Investeringsforslag

Amazon is one of several FANG stocks close to breaking up

Carlsquare Vontobel.jpg
Carlsquare
29.06.2022 | 2 minutters lesetid
GettyImages-901093306.jpg

Summing up the past week, there has been a fairly strong upward trading momentum, especially for the US stock markets, with Nasdaq in the lead. But European stock markets have also performed quite well. The relative underperformance of the Stockholm Stock Exchange (OMX30) so far in 2022 can probably be explained by the OMX30 containing many cyclical industrial companies.

On Thursday 23 June, the industrial PMI figures for the US and the major European countries (Germany, the UK and France) were released. The overall picture was one of weakening industrial activity. While supply chain disruptions are easing somewhat, companies are not fully able to compensate for rising input prices. The Michigan index indicated a slightly lower long-term anticipated inflation rate in the United States.

 
Industrial metals such as copper and zinc have faced a weakening momentum. The market is beginning to discount a recession. In a normal business cycle, this should mean that the recent sharp rise in interest rates is slowing down.

Carl_first_cor_28_June.PNG

The 10-year US Treasury yield is now traded at 3.18% compared to the last peak of 3.48% as

S&P 500 Change in forwarding 12-Month EPS versus Change in Price: 10 Years.

Carl_Second_28_June.png
Source: Factset and Carlsquare. Note: Past performance is not a reliable indicator of future results.

There is also much to suggest that after a six-month period of holding value stocks, we may now be entering a rotation towards growth stocks. IT stocks, where relatively more of the profits are anticipated to occur later in time and therefore more interest-sensitive when it comes to valuation multiples.

Several of the big US FANG or Technology stocks, such as Alphabet (Google), Amazon, Apple and Microsoft, now look technically interesting in our view. They are all close to breaking above resistance levels. We choose Amazon, as the company has a fantastic ability to generate profits in a scalable form long term. This is although the Group´s earnings are estimated to decline this year.

Amazon (in USD), daily one-year share price chart

Carl_third_28_June.png
Source: Infront and Carlsquare. Note: Past performance is not a reliable indicator of future results

In Amazon's case, resistance is at the USD 125 level. If the stock manages to cross it, it is relatively free up towards USD 135.

Amazon (in USD), five-year price chart

Carl_fourh_28_June.png
Source: Infront and Carlsquare. Note: Past performance is not a reliable indicator of future results.

Today's share price levels in Amazon are only marginally higher than the previous price bottom from the Covid crash in March 2020. 

The full name for abbreviations used in the previous text:

EMA 9: 9-day exponential moving average

Fibonacci: There are several Fibonacci lines used in technical analysis. Fibonacci numbers are a sequence of numbers in which each successive number is the sum of the two previous numbers.

MA20: 20-day moving average

MA50: 50-day moving average

MA100: 100-day moving average

MA200: 200-day moving average

MACD: Moving average convergence divergence

Denne informasjonen er verken et investeringsråd eller en investerings- eller investeringsstrategianbefaling, men en annonse. Den fullstendige informasjonen om handelsproduktene (verdipapirene) nevnt her, spesielt strukturen og risikoene knyttet til en investering, er beskrevet i basisprospektet, sammen med eventuelle tillegg, samt de endelige vilkårene. Grunnprospektet og de endelige vilkårene utgjør de eneste bindende salgsdokumentene for verdipapirene og er tilgjengelige under produktlenkene. Det anbefales at potensielle investorer leser disse dokumentene før de tar noen investeringsbeslutning. Dokumentene og nøkkelinformasjonsdokumentet er publisert på nettsiden til utstederen, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Tyskland, på prospectus.vontobel.com og er gratis tilgjengelig fra utstederen. Godkjenningen av prospektet skal ikke forstås som en godkjenning av verdipapirene. Verdipapirene er produkter som ikke er enkle og kan være vanskelige å forstå. Denne informasjonen inkluderer eller er relatert til tall for tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse.

Denne informasjonen er utelukkende på gjesteforfatterens ansvar og representerer ikke nødvendigvis oppfatningen til Bank Vontobel Europe AG eller noe annet selskap i Vontobel Group. Den videre utviklingen av indeksen eller et selskap samt aksjekursen avhenger av en lang rekke selskaps-, gruppe- og sektorspesifikke samt økonomiske faktorer. Hver investor må ta hensyn til risikoen for kurstap i investeringsbeslutningen. Vær oppmerksom på at investering i disse produktene ikke vil generere løpende inntekter.

Produktene er ikke kapitalbeskyttet, i verste fall er et totalt tap av investert kapital mulig. Ved insolvens av utstederen og garantisten, bærer investoren risikoen for totaltap av sin investering. I alle fall bør investorer merke seg at tidligere resultater og/eller analytikeres meninger ikke er en tilstrekkelig indikator på fremtidig ytelse. Ytelsen til de underliggende elementene avhenger av en rekke økonomiske, entreprenørielle og politiske faktorer som bør tas i betraktning i dannelsen av en markedsforventning.

Hvis produktvalutaen er forskjellig fra valutaen til den underliggende eiendelen, vil verdien av et produkt også avhenge av valutakursen mellom de respektive valutaene. Som et resultat kan verdien av et produkt svinge betydelig.

Verdien av produktene kan falle betydelig under kjøpesummen på grunn av endringer i markedsfaktorer, spesielt dersom verdien av den underliggende eiendelen faller. Produktene er ikke kapitalbeskyttet.

Hold deg oppdatert

Abonner for å motta informasjon om børshandlede produkter.

Personopplysningene dine vil bli behandlet for å gi informasjon i henhold til Vontobels personvernerklæring.

newletter overlay image

Hold deg oppdatert

Abonner for å motta informasjon om børshandlede produkter.

Personopplysningene dine vil bli behandlet for å gi informasjon i henhold til Vontobels personvernerklæring.

Vontobel Markets – Bank Vontobel Europe AG og/eller tilknyttede selskaper. Alle rettigheter forbeholdt.

Les dette før du fortsetter, for det er ikke alle som har tilgang til de produktene og tjenestene som omtales på dette nettstedet. Prospekter om de respektive produktene anses som viktige, de kan kan man motta fra utsteder: Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, DE-60323 Frankfurt am Main, Tyskland, eller på denne hjemmesiden.