Investeringsidé

Sandviks starka Q3-rapport kan lyfta OMX30 ytterligare

Carlsquare Vontobel.jpg
Carlsquare
18.10.2022 | 2 Minimiera
Bull-and-Bear-V3_Header

En stark Q3 2022-rapport från Sandvik, med både god efterfrågan och orderingång samt aviserade positiva valutaeffekter i Q4 2022, kan ge OMX30-indexet en skjuts uppåt.

S&P500-indexet föll med 2,4 procent på fredagen den 14 oktober. Den främsta orsaken till nedgången var en amerikansk hushållsundersökning där inflationsförväntningarna om ett år hade stigit från 4,7 procent i september till 5,1 procent i oktober. Medan konsumentförtroendet i USA fortfarande ligger på rimliga nivåer har de jämförbara indexen sett ett fritt fall i Tyskland och Sverige (ned till cirka 30 i Tyskland, där 100 är ett neutralt värde) på grund av stigande energipriser och räntor.

Positivt är att Sandvik måndagen den 17 oktober rapporterade ett bättre än väntat justerat rörelseresultat för Q3 2022. Det justerade EBITA-resultatet landade på cirka 5,9 miljarder kronor jämfört med konsensusprognosen på 5,4 miljarder kronor. Orderingången under Q3 2022 ökade med 8 % organiskt jämfört med 4,6 % som analytikerna räknat med. Bolagets vd skriver att affärssegment som gruvdrift, flyg, energi och fordonsindustrin har starka tillväxtutsikter eller är fortfarande i en återhämtningsfas med fortsatt tillväxtpotential. Vidare guidar Sandvik för positiva valutaeffekter (på grund av den svaga svenska kronan) på cirka 1,4 miljarder kronor på koncernens resultat under Q4 2022.

OMX30-indexet steg med 2,1 procent på måndagen efter Sandviks starka kvartalsrapport. S&P500-indexet återhämtade sig också senare på måndagen med 2,6 %. Utgångspunkten för en uppåtgående kursåtergång för OMX30-indexet ser lovande ut ur en fundamental synvinkel. Som framgår av diagrammet nedan har det genomsnittliga framåtriktade p/e-talet för OMX30-bolagen sjunkit från 18x för ett år sedan till drygt 12x i skrivande stund. Nu kan det finnas en vändpunkt i det avseendet.

Price / Earnings (P/E)-värdering av OMX30 (NTM12) 1-årskarta från oktober 2021 till oktober 2022

2022-10-18_CS1
Källa: Capital IQ.

Flera stora industriföretag ingår i OMX30-indexet, t.ex. ABB, Alfa Laval, Atlas Copco, Autoliv, Hexagon, SKF och Volvo, och de flesta av dessa bör kunna dra nytta av de trender som beskrivs i Sandviks rapport för tredje kvartalet. Förutom stark efterfrågan från industrikunder bör de positiva effekterna av en svag SEK fortsätta in i Q4 2022. Det sistnämnda bör vara mest märkbart för Volvo, med en av de mest betydande nettoexporterna från svenska fabriker för OMX-företagen, Ericsson och Boliden.

OMX30, ett dagligt ettårigt aktiekursdiagram

2022-10-18_CS2
Källa: Infront och Carlsquare. Not: Historisk utveckling är ingen tillförlitlig indikator på framtida utveckling

OMX30-indexet ser tekniskt sett ut att ha bottnat runt 1800-nivån och rör sig nu långsamt uppåt (om än hackigt) i en positiv sekundär trend.

OMX30, ett veckovisa femårigt aktiekursdiagram

2022-10-18_CS3
Källa: Infront och Carlsquare. Not: Historisk utveckling är ingen tillförlitlig indikator på framtida utveckling.

Det fullständiga namnet för förkortningar som används i föregående text:
EMA 9: 9-dagars exponential moving average
Fibonacci: Det finns flera Fibonacci-linjer som används i teknisk analys. Fibonacci-tal är en sekvens av tal där varje efterföljande tal är summan av de två föregående talen.
MA20: 20-dagars moving average
MA50: 50-dagars moving average
MA100: 100-dagars moving average
MA200: 200-dagars moving average
MACD: Moving average convergence divergence

Risker

This information is neither an investment advice nor an investment or investment strategy recommendation, but advertisement. The complete information on the trading products (securities) mentioned herein, in particular the structure and risks associated with an investment, are described in the base prospectus, together with any supplements, as well as the final terms. The base prospectus and final terms constitute the solely binding sales documents for the securities and are available under the product links. It is recommended that potential investors read these documents before making any investment decision. The documents and the key information document are published on the website of the issuer, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Germany, on prospectus.vontobel.com and are available from the issuer free of charge. The approval of the prospectus should not be understood as an endorsement of the securities. The securities are products that are not simple and may be difficult to understand. This information includes or relates to figures of past performance. Past performance is not a reliable indicator of future results.

Taggar: