Viktig informasjon

Denne informasjonen utgjør ikke en finansiell analyse, men produktreklame. Den oppfyller dermed ikke lovkravene for å sikre upartiskhet i finansiell analyse og er ikke underlagt handelsforbud før publisering av en finansiell analyse.For detaljert informasjon, spesielt om strukturen og risikoene knyttet til en investering i de finansielle derivatinstrumentene, bør potensielle investorer lese basisprospektet, som er tilgjengelig sammen med de endelige vilkårene og eventuelle tillegg til basisprospektet i elektronisk form på utsteders nettsted: https://markets.vontobel.com/nb-no/juridisk-informasjon. I tillegg er basisprospektet, eventuelle tillegg til basisprospektet og de endelige vilkårene tilgjengelig i trykt form, gratis, på utstederens registrerte kontor: Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Tyskland.

Investorer bør vurdere gjeldende salgsrestriksjoner.

Selskaper i Vontobel-gruppen kan direkte eller indirekte betale provisjoner i varierende beløp til tredjepart (f.eks. meglere) i forbindelse med det offentlige tilbudet og distribusjonen av de derivative finansielle instrumentene. Ytterligere informasjon er tilgjengelig på forespørsel fra din distribusjonspartner.

Uten tillatelse kan denne produktannonsen ikke reproduseres eller videredistribueres.