Investeringsidé

Det svarta guldet gör dig antifragil

Mikael Syding
29.04.2022 | 4 Minimiera
World_Sustainability_Header

Energisektorn i S&P 500 är upp 36% hittills i år (stängningskurser 27 april). Näst bästa sektor, “Staples”, har stigit med 2%. Som ytterligare jämförelse har Nasdaq 100 fallit 20% sedan årsskiftet. Energisektorn har alltså överpresterat teknikaktier med över 55 procentenheter på fyra månader. Med tanke på vad som har hänt i världen under tiden är det iofs inte särskilt konstigt.

Energisektorn i S&P 500 är upp 36% hittills i år (stängningskurser 27 april). Näst bästa sektor, “Staples”, har stigit med 2%. Som ytterligare jämförelse har Nasdaq 100 fallit 20% sedan årsskiftet. Energisektorn har alltså överpresterat teknikaktier med över 55 procentenheter på fyra månader. Med tanke på vad som har hänt i världen under tiden är det iofs inte särskilt konstigt. Extremt dyra “innovationsföretag” fick plötsligt höra talas om stigande räntor, samtidigt som Rysslands attack på Ukraina fick Europa att befara en plötslig brist på olja och gas till sina fabriker och hushållens uppvärmningsbehov.

Energi är världens viktigaste resurs, så när tillverkningen eller distributionen av energi i önskad form inte löper friktionsfritt blir marginalköparen snabbt ivrig. Ivern går i en skala från käppar i de ekonomiska hjulen till oro över att frysa ihjäl. Det gäller både efterfrågan på energiprodukterna som sådana, och på energiaktier där både vinster och multiplar typiskt sett stiger när de underliggande råvarornas pris rusar uppåt.

I år har efterfrågan på energiaktier dessutom fått en extra skjuts av att inflation har lyft priset på olja och gas lite extra, samtidigt som stigande räntor har ökat den relativa attraktionen för oljeaktier med låga multiplar jämfört med tekniksektorns höga eller negativa vinstmultiplar. Det beror på att när räntan stiger blir det jobbigare för investerarna att invänta vinster i hajpade tillväxtbolag som både är osäkra och ligger långt in i framtiden. Det gäller i synnerhet jämfört med oljesektorns låga multiplar på redan säkra och kraftigt stigande vinster.

Energi, S&P 500 och Nasdaq 100 (USD)

koyfin_20220428_023231878

Men kanske har energisektorn därmed redan räknat hem framtiden. Är det kanske dags att rotera tillbaka till tekniksektorn eller någon annan bransch med långsiktig tillväxtpotential? Alla är ju överens om att vi måste fasa ut användningen av fossila bränslen så fort det är möljligt, så på sikt är väl oljeaktier utrotningshotade? Om Ukrainakriget snart är över och om höjda räntor leder till avmattning i ekonomin, så ökar utbudet på olja och efterfrågan minskar på samma gång. Då kan priset som balanserar utbud och efterfrågan mycket väl, falla under 80 dollar per fat igen, dvs till de priser som gällde 2014-2021. Analysfirman abrdn har det som sitt minimiutfall för oljepriset. Och i den andra änden räknar firmans analytiker med ett pris på WTI-olja på 180 dollar per fat, under förutsättning at resten av världen genomför alla planerade sanktioner mot Ryssland. I ett sådant scenario lär många investerare önska att de hade varit snabbare med att byta fler av sina dyra och osäkra teknikaktier mot aktier i oljebolag.

Energiaktier och oljepris (USD)

koyfin_20220428_023424137

Det stämmer förstås att oljepriset kommer falla när kriget är över och om det dessutom blir recession i stora delar av världen. Man ska dock inte glömma att Rysslands kunder har påbörjat en process att frigöra sig från rysk olja och gas. Den processen ändras inte bara för att det blir fred. Det betyder ökad efterfrågan på olja från annat håll och ett strukturellt tryck uppåt för oljepriset. Det adderar till trycket från anti-ESG-stämpeln som medfört underinvesteringar i oljesektorn och därmed en stadigt ökande brist på olja i världen. Visst kommer rysk olja läcka ut i världen på samma sätt som iransk har gjort det. Kina och Indien står redo med slangarna, men omställningen inför en ökad friktion som speglas i högre priser.

WTI – Western Texas Intermediate oljepris USD/fat

koyfin_20220428_025816621

När man pratar om efterfrågan på olja ska man heller inte glömma att den används till mycket mer än att bara eldas upp för värme och transport. Olja används som råvara till både mat och en mängd olika byggnadsmaterial och konsumentprodukter. Efterfrågan tar varken slut eller kanske ens minskar från år till år bara för att man i minskande utsträckning bränner upp oljan. Mätt över fem år har oljesektorn inte bara gått mycket sämre än Nasdaq utan även sämre än oljepriset. Det senare är nog en effekt av ESG-regler och det stigma som oljeinvesteringar för med sig. Därmed har värderingsnivåerna på oljeaktierna fallit, trots att de förutsättningarna för högre oljepris och lägre total produktion har blivit bättre.

Oljeaktier (USD), oljepris (USD) och Vestas Wind

Oil stocks

Det saknas förstås inte risker för energisektorn, eller mer speciffikt för just oljeaktier. Centralbankerna verkar nämligen ha bestämt sig för att sänka konjunkturen i syfte att bekämpa den höga inflationen. Amerikanska konsumentpriser t.ex. ökade med 8,5% de senaste 12 månaderna, och lönerna steg med 6%. Fed lär därför inte vika undan från sina planerade 10-15 räntehöjningar med mindre än att inflationen varaktigt faller under 4%, eller att marknaden för företagsobligationer låser sig. Det var det senare som fick Fed att vända på en femöring från höjningar till sänkningar och QE hösten 2018. Nej, räntehöjningarna och recessionen är nästan givna, vilket kommer medföra minskad efterfrågan på olja på marginalen.

Å andra sidan finns långsiktigt strukturell brist på olja. Dessutom handlas ett bolag som Conoco Phillips till bara 1,9 gånger det kommande årets försäljning, eller 4,2 gånger EBITDA och P/E 7,2. Det skulle rimligen kunna betyda att det finns 30-50% uppsida för aktiekursen, så länge inte oljepriset rasar signifikant (WTI=102 $/fat just nu). Man ska heller inte bortse från marknadens förmåga att titta lite längre än bara fram till nästa hörn. Även om oljepriset kommer ner lite under början av en recession så vet investerarna att det snart kommer nya stimulanser samtidigt som investeringarna i nyproduktion förblir minimala. Det räcker för övrigt med en ovanligt varm och torr sommar, eller en vindstilla höst, för att inte tala om en kall vinter för att energibristen ska göra sig påmind igen och snabbt trycka upp oljan mot rekordnivåer.

Till och med på medellång sikt kan man tydligt se hur marknaden handlar vind och olja i direkt motfas, exemplifierat i grafen med Vestas Wind Systems (P/E på över 100 gånger vinsten om ett år trots ganska låga EV/S på 1,5 – det är svårt att göra vinst inom alternativa energislag). Oljeaktierna är en bra försäkring mot alla möjliga negativa händelser, mot såväl extremväder som krig och inflation. Det är inte konstigt att denna antifragila tillgång kallas för “svart guld”.

Jag citerar filmen 300 när det gäller det nuvarande investeringsklimatet: “Du kommer inte gilla det här, och det går inte över fort”, så se till att placera dig idag som du vill ha pengarna imorgon.

Taggar: