Denna produkt har löpt ut
Uppsägningsdag: 2023-11-14

Produktöversikt

Underliggande
Hävstångsindex
Referensinstrument
Nyckeltal
Kvot
0,7134

Livscykel

FixeringEmissonsdatumAnnullering