Investeringsidé

Är det fortfarande läge att köpa guld?

Anna Svahn
27.08.2019 | 2 Minimiera
23012018_Gold_Header

Guldet har för första gången sedan 2013 passerat nivån 1550 USD per oz. För de investerare som valt att säkra upp portföljen med den gula tillgången har de senaste veckornas turbulens på aktiemarknaden inte varit riktigt lika kännbara som för den som legat fullinvesterad i aktier. Men i ett läge när priset på guld på relativt kort tid gått från under 1300 USD till dagens nivåer kring 1530 USD är frågan om det fortfarande är köpläge eller om man missat chansen.

Guldet har för första gången sedan 2013 passerat nivån 1550 USD per oz. För de investerare som valt att säkra upp portföljen med den gula tillgången har de senaste veckornas turbulens på aktiemarknaden inte varit riktigt lika kännbara som för den som legat fullinvesterad i aktier. Men i ett läge när priset på guld på relativt kort tid gått från under 1300 USD till dagens nivåer kring 1530 USD är frågan om det fortfarande är köpläge eller om man missat chansen.

I en intervju som Erik Townsend i podcasten Macro Voices gjorde med Brent Johnson diskuterar de hur läget för guld ser ut framöver. Townsend har sedan tidigare sagt att han väntar på ett nedställ i guldpriset till omkring 900 USD innan han vill köpa medan Brent Johnson säger att läget för att köpa guld var för ett, två eller tre år sedan och att om man redan har guld i portföljen bör man inte fylla på idag. Däremot, menar Johnson, att om man fortfarande saknar guldexponering är det alltid läge att skala in oavsett hur priset ligger just nu.

Se guldet som din brandförsäkring. Om du redan har en idag är det onödigt att köpa ytterligare en dyrare. Om du däremot fortfarande inte har försäkrat din portfölj så är det alltid läge, oavsett pris.

 
Guldet har fått en hel del draghjälp av det minst sagt oroliga makroekonomiska läget, dock inte riktigt så mycket som man hade kunnat förvänta sig. Investerare vänder sig allt mer mot investeringsmöjligheter som ska garantera så låg förlust som möjligt, snarare än möjlighet till hög riskjusterad avkastning. Det här har lett till att obligationsmarknaden med negativ yield har ökat explosionsartat och idag ligger över 16 trillion USD allokerat i räntebärande papper med garanterad negativ avkastning.
 

Av den totala globala obligationsmarknaden ligger idag över 30 procent allokerad till räntebärande papper med negativ yield, och det ser inte ut att minska eller ens plana ut.

Taggar: