Investeringsidé

Inget tomterally i år

Anna Svahn
01.12.2022 | 2 Minimiera
GettyImages-1183321786.jpg

Sedan mitten av oktober har amerikanska aktieindexet S&P 500 stigit med 10 procent på en förväntad pivot av Federal Reserve. Trots den senaste tidens uppgång har det breda indexet fallit mer än 15 procent i år men trots att inflationsförväntningarna kommit ned och med det även räntebanan så ser decemberutsikterna för ett tomterally mörkt ut.

2022-11-29_AS
Not: Historisk utveckling är ingen tillförlitlig indikator på framtida utveckling. S&P 500 index i USD.

Buy the rumor, sell the news. I det här fallet skulle det innebära att köpläget sedan en tid tillbaka har passerats, och att det var när CPI kom in på 7,7 procent som var en köpsignal, men en kommande räntehöjning från ett fortsatt hökaktig Powell och stundande recession vara säljsignalen på andra sidan.

Ingenting är någonsin inprisat. Marknaden förväntar sig nu en något lägre räntehöjning om 50bp i december istället för de senaste höjningarna om 75bp. De senaste mötesanteckningarna från Federal Open Market Committee (FOMC) skvallrade både om något lägre höjningar framöver, men också att det var en lång väg kvar innan räntan är normaliserad.

Aktier har med andra ord tagit ut segern i förskott. En inflationtakt på 7,7 procent är visserligen lägre än 9 procent, men det är fortfarande långt över Feds mål om 2 procent. Att inflationen dessutom kommer ner beror inte på att Fed höjt räntan med några procent, utan att en recession bromsar in efterfrågan och då även de stigande priserna. Dessutom håller Kina fortsatt stängt, vilket på sitt håll också bidrar till att efterfrågan på råvaror och energi hålls nere. I ett scenario där Kina öppnar skulle inflationen dock kunna ta fart igen, vilket kan leda till ytterligare nedställ på börsen.

Den sammanlagda bilden för december är alltså negativ, men med utrymme för slagig handel i sidledes. Vad som händer därefter får framtiden utvisa, men mycket talar för att vi har det värsta framför oss.

Trots att multiplarna kommit ner till mer sobra nivåer än början på året, så ligger vi fortfarande nära ett genomsnitt över de senaste decennierna och det beräknat på föregående års vinster. Det innebär att även om multiplarna ligger kvar på samma nivå även framgent så kan aktier fortfarande falla, eftersom vinstprognoserna är nedskruvade på grund av inflation och en recession. Om multiplarna dessutom utöver det ska ner så innebär det att det finns ytterligare fallhöjd för aktier under 2023.

Risker

;
This information is in the sole responsibility of the guest author and does not necessarily represent the opinion of Bank Vontobel Europe AG or any other company of the Vontobel Group. The further development of the index or a company as well as its share price depends on a large number of company-, group- and sector-specific as well as economic factors. When forming his investment decision, each investor must take into account the risk of price losses. Please note that investing in these products will not generate ongoing income.
The products are not capitalprotected, in the worst case a total loss of the invested capital is possible. In the event of insolvency of the issuer and the guarantor, the investor bears the risk of a total loss of his investment. In any case, investors should note that past performance and / or analysts' opinions are no adequate indicator of future performance. The performance of the underlyings depends on a variety of economic, entrepreneurial and political factors that should be taken into account in the formation of a market expectation.

Taggar: