Investeringsidé

Utsikter för råvaror 2023

Anna Svahn
06.12.2022 | 1 Minimiera
GettyImages-601896892_BW.jpg

Efter att det oljetunga råvaruindexet S&P GSCI föll över 50 procent under covidkraschen 2020 påbörjades en två år lång bull market för råvaror som toppade i juni i år efter att ha klättrat över 300 procent.

2022-11-29_ANNA1
Not: Historisk utveckling är ingen tillförlitlig indikator på framtida utveckling. Index i USD.

Trots att korrelationen mellan S&P GSCI och S&P 500 historiskt har varit låg, har mönstret förändrats de senaste åren. Förklaringen bakom den senaste tidens högre korrelation mellan tillgångsslagen ligger hos all överflödig likviditet som tillkommit marknaden från Federal Reserve. 

Om Federal Reserve inte gör en pivot och stannar kvar på sin resa mot en mer åtstramande politik skulle det eventuellt kunna leda till att korrelationsegenskaperna mellan olika tillgångsslag normaliseras igen.

Oavsett så beror utsikten för råvarors utveckling under 2023 mycket på hur Fed agerar samt hur ekonomin går. En recession kan pressa priserna ytterligare men å andra sidan kan ett scenario där Kina öppnar än en gång leda till ökad efterfrågan på råvaror och därmed stigande priser igen.

Trots att priset på råvaror generellt har fallit tillbaka något sedan toppen i juni i år så finns det fortsatt utrymme för mer nedsida. Det finns egentligen bara en jämförbar period tidigare med nu, och det är decenniet från 1970-1981, när inflationen steg kraftigt i USA som ett resultat av att USA lämnade guldmyntfoten och tryckte pengar för att finansiera stora budgetunderskott. Under den perioden steg S&P GSCI nära 800 procent innan Volcker höjde räntan till 20 procent och äntligen fick bukt med kraftigt stigande konsumentpriser. På vägen mot liknande höjder kunde vi dock ändå se stora nedställ i råvarupriser med över 30 procent i vissa fall under recessioner innan priserna fortsatte att stiga igen.

2022-11-29_ANNA3
Not: Historisk utveckling är ingen tillförlitlig indikator på framtida utveckling. Index i USD. 

Riktigt kortsiktigt - och beroende på Kinas utveckling samt Feds nästa steg - ser framtiden begränsad ut på råvarusidan, medan det långsiktigt kan komma fler och högre toppar.

Risker

;
This information is in the sole responsibility of the guest author and does not necessarily represent the opinion of Bank Vontobel Europe AG or any other company of the Vontobel Group. The further development of the index or a company as well as its share price depends on a large number of company-, group- and sector-specific as well as economic factors. When forming his investment decision, each investor must take into account the risk of price losses. Please note that investing in these products will not generate ongoing income.
The products are not capitalprotected, in the worst case a total loss of the invested capital is possible. In the event of insolvency of the issuer and the guarantor, the investor bears the risk of a total loss of his investment. In any case, investors should note that past performance and / or analysts' opinions are no adequate indicator of future performance. The performance of the underlyings depends on a variety of economic, entrepreneurial and political factors that should be taken into account in the formation of a market expectation.

Taggar: