Investeringsidé

Trenden mot värdeaktier gynnar Dow Jones

Carlsquare Vontobel.jpg
Carlsquare
13.12.2022 | 2 Minimiera
GettyImages-660566251.jpg

Trenden med sjunkande inflation och lägre långfristiga räntor bör gynna värdeaktier. Under de senaste kvartalen har orderna varit fasta för industri- och kapitalvaror. Ett sätt att få en sådan exponering är via Dow Jones Industrial Index.

De stora aktiemarknaderna har handlats något lägre inför USA:s konsumentpris index (KPI)-siffror för november i dag och Feds räntebeslut i morgon, onsdagen den 14 december. De amerikanska producentprisindex(PPI)-siffrorna för november var något högre än väntat, 0,3 % jämfört med förväntningarna på 0,2 %. Men i årstakt har inflationen i USA sjunkit från 9,7 % i juli till 7,4 % i november 2022.

Detta återspeglas också i den tioåriga amerikanska statsobligationsräntan, som har sjunkit från 4,22 % den 21 oktober till 3,61 % den 12 december 2022.

Amerikansk 10-årig statsobligationsränta (i %)

2022-12-13_CS1
Källa: Infront. Not: Tidigare utveckling är inte en tillförlitlig indikator på framtida utveckling. utveckling i USD.

Samtidigt är orderingången för industrivaror fortfarande god i Europa och USA, delvis påverkad av tidigare större leveransstörningar. En sektor som investerar mycket i industrivaror är, föga förvånande, energiproducerande företag. Men den kommande energiomställningen driver också efterfrågan och produktutveckling inom fordonssektorn. Företagen har beställt mer för att säkerställa att de får de leveranser som har försenats.

Vi tror att den nuvarande ränte- och inflationsmiljön, som nu verkar falla tillbaka till en något stabilare och lägre nivå, kan vara gynnsam för värdeaktier. Det inkulderar företag som kan ge en hög och stabil utdelning och vars verksamheter också gynnas av möjligheten till bättre rörelsemarginaler med tanke på lägre insatsvarupriser. Sådana företag finns till exempel inom verkstads- och byggsektorn.

Trots denna utveckling har Dow Jones-indexet fallit tillbaka på senare tid. Vi tror att detta kan erbjuda en möjlighet att investera i detta index med jättar som Apple, Caterpillar, Coca-Cola och General Electric samt stabila utdelningsaktier som Walgreens Boots Alliance.

Dow Jones Industrial Index(I USD), en daglig ettårig graf

2022-12-13_CS2
Källa: Infront och Carlsquare. Not: Tidigare utveckling är inte en tillförlitlig indikator på framtida utveckling.

Tekniskt sett ser Dow Jones Industrial inte så stark ut eftersom den har fallit under MA20. Samtidigt finns det stöd längre ner i form av MA200 och MA100.

Dow Jones Industrial index(I USD), ett veckovisa femårigt aktiekursdiagram

2022-12-13_CS3
Källa: Infront och Carlsquare. Not: Tidigare utveckling är inte en tillförlitlig indikator på framtida utveckling.

Det fullständiga namnet för förkortningar som används i föregående text:

EMA 5: 5-dagars exponential moving average
EMA 9: 9-dagars exponential moving average
Fibonacci: Det finns flera Fibonacci-linjer som används i teknisk analys. Fibonacci-tal är en sekvens av tal där varje efterföljande tal är summan av de två föregående talen.
MA20: 20-dagars moving average
MA50: 50-dagars moving average
MA100: 100-dagars moving average
MA200: 200-dagars moving average
MACD: Moving average convergence divergence
BB(20,2,0): Bollingerband är en linje som används i teknisk analys, det är en uppsättning trendlinjer som plottar två standardavvikelser bort från MA20.

Risker

This information is neither an investment advice nor an investment or investment strategy recommendation, but advertisement. The complete information on the trading products (securities) mentioned herein, in particular the structure and risks associated with an investment, are described in the base prospectus, together with any supplements, as well as the final terms. The base prospectus and final terms constitute the solely binding sales documents for the securities and are available under the product links. It is recommended that potential investors read these documents before making any investment decision. The documents and the key information document are published on the website of the issuer, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Germany, on prospectus.vontobel.com and are available from the issuer free of charge. The approval of the prospectus should not be understood as an endorsement of the securities. The securities are products that are not simple and may be difficult to understand. This information includes or relates to figures of past performance. Past performance is not a reliable indicator of future results.

Taggar: