Investeringsidé

Nasdaq kan återhämta sig på grund av kortsiktigt lägre räntor

Carlsquare Vontobel.jpg
Carlsquare
04.10.2022 | 2 Minimiera
Bull-and-Bear-V3_Header

Måndagens nedåtgående återhämtning i de amerikanska statsobligationsräntorna skulle kunna stimulera Nasdaq-indexet, vilket hänger samman med dess högre värdering som bygger på mer förväntade framtida vinster. Nasdaq handlas också utifrån en teknisktanalys kring en stödnivå.

Stigande obligationsräntor fortsätter att sätta press på världens aktiemarknader. Samtidigt är det intressant att notera att både Bank of England och Kinas centralbank har börjat stimulera sina ekonomier med bland annat återköp av statsobligationer. Det avgörande ögonblicket på marknaden blir när Fed byter fot, men där är vi inte ännu. Stigande obligationsräntor och minskad riskaptit för obligationer med låg kreditvärdighet skapar också oro för större kreditförluster, där Credit Suisse är den senaste.

Världens stora börsindex har sjunkit med mellan fem och åtta procent den senaste månaden, med det japanska Nikkei som enda positiva undantag.

Betydande börsindex utveckling under en vecka, en månad och i år

2022-10-04_CS1
Källa: www.di.se, www.cnbc.com

Men trots den beskrivna långsiktiga stämningen kan vi ha gått in i en kortvarig återhämtningsfas för de amerikanska och europeiska aktiemarknaderna. USD/SEK har försvagats något, och framför allt har de amerikanska två- och tioåriga statsobligationsräntorna rekylerat med 9 respektive 14 punkter på måndagen den 3 oktober. Aktiemarknaden börjar prisa in en recession. Enligt vår uppfattning är den 2-åriga amerikanska statsobligationsräntan en bättre ledande indikator för inflationsförväntningarna jämfört med den 10-åriga räntan. Dagens exceptionellt höga inflationstakt väntas förr eller senare sjunka. Vi har sett några tecken på lägre råvaru- och transportkostnader den senaste tiden. Hur ska konsumenterna trots allt ha råd med alla dessa stigande priser? De måste anpassa sig och minska sina utgifter och sin konsumtion i enlighet med detta.

Amerikansk 2-årig statsobligationsränta (i %), ett dagligt ettårigt prisdiagram

Källa: Infront. Not: Historisk utveckling är ingen tillförlitlig indikator på framtida utveckling

USD har också fallit tillbaka något, cirka 3 % mot SEK, under den senaste veckan. En stigande USD brukar innebära en fallande börs och vice versa.

Så hur ska du positionera dig om du tror på en kortsiktig ränteavkylning? Sektormässigt handlar det om fastighetsbolag snarare än banker. Men vi tycker att Nasdaq-indexet också kanske ser kraftigt översålt ut. Det är här som högre price/earnings (P/E)-multiplar kommer in i bilden, eftersom en större andel av teknikföretagens vinster förväntas materialiseras längre fram. Lägre räntor= lägre avkastningskrav och högre P/E-tal, allt annat lika. Detta innebär att Nasdaq bör klara sig bättre än Dow Jones i synnerhet, men även i viss mån än S&P500-indexet (med tanke på att det senare innehåller cirka 25 % FANG-aktier).

Nasdaq Index (i USD), ett dagligt ettårigt aktiekursdiagram

2022-10-04_cs3
Källa: Infront och Carlsquare. Not: Historisk utveckling är ingen tillförlitlig indikator på framtida utveckling

Tekniskt sett har Nasdaq indexet återhämtat sig till 10 740 i skrivande stund, vilket är 0,9 % högre än den lägsta nivån på 10 646 som nåddes den 16 juni. Dagens nivå är alltså nära stöd (även om den ser mycket bräcklig ut). Det närmaste Nasdaq kom dagens prisnivåer var i oktober-november 2020, efter en snabb återhämtning från Covid-pandemins botten i mars 2020.

Nasdaq Index (i USD), ett veckovis femårigt kursdiagram för priset

2022-10-04_cs4
Källa: Infront och Carlsquare. Not: Historisk utveckling är inte en tillförlitlig indikator på framtida utveckling

Det fullständiga namnet för förkortningar som används i föregående text:
EMA 9: 9-dagars exponential moving average
Fibonacci: Det finns flera Fibonacci-linjer som används i teknisk analys. Fibonacci-tal är en sekvens av tal där varje efterföljande tal är summan av de två föregående talen.
MA20: 20-dagars moving average
MA50: 50-dagars moving average
MA100: 100-dagars moving average
MA200: 200-dagars moving average
MACD: Moving average convergence divergence

Risker

This information is neither an investment advice nor an investment or investment strategy recommendation, but advertisement. The complete information on the trading products (securities) mentioned herein, in particular the structure and risks associated with an investment, are described in the base prospectus, together with any supplements, as well as the final terms. The base prospectus and final terms constitute the solely binding sales documents for the securities and are available under the product links. It is recommended that potential investors read these documents before making any investment decision. The documents and the key information document are published on the website of the issuer, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Germany, on prospectus.vontobel.com and are available from the issuer free of charge. The approval of the prospectus should not be understood as an endorsement of the securities. The securities are products that are not simple and may be difficult to understand. This information includes or relates to figures of past performance. Past performance is not a reliable indicator of future results.

Taggar: