Denna produkt har avslutats
Dag för ordinarie uppsägning: 2023-06-30
Återbetalningsdag: 2023-07-14
Återbetalningsbelopp: 0,000 SEK

Produktöversikt

Underliggande
Hävstångsindex
Referensinstrument
Nyckeltal
Kvot
0,002

Livscykel

FixeringEmissonsdatumMeddelande om uppsägningUppsägningÅterbetalning

Produktinformation

Faktablad
Slutliga villkor
Grundprospekt

Om denna produkt

Factor certificates offer a simple and efficient way to profit from stable price trends, be they rising or falling. They do so by leveraging the daily price performance of a so-called reference instrument, for example a share or an index. This allows investors to participate disproportionately in the performance of this reference instrument. The factor – i. e. the leverage – remains constant, and so the investment is equivalent to reinvestment on a daily basis.

Lär dig mer om Bull & Bear certifikat