Investeringsidé

En Värld Som Drivs Helt På Grön Energi

27.08.2021 | 3 Minimiera
Orsted Header

Tidigare denna månad tillkännagav Ørsted slutförandet av sitt hittills största landvindsprojekt. Med slutförandet av 367 MW-anläggningen Western Trail Wind Farm i Wilbarger och Baylor i Texas, säkrar Ørsted en total landkapacitet på över 2,8 GW vind-, sol- och batterilagringsdrift.

Den 12 augusti publicerade Ørsted resultaten för det första halvåret 2021. Den kanske mest beaktansvärda siffran i den danska energikoncernens rapport var effekten av svagare vindar under första halvåret. Ørsted, som utvecklar, bygger och underhåller vindkraftparker till havs och på land, solparker, energilagringsanläggningar och bioenergianläggningar, har som vision en värld som helt och hållet drivs av grön energi. Delårsrapporten belyser det faktum att den förnybara energibranschen fortfarande är mycket utsatt för väderförhållanden. Men enligt Mads Nipper, VD för Ørsted, har vindhastigheterna över tiden varit otroligt stabila och utrycker sin övertygelse om att vindhastigheterna kommer att återgå till mer normala nivåer.

Det största vindprojektet på land hittills

Tidigare denna månad tillkännagav Ørsted slutförandet av sitt hittills största landvindsprojekt. Med slutförandet av 367 MW-anläggningen Western Trail  Wind Farm i Wilbarger och Baylor i Texas, säkrar Ørsted en total landkapacitet på över 2,8 GW vind-, sol- och batterilagringsdrift. Projektet har redan säkrat långsiktiga kontrakt med PepsiCo, Hormel Foods och Nucor. Som framgår av den senaste rapporten är branschen, trots stark fundamenta, fortfarande känslig för fluktuationer i vindstyrka och solförhållanden. För att mildra riskerna som fluktuationer i väderförhållanden medför har Ørsted betonat vikten av geografisk diversifiering, och att inte begränsa verksamheten till Nordsjön. Markus Krebber, VD för RWE, uttrycker också vikten av diversifiering: ”Ibland är verksamheten volatil. Och helst är det diversifiering mellan olika tekniker men också över olika regioner”. Slutförandet av Western Trail vindkraftpark i Texas är således Ørsteds senaste steg mot en mer diversifierad portfölj. För att ytterligare diversifiera verksamheten genomförs liknande projekt i bland annat andra delar av USA och i Taiwan, tillsammans med investeringar i solceller.

Avtal med Microsoft

"Givet vårt gemensamma fokus på utsläppsminskningar, är jag glad över vårt fortsatta samarbete". Dessa var orden som Vishal Kapadia, Senior Vice President och Chief Commercial Officer i Ørsted Onshore, uttryckte vid undertecknandet av avtalet mellan Ørsted och Microsoft. Enligt villkoren i avtalet kommer Microsoft att köpa ström från Ørsteds 430 megawatt (MWAC) solenergicenter i Fort Bend County, Texas, som förväntas vara i drift andra kvartalet 2022. Som framgick av tillkännagivandet den 10 augusti, har The Old 300 Solar Center en markyta på cirka 2800 tunnland mark och utgör en investering på mer än 400 miljoner USD i lokalsamhället. Som uttryck av Ørsted tidigare i år, måste tillstånd för liknande projekt påskyndas om Biden-administrationens 2030-mål ska uppfyllas.

Orsted Graph SE

Delårsrapport

Den 12 augusti publicerade Ørsted sina resultat för första halvåret 2021. Rörelseresultatet (EBITDA) var 3,3 miljarder danska kronor högre jämfört med samma period förra året. Den ökade siffran är emellertid främst resultatet en 50-procentig ”farm-down” (förfarandet varmed gröna energitillgångar säljs till institutionella investerare) av den nederländska havsvidparken Borssele 1 & 2. Även om produktionskapaciteten från nya vindkraftparker ökade, drogs resultatet ner av de låga vindhastigheterna under det andra kvartalet – de lägsta på mer än 20 år. Således behåller Ørsted sitt helårsmål på 15–16 miljarder danska kronor EBITDA, men har indikerat att på grund av de väderförhållanden som rådde tidigare under året kommer utfallet att ligga i den lägre änden av intervallet. VD Mads Nipper betonar dock att vindhastigheterna på lång sikt har varit väldigt stabila och menar på att vindhastigheterna kommer att återgå till mer normala nivåer.

Aktieöversikt

Ørsted A/S handlas för närvarande till 1006,5 DKK (26.08.2021). Aktien nådde sitt årshögsta på 1339,94 DKK (07.01.2021) och det årslägsta på 835,4 DKK (10.06.2021). 13 Bloomberg-analytiker placerar aktien på KÖP, 11 på HOLD och 7 analytiker på SÄLJ.

Risker

This information is neither an investment advice nor an investment or investment strategy recommendation, but advertisement. The complete information on the trading products (securities) mentioned herein, in particular the structure and risks associated with an investment, are described in the base prospectus, together with any supplements, as well as the final terms. The base prospectus and final terms constitute the solely binding sales documents for the securities and are available under the product links. It is recommended that potential investors read these documents before making any investment decision. The documents and the key information document are published on the website of the issuer, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Germany, on prospectus.vontobel.com and are available from the issuer free of charge. The approval of the prospectus should not be understood as an endorsement of the securities. The securities are products that are not simple and may be difficult to understand. This information includes or relates to figures of past performance. Past performance is not a reliable indicator of future performance.

Taggar: