Tematiska investeringar

Ett bälte, en väg - det mest ambitiösa infrastruktur- och utvecklingsprojektet

02.07.2019 | 5 Minimiera
Belt and road Header

Ett bälte, en väg (BRI) är det största infrastruktur- och utvecklingsprojektet i världen och påverkar 119 länder och cirka 65% av den globala befolkningen. För närvarande planeras 7000 infrastrukturprojekt fram till år 2050. Stora mängder kapital från olika investerare kommer att krävas för att färdigställa BRI.

Vad är ”ett bälte, en väg”?

”Ett bälte, en väg” nämndes första gången vid ett statsbesök i Kazakstan av den kinesiska presidenten Xi Jinping i september 2013. Projektet som handlar om att bygga två globala handelsvägar: Silk Road Economic Belt och Maritime Silk Road. "Nya Silk Road" har dock inget att göra med nostalgi för den gamla handelsvägen från den stora sjöfartsstaden Venedig till Fjärran Östern, och det är inte heller meningen att man ska förknippa det med bilder av Marco Polo eller Kublai Khan. Det är snarare en del av en strategi som syftar till att stärka Kina och alla länder som påverkas av projektet, både geopolitiskt och ekonomiskt. Tanken är att skapa en ekonomisk korridor som erbjuder nya import- och exportmöjligheter och möjliggör nya produktionskedjor. Man hoppas att detta kommer att leda till ekonomisk tillväxt och ökad konsumtion.

Initiativet omfattar fem specifika kärnelement; expansion av infrastruktur, handel och investeringar, finansiell integration och internationella relationer. Detta skapar möjligheter i många olika sektorer och investerare får inte bara exponering mot infrastrukturutbyggnaden utan också mot den ekonomiska tillväxt som man hoppas att BRI ska leda till genom starkare relation mellan länderna som är involverade i projektet.

Att BRI har stor betydelse för Kina blir tydligt av det faktum att det skrevs in i konstitutionen vid den årliga folkkongressen i mars 2018 och ingår i landets 13:e femårsplan mellan 2016-2020. Det är inte en överdrift att kalla BRI för det mest ambitiösa infrastrukturprojektet och investeringsplanen i historien när över 100 länder vilka totalt står för 40 procent av världens BNP är involverade i projektet och 65 procent av jordens befolkning påverkas.

Vem betalar för projektet?

Fungerande infrastruktur är en förutsättning för att möjliggöra friktionsfri handel mellan olika länder. Investeringarna hittills går framförallt till att bygga effektivare flygplatser, järnvägar, vägar och hamnar.

Det kapital som behövs för att finansiera ett projekt i storleken av BRI kan delvis finansieras via nationella budgetar samt ekonomiska bistånd från den privata sektorn. Media har rapporterat om den finansieringsstruktur som rådit för projektet hittills och riktat kritik mot styrningen av BRI-projektet. Många av de länder som involveras i projektet har enligt uppgift tagit på sig stora skulder för att kunna genomföra utbyggnaden av infrastrukturen och har därmed blivit helt beroende av Kina vilket har lett till att kinesiska byggföretag prioriteras vid upphandling av kontrakt. Det här har lett till att man nu kräver mer transparens och ökad rättvisa mellan länderna för att alla ska få ta del av den ekonomiska tillväxt som projekt i den här storleken kan bidra till. Här menar vissa att partnerskap mellan offentlig och privar sektor kan vara en lösning, där lokala företag och internationella aktörer bjuds in för att lämna anbud på delprojekt i enlighet med internationella standarder.

Olika statsobligationsfonder har redan investerat i BRI-projektet, så även kinesiska statsbanker, den asiatiska infrastrukturinvesteringsbanken (AIIB), den nya utvecklingsbanken och Silk Road Fund som skapade av den kinesiska regeringen 2014 för att finansiera BRI. Tillsammans har dessa aktörer redan investerat över 1,1 miljard USD. Privata aktörer är dock också med och finansierar projektet, HSBC investerar just nu i cirka 100 olika projekt som alla ingår i utbyggnaden av BRI.

Handelseffekter av New Silk Road

Världsbanken publicerade i januari i år en forskningsrapport som visar på de handelseffekter som kommer av ”New Silk Road”. I rapporten uppskattar man att förbättringar i BRI-infrastrukturen kan öka handeln mellan BRI-länderna 2,5 till 4,1 procent. De fem kärnelementen som den kinesiska regeringen har fastställt är avgörande för ökad handel länderna emellan. Politiska reformer och förbättrade handelsförbindelser kan leda till färre förseningar och effektivare ekonomiska korridorer.

Kontrovers kring BRI

Hälften av alla 28 EU-medlemsstater har redan tecknat ett bilateralt överenskommelsememorandum (MOU) som stöder BRI. Italien blev den första av G7-nationerna att göra det i mars 2019 under ett tredagars statligt besök av Kina. Det fjärde största landet i EU sett till BNP hoppas att detta kommer att medföra utländska investeringar för att få igång tillväxten i sin stagnerande marknad på hemmaplan.

Alla är dock inte positivt inställda till BRI. Det finns de som ser Kina som ett hot och menar att stormakten i själva verket bara är ute efter större inflytande och tvingar andra påverkade länder in i skuldfällor vilket på sikt kan leda till stora förändringar i den globala ekonomiska och geopolitiska balansen.

Andra, som schweiziska Ueli Maurer, är av en annan uppfattning. Han menar att BRI-projektet är alldeles för stort för att helt statligt finansieras, och hoppas att länderna som påverkas av BRI inte belånar sig mer än att de kan betala tillbaka senare. Maurer förnekar dock inte att Kina självklart har ett eget intresse i utbyggnaden av infrastruktur, men menar att det är ganska typiskt för en stor ekonomi. Han noterar också att Kina är medvetna om behovet av att hantera frågor som korruption, miljön och hållbarhet framåt, något som president Xi berörde vid det senaste mötet gällande BRI.

I Kina Construction Bank International Asset Management (CCBIAM), en del av China Construction Bank Corp. (CCB), har Vontobel funnit den perfekta partnern för att hjälpa till att utveckla och lansera en investerbar finansiell produkt baserad på ”Ett bälte, en väg”. Samarbetet bygger på de två starka finansinstitutens respektive styrkor för att skapa värde för investerare. CCBIAM har enastående investeringsexpertis och lokal kunskap. Vontobel har sin egen kompetens inom specialiserade investeringslösningar för privata och institutionella kunder.

CCB grundades i Peking år 1954 och är nu världens näst största bank sett till totala tillgångar och därmed medlem i gruppen av globala systemviktiga banker (G-SIB). CCB har mer än 310 000 anställda över hela världen och omsatte 104 miljarder CHF 2018.

Indexstrategi för Vontobel Belt och Road Index

Vontobel Belt and Road Index, med CCBIAM som rådgivare, är ett index som är utformat och beräknat av Bank Vontobel AG som indexberäkningsagent. CCBIAM ansvarar för indexkompositionen, vikten av beståndsdelarna, investeringsstrategin och aktievalet. Indexet återspeglar prisutvecklingen för företag som i stor utsträckning står för genomförandet av ”Ett bälte, en väg”. Dess beståndsdelar väljs av CCBIAM med hjälp av en delvis systematisk och delvis diskretionär process baserad på en tredimensionell top-down-strategi (land/sektor/lager). Med hänsyn till både kvalitativa och kvantitativa variabler (se diagram) valde CCBIAM åtta BRI-länder för att utgöra aktieunivers.

Fem sektorer valdes sedan, som har en särskilt stor chans att dra nytta av BRI: kommunikation, teknik, diversifierat och konglomerat, industriell tillverkning samt teknik och samhällsverksamhet.

Indexriktlinjerna och indexkompositionen finns på informationssidan på https://indices.vontobel.com. Indexberäkningsagenten publicerar också ändringar i riktlinjerna och andra ändringar på den här sidan.

Disclaimer

Any [products in respect of which the Index is used] ("Products") are not sponsored, endorsed, sold or promoted by CCB International Asset Management Limited ("CCBIAM") or its affiliates. Neither CCBIAM nor its affiliates make any representations or warranties, express or implied, to the owners or manager of the Products or any other person regarding the advisability of investing in the Products or as to the results obtained from the use of the Index advised by CCBIAM (the Index). Although CCBIAM has provided advice on the Index strategy to the Index calculation agent (Vontobel), CCBIAM and its affiliates have no discretion nor any decision-making authority with respect to the composition, calculation or use of the Index and accordingly have no obligation or liability in connection with the Index (whether it relates to the composition, calculation, use or otherwise of the Index), nor the operation, marketing, trading or sale of the Products. CCBIAM and its affiliates shall not be liable (whether in negligence or otherwise) to any person for any error in the Index and shall not be under any obligation to advise any person of any error therein.

Taggar: