Investeringsidé

Sojabönor vid vägskälet

Carlsquare Vontobel.jpg
Carlsquare
06.12.2022 | 2 Minimiera
GettyImages-185286913.jpg

Sojabönor som råvara har en huvudkund i Kina, en kund som står för nästan 60 % av den totala efterfrågan. Denna efterfrågan har varit pressad, med många exogena chocker som påverkat importen. På utbudssidan har dessutom de tre största producenterna i Brasilien, USA och Argentina haft olika faktorer som påverkat produktionsfälten.

Kinas låsning orsakade återigen att tjuruppgången som varade under första halvan av 2022 stannade upp. Med priser som tenderade att sjunka såg de senaste protesterna till att känslorna förändrades och tron på en stark efterfrågan återuppstod. Kina har sedan dess lättat på vissa restriktioner i vissa städer, men efterfrågan väntas fortfarande lida då den något slutna ekonomin kämpar för att öppna sig igen.

På utbudssidan kommer den största leverantören till Kina, Brasilien, från en tidigare dålig skördesäsong, där skördarna i januari i år var lägre än väntat. Medan den nuvarande planteringssäsongen pågår ser skördarna för januari och februari ut att bli mycket goda. Med gynnsamt väder och större arealer ser utbudet ut att driva priserna i nedåtgående riktning.

USA:s näst största producent och näst största konsument har haft ett blomstrande år, främst drivet av den växande industrin för förnybar diesel. Sojaolja är en av de viktigaste ingredienserna, och eftersom produktionskapaciteten för förnybar diesel har mer än fördubblats sedan början av 2022 är efterfrågan stor. Denna produktion pressar krossmarginalen och därmed eskalerar priserna.

Det argentinska utbudet är den potentiella avgörande faktorn som kan utjämna de faktorer som beskrivs ovan. Som ett skydd mot inflationen har jordbrukarna i Argentina lagrat sina sojabönor. I slutet av november införde dock regeringen ett system med förmånlig växelkurs för att stärka centralbankens reserver. Detta får jordbrukarna att avlasta och främjar exporten.

Med tanke på ovanstående verkar efterfrågan vara stabil och robust i USA medan den är skakig i Kina. Å andra sidan verkar utbudet både starkt och redo för en potentiell kraftig ökning. Sammantaget kan priserna visserligen få en kortsiktigt positiv impuls på grund av utvecklingen i Kina eller oljepriserna, men en förstärkning av utbudet kan bara få pendeln att svänga.

Soybean Futures Jan23 (CBT $/bushel), dagligt ettårigt prisdiagram

2022-12-06_CS1
Källa: Infront och Carlsquare. Not: Tidigare utveckling är inte en tillförlitlig indikator på framtida utveckling.

Soybean Futures Jan23 (CBT $/bushel), veckovis femårigt prisdiagram

2022-12-06_CS2
Källa: Infront och Carlsquare. Not: Tidigare utveckling är inte en tillförlitlig indikator på framtida utveckling.

Det fullständiga namnet för förkortningar som används i föregående text:
EMA 9: 9-dagars exponential moving average
Fibonacci: Det finns flera Fibonacci-linjer som används i teknisk analys. Fibonacci-tal är en sekvens av tal där varje efterföljande tal är summan av de två föregående talen.
MA20: 20-dagars moving average
MA50: 50-dagars moving average
MA100: 100-dagars moving average
MA200: 200-dagars moving average
MACD: Moving average convergence divergence

Risker

This information is neither an investment advice nor an investment or investment strategy recommendation, but advertisement. The complete information on the trading products (securities) mentioned herein, in particular the structure and risks associated with an investment, are described in the base prospectus, together with any supplements, as well as the final terms. The base prospectus and final terms constitute the solely binding sales documents for the securities and are available under the product links. It is recommended that potential investors read these documents before making any investment decision. The documents and the key information document are published on the website of the issuer, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Germany, on prospectus.vontobel.com and are available from the issuer free of charge. The approval of the prospectus should not be understood as an endorsement of the securities. The securities are products that are not simple and may be difficult to understand. This information includes or relates to figures of past performance. Past performance is not a reliable indicator of future results.

Taggar: