Investeringsidé

Kan oljan hitta en botten med Ryssland, Kina och OPEC+?

Carlsquare Vontobel.jpg
Carlsquare
08.12.2022 | 2 Minimiera
GettyImages-1202269580.jpg

Sedan toppnoteringen i mars på cirka 120 dollar per fat har brentpriset sjunkit till 80 dollar, eftersom sanktioner mot Ryssland och låsningar i Kina har orsakat störningar i efterfrågan.

Under helgen enades G7, EU och Australien om att sätta ett pristak för rysk olja på 60 dollar per fat för att begränsa prisuppgångar som drivs av extraordinära marknadsförhållanden och drastiskt minska Rysslands intäkter från export av olja till väst. Som svar kallade Rysslands talesman Dmitrij Peskov sanktionen oacceptabel och varnade för att avbryta alla affärer med de länder som tillämpar pristaket.

Kina har påskyndat lättnaderna i restriktionerna under helgen, eftersom den allmänna oron har ökat i takt med att ekonomin i landet försvagats. Eftersom flera kinesiska städer, bland annat Peking och Shanghai, har lättat på restriktionerna växer förväntningarna upp om att Peking kan komma att slopa den strikta pandemipolicyn helt och hållet. Kinas högsta ledningskommitté har dock ännu inte gjort något formellt tillkännagivande om sin inställning till ytterligare lättnader i hela landet.

OPEC+ höll också ett möte under helgen om den produktionsminskning på 2 miljoner fat per dag som tillkännagavs i oktober. Trots fortsatta prisfall sedan oktober lämnade producenterna i alliansen mötet med oförändrade produktionsmål, förmodligen med tanke på att ett ryskt svar och en återöppning i Kina skulle kunna ge en viss återhämtning av priserna på brent.

Så vad skulle kunna få Brentoljan att komma tillbaka? För det första skulle ett ryskt svar att trotsa pristaket genom att minska leveranserna till marknaden i väst få priserna att stiga igen. I dagsläget har Ryssland inte gjort någon formell åtgärdsplan. För det andra skulle ytterligare öppning i Kina ge stöd åt efterfrågan på brentolja när den ekonomiska aktiviteten i landet ökar. För det tredje skulle mer reaktiva utbudsminskningar från OPEC+ som en uppföljning av utvecklingen av de ryska embargona och Kinas restriktioner ge ytterligare stöd åt brentpriset på råolja.

Brent Crude Future, Current Rolling (i USD) dagliga 12-månaders diagram

2022-12-07_CS1
Källa: Infront och Carlsquare. Notera: Tidigare utveckling är inte en tillförlitlig indikator på framtida utveckling

Brent Crude Future, Current Rolling (i USD) Femårig veckokurva

2022-12-07_CS3
Källa: Infront och Carlsquare. Notera: Tidigare utveckling är inte en tillförlitlig indikator på framtida utveckling.

Det fullständiga namnet för förkortningar som används i föregående text:
EMA 9: 9-dagars exponential moving average
Fibonacci: Det finns flera Fibonacci-linjer som används i teknisk analys. Fibonacci-tal är en sekvens av tal där varje efterföljande tal är summan av de två föregående talen.
MA20: 20-dagars moving average
MA50: 50-dagars moving average
MA100: 100-dagars moving average
MA200: 200-dagars moving average
MACD: Moving average convergence divergence

Risker

This information is neither an investment advice nor an investment or investment strategy recommendation, but advertisement. The complete information on the trading products (securities) mentioned herein, in particular the structure and risks associated with an investment, are described in the base prospectus, together with any supplements, as well as the final terms. The base prospectus and final terms constitute the solely binding sales documents for the securities and are available under the product links. It is recommended that potential investors read these documents before making any investment decision. The documents and the key information document are published on the website of the issuer, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Germany, on prospectus.vontobel.com and are available from the issuer free of charge. The approval of the prospectus should not be understood as an endorsement of the securities. The securities are products that are not simple and may be difficult to understand. This information includes or relates to figures of past performance. Past performance is not a reliable indicator of future results.

Taggar: