Investeringsidé

Svagare USD och recessiv räntespread negativt för OMX30

Carlsquare Vontobel.jpg
Carlsquare
29.11.2022 | 2 Minimiera
GettyImages-517043578_BW (1).jpg

Medan skillnaden mellan korta och långa räntor ökar i USA finns det också nya signaler om en avmattning i Kina. Dessutom har USD försvagats avsevärt. Allt detta är negativa nyheter för OMX30, som domineras av sina stora exportföretag.

Kursrörelserna på världens aktiemarknader under den senaste veckan har varit begränsade, vilket till viss del påverkades av att New York-börsen höll stängt i torsdags och halva fredagen på grund av Thanksgiving. Negativa signaler från Kina med gatuupplopp mot Covid-stängningarna satte tonen vid öppnandet av börserna i Europa måndagen den 28 november.

Momentum verkar vara på den icke-cykliska sidan då aktiemarknaderna i allt högre grad diskonterar en recession nästa år. Fredagen den 25 november var fastigheter, kraftbolag och hälsovård de bästa resultaten på New York-börsen. Detta återspeglas också i avkastningskurvan i USA, där tvååriga statsobligationsräntor nu är högre än tioåriga och där spreaden har ökat under de senaste veckorna (illustreras i diagrammet nedan). Investerare på obligationsmarknaden är mer rationella än aktiemarknaden.

Räntespread (i %) mellan 2- och 10-åriga amerikanska statsobligationer från 1 till 28 november 2022

2022-11-29_CS1
Källa: Uppgifter från www.di.se.

Investerarna verkar i allt högre grad tro på en recession 2023. Detta, i kombination med en försvagad USD, bör sätta press på OMX30 ur en fundamental synvinkel. Detta börsindex domineras av stora, börsnoterade företag vars intäkter till största delen kommer från exportmarknader i alla större geografiska regioner, inklusive Kina och övriga Asien.

Utöver detta har USD försvagats avsevärt sedan början av Q4 2022. Generellt sett är en svagare USD en positiv signal för världens börser men knappast för Stockholmsbörsen, där en svag valuta (SEK) i förhållande till USD och Euro ger konkurrensfördelar för inhemsk produktion men också positiva valutaomräkningseffekter på verksamheter utomlands. Nu kommer det motsatta att gälla.

USD/SEK, en daglig ettårig graf

2022-11-29_CS2
Källa: Infront och Carlsquare. Notera: Tidigare utveckling är inte en tillförlitlig indikator på framtida utveckling.

OMX30, en daglig ettårig graf

2022-11-29_CS3
Källa: Infront och Carlsquare. Notera: Tidigare utveckling är inte en tillförlitlig indikator på framtida utveckling.

Efter den snabba prisuppgången under fjärde kvartalet 2022 har OMX30-indexet också en viss nedåtgående trend. Den senaste toppen var runt 2053  index punkter den 18 augusti och indexet handlas för närvarande runt 2096.

MACD har gett en svag säljsignal i dagschemat, med möjlighet till en dubbeltopp. Indexet ser tekniskt sett något starkare ut ur ett veckoperspektiv.

OMX30, ett veckovisa femårigt aktiekursdiagram

2022-11-29_CS4
Källa: Infront och Carlsquare. Notera: Tidigare utveckling är inte en tillförlitlig indikator på framtida utveckling.

Det fullständiga namnet för förkortningar som används i föregående text:
EMA 9: 9-dagars exponential moving average
Fibonacci: Det finns flera Fibonacci-linjer som används i teknisk analys. Fibonacci-tal är en sekvens av tal där varje efterföljande tal är summan av de två föregående talen.
MA20: 20-dagars moving average
MA50: 50-dagars moving average
MA100: 100-dagars moving average
MA200: 200-dagars moving average
MACD: Moving average convergence divergence

Risker

This information is neither an investment advice nor an investment or investment strategy recommendation, but advertisement. The complete information on the trading products (securities) mentioned herein, in particular the structure and risks associated with an investment, are described in the base prospectus, together with any supplements, as well as the final terms. The base prospectus and final terms constitute the solely binding sales documents for the securities and are available under the product links. It is recommended that potential investors read these documents before making any investment decision. The documents and the key information document are published on the website of the issuer, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Germany, on prospectus.vontobel.com and are available from the issuer free of charge. The approval of the prospectus should not be understood as an endorsement of the securities. The securities are products that are not simple and may be difficult to understand. This information includes or relates to figures of past performance. Past performance is not a reliable indicator of future results.

Taggar: