USD per 1 GBP

  22x Lång

  SEK
  Köpvolym -- ---

  SEK
  Säljvolym -- ---

  Produktöversikt

  Underliggande
  Hävstångsindex
  Referensinstrument
  Nyckeltal
  Kvot
  0,0426

  Livscykel

  FixeringEmissonsdatumOpen End