Tematiska investeringar

Nytt Bitcoin-certifikat - delta enkelt i kryptotrenden utan risk för myntstöld

25.08.2021 | 2 Minimiera
Bitcoin_gold_Header

Den äldsta och utan tvekan viktigaste kryptovalutan - Bitcoin har sett en snabb värdeökning sedan introduktionen 2008. Detta har väckt investerares uppmärksamhet. För de investerare som vill delta i Bitcoins utveckling, men inte vill investera direkt i kryptovalutan kan Vontobels trackercertifikat på Bitcoin vara ett intressant placeringsalternativ.

Den äldsta och utan tvekan viktigaste kryptovalutan - Bitcoin har sett en snabb värdeökning sedan introduktionen 2008. Detta har väckt investerares uppmärksamhet. För de investerare som vill delta i Bitcoins utveckling, men inte vill investera direkt i kryptovalutan kan Vontobels trackercertifikat på Bitcoin vara ett intressant placeringsalternativ.

Certifikaten är lätta att investera i, och på grund av deras konstruktion är det möjligt att få exponering mot Bitcoin även med mindre belopp. Dessutom medför certifikatet, att du som investerare inte drabbas av förlust i händelse av hackarattacker och myntstöld. Den äldsta kryptovalutans prisutveckling är svår att inte imponeras av. Den kännetecknades delvis av starka rörelser både uppåt och nedåt; men prisuppgångarna som har ägt rum under tiden, till exempel de som observerades i början av året, är imponerande. Intresset för Bitcoin och viljan att delta i prisutvecklingen har ökat markant, både bland privata och institutionella investerare.

Ingen plånbok - ingen risk för stöld av mynt:

Vontobel fortsätter att fungera som depå för de underliggande mynten i kryptovalutan. De börshandlade trackercertifikaten från Vontobel gör det möjligt för investerare att delta i Bitcoins prisutveckling, utan att behöva ha tillgång till en Bitcoin-plattform eller "plånbok". Detta ger fördelen att risken för förlust av Bitcoin på grund av hackarattacker, tekniska problem, felaktig hantering eller att Bitcoin-lagringen fallerar inte utgör en risk för investerare i certifikatet.

Det nya Trackercertifikatet ”TRACK BITCOIN II VON” (ISIN DE000VX0ET22) utfärdas med första handelsdag den 20 augusti 2021. Det kommer att noteras på Nordic Growth Market Exchange i Sverige (Nordic MTF Sweden) och kan handlas direkt via din bank eller mäklare. Certifikatet är denominerat och handlas i svenska kronor (SEK).

Nya Trackercertifikat på Bitcoin

På grund av stor efterfrågan har Vontobel lanserat ett nytt trackercertifikat på Bitcoin som gör det möjligt för investerare att få exponering mot cryptovalutan. De nya certifikaten har en förvaltningsavgift, för närvarande 3,75% p.a., som dras av automatiskt från certifikatet dagligen. Med hjälp av den nya kostnadsstrukturen kan Vontobel således återspegla de tillämpliga kapitalkraven som gäller för investeringar i kryptovalutor.

Risker

This information is neither an investment advice nor an investment or investment strategy recommendation, but advertisement. The complete information on the trading products (securities) mentioned herein, in particular the structure and risks associated with an investment, are described in the base prospectus, together with any supplements, as well as the final terms. The base prospectus and final terms constitute the solely binding sales documents for the securities and are available under the product links. It is recommended that potential investors read these documents before making any investment decision. The documents and the key information document are published on the website of the issuer, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Germany, on prospectus.vontobel.com and are available from the issuer free of charge. The approval of the prospectus should not be understood as an endorsement of the securities. The securities are products that are not simple and may be difficult to understand. This information includes or relates to figures of past performance. Past performance is not a reliable indicator of future performance.

Taggar: