Bull & Bear certifikat

  Swedbank AB

  5x Kort

  SEK
  Köpvolym -- ---

  SEK
  Säljvolym -- ---

  Spread

  Produktöversikt

  Underliggande
  Hävstångsindex
  Referensinstrument
  Nyckeltal
  Kvot
  2,00

  Livscykel

  FixeringEmissonsdatumOpen End