter. I skrivende stund er klokken 14:15 og overnevnte produkt ligger med en spread på 0,02% mellom selger og kjøperkurs. Volumet som ligger på både beste kjøper og selger tilsvarer ca. 27 millioner NOK, så her er det lett å ta på og av også relativt store poster.

Tradere må imidlertid huske å ta hensyn til gearing-effekten. Vil man ha en «long tech» intradag eksponering tilsvarende de overnevnte eksempelet på 5000 NOD (660.000 kroner) kan man f.eks. kjøpe dette 3X gearede produkt for 220.000 kroner. Å handle slike produkter er kanskje det reneste og nærmeste private tradere kommer å handle indeksfutures, da de gir en direkte eksponering mot disse. Husk dog at slike produkter er beregnet på intradag trading, og at det er viktig å sette seg godt inn i hvordan de fungerer.

Det fins flere meglere i Norden som gir handelstilgang til Nordic Growth Market, og dermed ETP’er med amerikanske indekser og aksjer som underliggende. Om din megler ikke er blant disse kan man alltids oppfordre de til å vurdere en tilknytning. Få tilbydere liker å stille svakere enn konkurrentene.

Risiko

Denne informasjonen er utelukkende på gjesteforfatterens ansvar og representerer ikke nødvendigvis oppfatningen til Bank Vontobel Europe AG eller noe annet selskap i Vontobel Group. Den videre utviklingen av indeksen eller et selskap samt aksjekursen avhenger av en lang rekke selskaps-, gruppe- og sektorspesifikke samt økonomiske faktorer. Hver investor må ta hensyn til risikoen for kurstap i investeringsbeslutningen. Vær oppmerksom på at investering i disse produktene ikke vil generere løpende inntekter.

Produktene er ikke kapitalbeskyttet, i verste fall er et totalt tap av investert kapital mulig. Ved insolvens av utstederen og garantisten, bærer investoren risikoen for totaltap av sin investering. I alle fall bør investorer merke seg at tidligere resultater og/eller analytikeres meninger ikke er en tilstrekkelig indikator på fremtidig ytelse. Ytelsen til de underliggende elementene avhenger av en rekke økonomiske, entreprenørielle og politiske faktorer som bør tas i betraktning i dannelsen av en markedsforventning.

Denne informasjonen er verken et investeringsråd eller en investerings- eller investeringsstrategianbefaling, men en annonse. Den fullstendige informasjonen om handelsproduktene (verdipapirene) nevnt her, spesielt strukturen og risikoene knyttet til en investering, er beskrevet i basisprospektet, sammen med eventuelle tillegg, samt de endelige vilkårene. Grunnprospektet og de endelige vilkårene utgjør de eneste bindende salgsdokumentene for verdipapirene og er tilgjengelige under produktlenkene. Det anbefales at potensielle investorer leser disse dokumentene før de tar noen investeringsbeslutning. Dokumentene og nøkkelinformasjonsdokumentet er publisert på nettsiden til utstederen, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Tyskland, på prospectus.vontobel.com og er gratis tilgjengelig fra utstederen. Godkjenningen av prospektet skal ikke forstås som en godkjenning av verdipapirene. Verdipapirene er produkter som ikke er enkle og kan være vanskelige å forstå. Denne informasjonen inkluderer eller er relatert til tall for tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse.

Hold deg oppdatert

Abonner for å motta informasjon om børshandlede produkter.

Personopplysningene dine vil bli behandlet for å gi informasjon i henhold til Vontobels personvernerklæring.

newletter overlay image

Hold deg oppdatert

Abonner for å motta informasjon om børshandlede produkter.

Personopplysningene dine vil bli behandlet for å gi informasjon i henhold til Vontobels personvernerklæring.

Vontobel Markets – Bank Vontobel Europe AG og/eller tilknyttede selskaper. Alle rettigheter forbeholdt.

Les dette før du fortsetter, for det er ikke alle som har tilgang til de produktene og tjenestene som omtales på dette nettstedet. Prospekter om de respektive produktene anses som viktige, de kan kan man motta fra utsteder: Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, DE-60323 Frankfurt am Main, Tyskland, eller på denne hjemmesiden.