Denna produkt har löpt ut
Uppsägningsdag: 2024-01-18

Produktöversikt

Underliggande
Hävstångsindex
Referensinstrument
Nyckeltal
Kvot
0,6926

Livscykel

FixeringEmissonsdatumAnnullering