Investeringsidé

Bakvänd inflationshedge

Anna Svahn
01.09.2022 | 2 Minimiera
01022018_header_NASDAQ

När inflationen i USA började dra iväg under förra året siade många ekonomer om att det skulle vara början på slutet för den amerikanska dollarn, medan traditionella inflationshedgear som guld och fastigheter tillsammans med den nyare tillgången krypto med Bitcoin och Ether skulle fungera som ett skydd under oroliga tider.

2022-09-01_AS1
Ovan: instrument i USD Not: Historisk prisutveckling är ingen tillförlitlig indikator på framtida utveckling
2022-09-01_AS2
Ovan: instrument i USD Not: Historisk prisutveckling är ingen tillförlitlig indikator på framtida utveckling

De första månadernas skydd mot inflation har alltså varit helt bakvänt mot vad ekonomisk teori säger, och för att förstå vad som faktiskt händer behöver vi titta bortom höga inflationssiffror och blicka ut över resten av världen.

Det är inte bara USA som är på väg in i en ekonomisk kris, utan hela världen. Räntorna stiger överallt, om än för långsamt för att hinna ikapp de stigande konsumentpriserna, och globalt säljs tillgångar av för att flockas in i vad som fungerar som en safe haven för andra utanför USAs gränser - nämligen dollarn.

Så länge utsikterna för den globala ekonomin ser svag ut, kommer dollarn att fungera som ett relativt bra skydd jämfört med andra tillgångar, det gäller framförallt om Powell fortsätter att höja räntan.

Det måste dock inte betyda att det är för tidigt att börja allokera in i alternativa tillgångar. I september sker “The merge” i Ethereum, vilket innebär att blockkedjan går över från Proof of Work till Proof of Stake. Övergången innebär även att Ether kan bli deflationistisk, beroende på hur stor aktivitet som sker på Ethereum, på grund av EIP 1559 som antagits och enkelt förklarat innebär att delar av avgifterna som användare betalar validatorer för att genomföra deras transaktioner bränns vilket således leder till att Ether om tillräckligt många transaktioner utförs blir deflationistisk.

Ether, som nu handlas nästan 70 procent under toppnivån i slutet av förra året kanske inte är nära en absolut vändning i närtid, men för den som långsiktigt tror att fler och fler av framtidens finansiella tjänster kommer att ske över blockkedjan, kan det vara läge att ackumulera på de nivåer som vi ser nu.

Bitcoins roll som inflationshedge är dock inte helt uträknad, på samma sätt som gulds roll inte är det heller. En tillgångs funktion som inflationshedge mäts inte i dagar, månader, kvartal eller ens år, utan över decennier och hittills har Bitcoin under sin relativt korta levnadstid lyckats leverera mer värde än den amerikanska dollarn, och guld under sin flertusenåriga historia behållit sitt värde över tid.

Risker

;
This information is in the sole responsibility of the guest author and does not necessarily represent the opinion of Bank Vontobel Europe AG or any other company of the Vontobel Group. The further development of the index or a company as well as its share price depends on a large number of company-, group- and sector-specific as well as economic factors. When forming his investment decision, each investor must take into account the risk of price losses. Please note that investing in these products will not generate ongoing income.
The products are not capitalprotected, in the worst case a total loss of the invested capital is possible. In the event of insolvency of the issuer and the guarantor, the investor bears the risk of a total loss of his investment. In any case, investors should note that past performance and / or analysts' opinions are no adequate indicator of future performance. The performance of the underlyings depends on a variety of economic, entrepreneurial and political factors that should be taken into account in the formation of a market expectation.

Taggar: