Viktig informasjon

Denne informasjonen utgjør ikke en finansiell analyse, men produktreklame. Den oppfyller dermed ikke lovkravene for å sikre upartiskhet i finansiell analyse og er ikke underlagt handelsforbud før publisering av en finansiell analyse.For detaljert informasjon, spesielt om strukturen og risikoene knyttet til en investering i de finansielle derivatinstrumentene, bør potensielle investorer lese basisprospektet, som er tilgjengelig sammen med de endelige vilkårene og eventuelle tillegg til basisprospektet i elektronisk form på utsteders nettsted: https://markets.vontobel.com/nb-no/juridisk-informasjon. I tillegg er basisprospektet, eventuelle tillegg til basisprospektet og de endelige vilkårene tilgjengelig i trykt form, gratis, på utstederens registrerte kontor: Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Tyskland.

Investorer bør vurdere gjeldende salgsrestriksjoner.

Selskaper i Vontobel-gruppen kan direkte eller indirekte betale provisjoner i varierende beløp til tredjepart (f.eks. meglere) i forbindelse med det offentlige tilbudet og distribusjonen av de derivative finansielle instrumentene. Ytterligere informasjon er tilgjengelig på forespørsel fra din distribusjonspartner.

Uten tillatelse kan denne produktannonsen ikke reproduseres eller videredistribueres.

Hold deg oppdatert

Abonner for å motta informasjon om børshandlede produkter.

Personopplysningene dine vil bli behandlet for å gi informasjon i henhold til Vontobels personvernerklæring.

newletter overlay image

Hold deg oppdatert

Abonner for å motta informasjon om børshandlede produkter.

Personopplysningene dine vil bli behandlet for å gi informasjon i henhold til Vontobels personvernerklæring.

Vontobel Markets – Bank Vontobel Europe AG og/eller tilknyttede selskaper. Alle rettigheter forbeholdt.

Les dette før du fortsetter, for det er ikke alle som har tilgang til de produktene og tjenestene som omtales på dette nettstedet. Prospekter om de respektive produktene anses som viktige, de kan kan man motta fra utsteder: Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, DE-60323 Frankfurt am Main, Tyskland, eller på denne hjemmesiden.