Denna produkt har löpt ut
Uppsägningsdag: 2024-04-03

Produktöversikt

Underliggande
Hävstångsindex
Referensinstrument
Nyckeltal
Kvot
2,0302

Livscykel

FixeringEmissonsdatumAnnullering