Investeringsidé

70-talet på väg tillbaka

Anna Svahn
07.07.2021 | 2 Minimiera
Goldminers_Okt17_Blogheader

Under en kort period kallade centralbankirer i USA stigande KPI för “transitory”. De försökte sälja en illusion av kontroll under tiden som de rotade i sina lådor efter verktyg att hantera de stigande priserna som till slut inte gick att dölja längre för konsumenter.

Under en kort period kallade centralbankirer i USA stigande konsumentprisindex (KPI) för “transitory”. De försökte sälja en illusion av kontroll under tiden som de rotade i sina lådor efter verktyg att hantera de stigande priserna som till slut inte gick att dölja längre för konsumenter. På grund av skuldberget som tillkommit till följd av gratispengar är det svårt att höja räntan utan att omkullkasta både många privatpersoners och företags ekonomier, så det som återstår nu har varit att i alla fall påstå att man skulle kunna göra det. I framtiden. Om det behövs. Men tills dess fortsätter stödköpen av företagsobligationer och problemet kvarstår.

När USA drabbades av stagflation som ett resultat av intensivt penningtryckande under 1970-talet gjorde dåvarande Fedpresidenten Paul Volcker det enda rätta och höjde räntan till 20 procent för att stabilisera ekonomin. Det skulle vara helt omöjligt idag. Så vilka tillgångar ska man satsa på under perioder med hög inflation? Och när är det sen dags att omallokera igen?

Sen USA lämnade guldmyntfoten 1971 har guld genererat högre avkastning än S&P 500 inklusive utdelningar. Det årliga snittet för guld är 10,47 procent medan samma siffra för S&P 500 är 9,15 procent.

S&P 500 och guld absolut avkastning, årlig förändring i USD

06072021_bild1

Obs: tidigare avkastning är inte en pålitlig avkastning för framtida avkastning.

Trots svart på vitt är det många som inte tror det de ser. Sedan man började investera i aktier har man fått lära sig att det inte finns något tillgångsslag som genererat lika hög avkastning över långa perioder som aktier. Och definitivt inte en gul sten. Till och med Warren Buffett säger emellanåt, utan att ens titta närmre på graferna, att guld aldrig skulle ha varit ett bättre alternativ.

Trots att guld historiskt har avkastat mer än aktier handlar det inte om att välja den “bästa” tillgången och endast äga den. Istället bör man satsa på att äga producerande tillgångar, alltså aktier, i så stor skala som möjligt, men också hedgea med okorrelerade tillgångar för att sälja när dessa stiger och då köpa mer aktier billigare.

För att lyckas behöver man som investerare lära sig hur man kan timea - inte bara en, utan flera - marknader. För att uppnå så hög riskjusterad avkastning som möjligt över långa perioder är nyckeln inte att äga endast den “bästa” tillgången, utan att skapa en diversifierad portfölj av flera olika som under olika tidsperioder presterar olika bra.

Under perioder av hög ekonomisk tillväxt har aktier och obligationer historiskt varit ett bra alternativ. Till slut leder det dock nästan ofrånkomligt till överhettning av ekonomin med för höga skulder som senare leder till pressade vinstmarginaler för företag och sen till slut fallande aktiekurser och multiplar. Då har istället råvaror presterar bättre - och framförallt guld.

Efter det senaste decenniets expansiva penningpolitik och skenande multiplar har läget sällan sett bättre ut för att omallokera till guld och andra råvaror. Aktiepriser kan givetvis stiga ytterligare, men nedsidesrisken är desto större om man jämför med till exempel jordbruksråvaror eller ädelmetaller.

Taggar: