Investeringsidé
Annons

Bitcoin outlook 2020

Anna Svahn.jpg
Anna Svahn
30 jan 2020 | 2 Minimiera
Bitcoin_Chart_715x230

Bitcoin firade i dagarna tio år. Under det senaste decenniet har kryptovalutan gått från att enbart vara känd inom vissa kretsar till att med sitt följe av investerare och utvecklare på riktigt börja sätta press på världens banker och centralbanker.

Bitcoin firade i dagarna tio år. Under det senaste decenniet har kryptovalutan gått från att enbart vara känd inom vissa kretsar till att med sitt följe av investerare och utvecklare på riktigt börja sätta press på världens banker och centralbanker. På dessa tio år har det hunnit göras två trillion USD i transaktioner, som även om det storleksmässigt jämfört med andra transaktionsmedel är litet, samtidigt så pass stort att det inte längre går att förneka att kryptovalutan börjar hitta en given plats i den globala ekonomin.

Även om Bitcoinpriset tog en del stryk under andra halvan av 2019 så är priset för helåret 2019 upp över 90 procent i USD. Året, som inleddes strax över 3700 USD stängde året på nästan 7200 USD, för att sedan dess ha fortsatt upp till 8000 USD. Oavsett hur historien ser ut så är det fortfarande utsikterna framgent som såklart är intressanta, och 2020 spås bli ett riktigt bra år för Bitcoin av flera anledningar så som den kommande halveringen och förbättringar av lightning network, ett betalningsnätverk som ligger ovanpå Bitcoins blockkedja för att göra transaktioner med bitcoin snabbare och billigare.

Halvering

En av de kanske mest intressanta händelserna under 2020 kommer att vara den kommande halveringen i maj. Med halvering menas alltså att ”belöningen” i bitcoin som miners får för att skapa ett block på blockkedjan halveras. Idag får miners 12,5 bitcoin per nytt block, efter halveringen kommer samma siffra alltså att vara hälften, eller 6,25 bitcoin. 

Historiskt har halveringar, som ju leder till att tillgången på bitcoin minskar, också lett till högre priser på kryptovalutan. Om vi följer den tidigare trenden finns det de som menar att priset mycket väl kan komma att handlas kring 100 000 USD vid slutet av den kommande tjurmarknaden, medan andra analytiker säger att det är mycket möjligt att halveringen blir en icke-händelse och inte alls kommer att avspeglas i priset.

Bitcoin cash to flow

Syftet med halveringarna är att motverka att bitcoin tappar i värde över tid genom att kontrollera inflationen och stock to flow.

Början på en tjurmarknad?

Det råder som sagt delade meningar gällande om vi står inför en kommande tjurmarknad, om priset kommer att falla ytterligare eller om vi fortsätter konsolideringen kring dagens nivåer. En sak som dock faktiskt pekar på att vi står inför en uppgång i priset är att handelsvolymerna den senaste veckan fördubblats jämfört med sista veckan under 2019. 

Bitcoin USD

Utsikterna för det kommande året är alltså spretiga, men för de som tror på ytterligare nedgång är nivån kring 5800 viktig. Det innebär att om priset faller och man långsiktigt ändå tror på caset för bitcoin så kan det vara läge att börja skala in strax innan – om man vågar vänta så länge.

Risker

This information is in the sole responsibility of the guest author and does not necessarily represent the opinion of Bank Vontobel Europe AG or any other company of the Vontobel Group. The further development of the index or a company as well as its share price depends on a large number of company-, group- and sector-specific as well as economic factors. When forming his investment decision, each investor must take into account the risk of price losses. Please note that investing in these products will not generate ongoing income.

The products are not capital protected, in the worst case a total loss of the invested capital is possible. In the event of insolvency of the issuer and the guarantor, the investor bears the risk of a total loss of his investment. In any case, investors should note that past performance and / or analysts' opinions are no adequate indicator of future performance. The performance of the underlyings depends on a variety of economic, entrepreneurial and political factors that should be taken into account in the formation of a market expectation.

Taggar:

Håll dig uppdaterad

Prenumerera för att få information om börshandlade produkter

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att tillhandahålla information i enlighet med Vontobels integritetspolicy.

newletter overlay image

Håll dig uppdaterad

Prenumerera för att få information om börshandlade produkter

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att tillhandahålla information i enlighet med Vontobels integritetspolicy.

Vontobel Markets - Bank Vontobel Europe AG och/eller dotterbolag. Alla rättigheter förbehållna.

Läs igenom denna information innan du fortsätter, eftersom produkter och tjänster på denna webbplats inte är tillgängliga för vissa personer. Av betydelse är respektive prospekt som kan erhållas från emittenten: Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, DE-60323 Frankfurt am Main, Tyskland, samt från denna webbplats.