Denna produkt har avslutats
Dag för ordinarie uppsägning: 2024-06-28
Återbetalningsdag: 2024-07-05
Återbetalningsbelopp: 0,000 SEK

Produktöversikt

Underliggande
Hävstångsindex
Referensinstrument
Nyckeltal
Kvot
0,005

Livscykel

FixeringEmissonsdatumMeddelande om uppsägningUppsägningÅterbetalning